Isaiah 54:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]kî-כִּֽי־for youConj
802 [e]ḵə-’iš-šāhכְאִשָּׁ֧הas a womenNoun
5805 [e]‘ă-zū-ḇāhעֲזוּבָ֛הforsakingNoun
6087 [e]wa-‘ă-ṣū-ḇaṯוַעֲצ֥וּבַתand grievedVerb
7307 [e]rū-aḥר֖וּחַin spiritNoun
7121 [e]qə-rā-’āḵקְרָאָ֣ךְhas calledVerb
3069 [e]Yah-weh;יְהוָ֑הThe LORDNoun
802 [e]wə-’ê-šeṯוְאֵ֧שֶׁתand a wifeNoun
5271 [e]nə-‘ū-rîmנְעוּרִ֛יםof youthNoun
3588 [e]כִּ֥יwhenConj
3988 [e]ṯim-mā-’êsתִמָּאֵ֖סyou were refusedVerb
559 [e]’ā-marאָמַ֥רsaidVerb
430 [e]’ĕ-lō-hā-yiḵ.אֱלֹהָֽיִךְ׃your GodNoun
Hebrew Texts
ישעה 54:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּֽי־כְאִשָּׁ֧ה עֲזוּבָ֛ה וַעֲצ֥וּבַת ר֖וּחַ קְרָאָ֣ךְ יְהוָ֑ה וְאֵ֧שֶׁת נְעוּרִ֛ים כִּ֥י תִמָּאֵ֖ס אָמַ֥ר אֱלֹהָֽיִךְ׃

ישעה 54:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי־כאשה עזובה ועצובת רוח קראך יהוה ואשת נעורים כי תמאס אמר אלהיך׃

Links
Isaiah 54:6Isaiah 54:6 Text AnalysisIsaiah 54:6 InterlinearIsaiah 54:6 MultilingualIsaiah 54:6 TSKIsaiah 54:6 Cross ReferencesIsaiah 54:6 Bible HubIsaiah 54:6 Biblia ParalelaIsaiah 54:6 Chinese BibleIsaiah 54:6 French BibleIsaiah 54:6 German Bible

Bible Hub
Isaiah 54:5
Top of Page
Top of Page