2 Kings 16:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1121 [e]ben-בֶּן־oldNoun
6242 [e]‘eś-rîmעֶשְׂרִ֤יםTwentyNoun
8141 [e]šā-nāhשָׁנָה֙years [was]Noun
271 [e]’ā-ḥāzאָחָ֣זAhazNoun
4427 [e]bə-mā-lə-ḵōw,בְּמָלְכ֔וֹwhen he began to reignVerb
8337 [e]wə-šêš-וְשֵׁשׁ־and sixNoun
6240 [e]‘eś-rêhעֶשְׂרֵ֣הand tenNoun
8141 [e]šā-nāh,שָׁנָ֔הyearsNoun
4427 [e]mā-laḵמָלַ֖ךְreignedVerb
3389 [e]bî-rū-šā-lim;בִּירוּשָׁלִָ֑םin JerusalemNoun
3808 [e]wə-lō-וְלֹא־and notAdv
6213 [e]‘ā-śāhעָשָׂ֣הdo didVerb
3477 [e]hay-yā-šār,הַיָּשָׁ֗ר[that that was] rightAdj
5869 [e]bə-‘ê-nêבְּעֵינֵ֛יin the sightNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֥הof the LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hāwאֱלֹהָ֖יוhis GodNoun
1732 [e]kə-ḏā-wiḏכְּדָוִ֥דlike DavidNoun
1 [e]’ā-ḇîw.אָבִֽיו׃his fatherNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 16:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בֶּן־עֶשְׂרִ֤ים שָׁנָה֙ אָחָ֣ז בְּמָלְכֹ֔ו וְשֵׁשׁ־עֶשְׂרֵ֣ה שָׁנָ֔ה מָלַ֖ךְ בִּירוּשָׁלִָ֑ם וְלֹא־עָשָׂ֣ה הַיָּשָׁ֗ר בְּעֵינֵ֛י יְהוָ֥ה אֱלֹהָ֖יו כְּדָוִ֥ד אָבִֽיו׃

מלכים ב 16:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בן־עשרים שנה אחז במלכו ושש־עשרה שנה מלך בירושלם ולא־עשה הישר בעיני יהוה אלהיו כדוד אביו׃

Links
2 Kings 16:22 Kings 16:2 Text Analysis2 Kings 16:2 Interlinear2 Kings 16:2 Multilingual2 Kings 16:2 TSK2 Kings 16:2 Cross References2 Kings 16:2 Bible Hub2 Kings 16:2 Biblia Paralela2 Kings 16:2 Chinese Bible2 Kings 16:2 French Bible2 Kings 16:2 German Bible

Bible Hub
2 Kings 16:1
Top of Page
Top of Page