8141. שָׁנִים (shanah)
Englishman's Concordance
Strong's Hebrew: 8141. שָׁנִים (shanah) — 876 Occurrences

Genesis 1:14
HEB: וּלְמ֣וֹעֲדִ֔ים וּלְיָמִ֖ים וְשָׁנִֽים׃
NAS: and for days and years;
KJV: and for days, and years:
INT: seasons days and years

Genesis 5:3
HEB: שְׁלֹשִׁ֤ים וּמְאַת֙ שָׁנָ֔ה וַיּ֥וֹלֶד בִּדְמוּת֖וֹ
NAS: and thirty years, he became the father
KJV: and thirty years, and begat
INT: and thirty hundred years became likeness

Genesis 5:4
HEB: שְׁמֹנֶ֥ה מֵאֹ֖ת שָׁנָ֑ה וַיּ֥וֹלֶד בָּנִ֖ים
NAS: hundred years, and he had
KJV: hundred years: and he begat
INT: were eight hundred years the father sons

Genesis 5:5
HEB: תְּשַׁ֤ע מֵאוֹת֙ שָׁנָ֔ה וּשְׁלֹשִׁ֖ים שָׁנָ֑ה
NAS: hundred and thirty years, and he died.
KJV: hundred and thirty years: and he died.
INT: were nine hundred years and thirty years

Genesis 5:5
HEB: שָׁנָ֔ה וּשְׁלֹשִׁ֖ים שָׁנָ֑ה וַיָּמֹֽת׃ ס
INT: years and thirty years died

Genesis 5:6
HEB: שֵׁ֕ת חָמֵ֥שׁ שָׁנִ֖ים וּמְאַ֣ת שָׁנָ֑ה
NAS: and five years, and became the father
KJV: and five years, and begat
INT: Seth and five years hundred years

Genesis 5:6
HEB: שָׁנִ֖ים וּמְאַ֣ת שָׁנָ֑ה וַיּ֖וֹלֶד אֶת־
INT: years hundred years and became of Enosh

Genesis 5:7
HEB: אֱנ֔וֹשׁ שֶׁ֣בַע שָׁנִ֔ים וּשְׁמֹנֶ֥ה מֵא֖וֹת
NAS: and seven years after
KJV: and seven years, and begat
INT: of Enosh and seven years eight hundred

Genesis 5:7
HEB: וּשְׁמֹנֶ֥ה מֵא֖וֹת שָׁנָ֑ה וַיּ֥וֹלֶד בָּנִ֖ים
INT: eight hundred years the father sons

Genesis 5:8
HEB: שְׁתֵּ֤ים עֶשְׂרֵה֙ שָׁנָ֔ה וּתְשַׁ֥ע מֵא֖וֹת
NAS: hundred and twelve years, and he died.
KJV: hundred and twelve years: and he died.
INT: both ten years were nine hundred

Genesis 5:8
HEB: וּתְשַׁ֥ע מֵא֖וֹת שָׁנָ֑ה וַיָּמֹֽת׃ ס
INT: were nine hundred years died

Genesis 5:9
HEB: אֱנ֖וֹשׁ תִּשְׁעִ֣ים שָׁנָ֑ה וַיּ֖וֹלֶד אֶת־
NAS: ninety years, and became the father
KJV: lived ninety years, and begat Cainan:
INT: Enosh ninety years and became of Kenan

Genesis 5:10
HEB: חֲמֵ֤שׁ עֶשְׂרֵה֙ שָׁנָ֔ה וּשְׁמֹנֶ֥ה מֵא֖וֹת
NAS: and fifteen years after
KJV: and fifteen years, and begat
INT: fif teen years eight hundred

Genesis 5:10
HEB: וּשְׁמֹנֶ֥ה מֵא֖וֹת שָׁנָ֑ה וַיּ֥וֹלֶד בָּנִ֖ים
INT: eight hundred years the father sons

Genesis 5:11
HEB: אֱנ֔וֹשׁ חָמֵ֣שׁ שָׁנִ֔ים וּתְשַׁ֥ע מֵא֖וֹת
NAS: hundred and five years, and he died.
KJV: hundred and five years: and he died.
INT: of Enosh and five years were nine hundred

Genesis 5:11
HEB: וּתְשַׁ֥ע מֵא֖וֹת שָׁנָ֑ה וַיָּמֹֽת׃ ס
INT: were nine hundred years died

Genesis 5:12
HEB: קֵינָ֖ן שִׁבְעִ֣ים שָׁנָ֑ה וַיּ֖וֹלֶד אֶת־
NAS: seventy years, and became the father
KJV: seventy years, and begat
INT: Kenan seventy years and became of Mahalalel

Genesis 5:13
HEB: מַֽהֲלַלְאֵ֔ל אַרְבָּעִ֣ים שָׁנָ֔ה וּשְׁמֹנֶ֥ה מֵא֖וֹת
NAS: and forty years after
KJV: and forty years, and begat
INT: of Mahalalel and forty years eight hundred

Genesis 5:13
HEB: וּשְׁמֹנֶ֥ה מֵא֖וֹת שָׁנָ֑ה וַיּ֥וֹלֶד בָּנִ֖ים
INT: eight hundred years the father sons

Genesis 5:14
HEB: קֵינָ֔ן עֶ֣שֶׂר שָׁנִ֔ים וּתְשַׁ֥ע מֵא֖וֹת
NAS: hundred and ten years, and he died.
KJV: hundred and ten years: and he died.
INT: of Kenan and ten years were nine hundred

Genesis 5:14
HEB: וּתְשַׁ֥ע מֵא֖וֹת שָׁנָ֑ה וַיָּמֹֽת׃ ס
INT: were nine hundred years died

Genesis 5:15
HEB: מַֽהֲלַלְאֵ֔ל חָמֵ֥שׁ שָׁנִ֖ים וְשִׁשִּׁ֣ים שָׁנָ֑ה
NAS: sixty-five years, and became the father
KJV: sixty and five years, and begat Jared:
INT: Mahalalel and five years sixty years

Genesis 5:15
HEB: שָׁנִ֖ים וְשִׁשִּׁ֣ים שָׁנָ֑ה וַיּ֖וֹלֶד אֶת־
INT: years sixty years and became of Jared

Genesis 5:16
HEB: יֶ֔רֶד שְׁלֹשִׁ֣ים שָׁנָ֔ה וּשְׁמֹנֶ֥ה מֵא֖וֹת
NAS: and thirty years after
KJV: and thirty years, and begat
INT: of Jared and thirty years eight hundred

Genesis 5:16
HEB: וּשְׁמֹנֶ֥ה מֵא֖וֹת שָׁנָ֑ה וַיּ֥וֹלֶד בָּנִ֖ים
INT: eight hundred years the father sons

Genesis 5:17
HEB: חָמֵ֤שׁ וְתִשְׁעִים֙ שָׁנָ֔ה וּשְׁמֹנֶ֥ה מֵא֖וֹת
NAS: and ninety-five years, and he died.
KJV: ninety and five years: and he died.
INT: and five ninety years were eight hundred

Genesis 5:17
HEB: וּשְׁמֹנֶ֥ה מֵא֖וֹת שָׁנָ֑ה וַיָּמֹֽת׃ ס
INT: were eight hundred years died

Genesis 5:18
HEB: שְׁתַּ֧יִם וְשִׁשִּׁ֛ים שָׁנָ֖ה וּמְאַ֣ת שָׁנָ֑ה
NAS: and sixty-two years, and became the father
KJV: and two years, and he begat
INT: and two sixty years hundred years

Genesis 5:18
HEB: שָׁנָ֖ה וּמְאַ֣ת שָׁנָ֑ה וַיּ֖וֹלֶד אֶת־
INT: years hundred years and became of Enoch

Genesis 5:19
HEB: שְׁמֹנֶ֥ה מֵא֖וֹת שָׁנָ֑ה וַיּ֥וֹלֶד בָּנִ֖ים
NAS: eight hundred years after he became
KJV: eight hundred years, and begat sons
INT: eight hundred years the father sons

Genesis 5:20
HEB: שְׁתַּ֤יִם וְשִׁשִּׁים֙ שָׁנָ֔ה וּתְשַׁ֥ע מֵא֖וֹת
NAS: and sixty-two years, and he died.
KJV: sixty and two years: and he died.
INT: and two sixty years were nine hundred

Genesis 5:20
HEB: וּתְשַׁ֥ע מֵא֖וֹת שָׁנָ֑ה וַיָּמֹֽת׃ פ
INT: were nine hundred years died

Genesis 5:21
HEB: חָמֵ֥שׁ וְשִׁשִּׁ֖ים שָׁנָ֑ה וַיּ֖וֹלֶד אֶת־
NAS: sixty-five years, and became the father
KJV: and five years, and begat
INT: and five sixty years and became of Methuselah

Genesis 5:22
HEB: שְׁלֹ֥שׁ מֵא֖וֹת שָׁנָ֑ה וַיּ֥וֹלֶד בָּנִ֖ים
NAS: three hundred years after he became
KJV: three hundred years, and begat sons
INT: three hundred years the father sons

Genesis 5:23
HEB: חָמֵ֤שׁ וְשִׁשִּׁים֙ שָׁנָ֔ה וּשְׁלֹ֥שׁ מֵא֖וֹת
NAS: hundred and sixty-five years.
KJV: sixty and five years:
INT: and five sixty years were three hundred

Genesis 5:23
HEB: וּשְׁלֹ֥שׁ מֵא֖וֹת שָׁנָֽה׃
INT: were three hundred years

Genesis 5:25
HEB: שֶׁ֧בַע וּשְׁמֹנִ֛ים שָׁנָ֖ה וּמְאַ֣ת שָׁנָ֑ה
NAS: and eighty-seven years, and became the father
KJV: and seven years, and begat
INT: and seven and eighty-seven years hundred years

Genesis 5:25
HEB: שָׁנָ֖ה וּמְאַ֣ת שָׁנָ֑ה וַיּ֖וֹלֶד אֶת־
INT: years hundred years and became of Lamech

Genesis 5:26
HEB: שְׁתַּ֤יִם וּשְׁמוֹנִים֙ שָׁנָ֔ה וּשְׁבַ֥ע מֵא֖וֹת
NAS: and eighty-two years after
KJV: eighty and two years, and begat sons
INT: and two and eighty-two years seven hundred

Genesis 5:26
HEB: וּשְׁבַ֥ע מֵא֖וֹת שָׁנָ֑ה וַיּ֥וֹלֶד בָּנִ֖ים
INT: seven hundred years the father sons

Genesis 5:27
HEB: תֵּ֤שַׁע וְשִׁשִּׁים֙ שָׁנָ֔ה וּתְשַׁ֥ע מֵא֖וֹת
NAS: and sixty-nine years, and he died.
KJV: sixty and nine years: and he died.
INT: were nine sixty years were nine hundred

Genesis 5:27
HEB: וּתְשַׁ֥ע מֵא֖וֹת שָׁנָ֑ה וַיָּמֹֽת׃ פ
INT: were nine hundred years died

Genesis 5:28
HEB: שְׁתַּ֧יִם וּשְׁמֹנִ֛ים שָׁנָ֖ה וּמְאַ֣ת שָׁנָ֑ה
NAS: and eighty-two years, and became the father
KJV: eighty and two years, and begat a son:
INT: and two and eighty-two years hundred years

Genesis 5:28
HEB: שָׁנָ֖ה וּמְאַ֣ת שָׁנָ֑ה וַיּ֖וֹלֶד בֵּֽן׃
INT: years hundred years and became of a son

Genesis 5:30
HEB: חָמֵ֤שׁ וְתִשְׁעִים֙ שָׁנָ֔ה וַחֲמֵ֥שׁ מֵאֹ֖ת
NAS: and ninety-five years after
KJV: ninety and five years, and begat sons
INT: five ninety years five hundred

Genesis 5:30
HEB: וַחֲמֵ֥שׁ מֵאֹ֖ת שָׁנָ֑ה וַיּ֥וֹלֶד בָּנִ֖ים
INT: five hundred years the father sons

Genesis 5:31
HEB: שֶׁ֤בַע וְשִׁבְעִים֙ שָׁנָ֔ה וּשְׁבַ֥ע מֵא֖וֹת
NAS: and seventy-seven years, and he died.
KJV: seventy and seven years: and he died.
INT: were seven and seventy-seven years were seven hundred

Genesis 5:31
HEB: וּשְׁבַ֥ע מֵא֖וֹת שָׁנָ֑ה וַיָּמֹֽת׃ ס
INT: were seven hundred years died

Genesis 5:32
HEB: חֲמֵ֥שׁ מֵא֖וֹת שָׁנָ֑ה וַיּ֣וֹלֶד נֹ֔חַ
NAS: was five hundred years old, and Noah
KJV: was five hundred years old: and Noah
INT: was five hundred years became and Noah

Genesis 6:3
HEB: מֵאָ֥ה וְעֶשְׂרִ֖ים שָׁנָֽה׃
NAS: and twenty years.
KJV: shall be an hundred and twenty years.
INT: hundred and twenty years

Genesis 7:6
HEB: שֵׁ֥שׁ מֵא֖וֹת שָׁנָ֑ה וְהַמַּבּ֣וּל הָיָ֔ה
NAS: hundred years old
KJV: hundred years old
INT: was six hundred years the flood came

Genesis 7:11
HEB: בִּשְׁנַ֨ת שֵׁשׁ־ מֵא֤וֹת
NAS: hundredth year of Noah's
KJV: In the six hundredth
INT: year the six hundredth

Genesis 7:11
HEB: שֵׁשׁ־ מֵא֤וֹת שָׁנָה֙ לְחַיֵּי־ נֹ֔חַ
KJV: the six hundredth year of Noah's life,
INT: the six hundredth year life of Noah's

Genesis 8:13
HEB: וְשֵׁשׁ־ מֵא֜וֹת שָׁנָ֗ה בָּֽרִאשׁוֹן֙ בְּאֶחָ֣ד
NAS: and first year, in the first
KJV: hundredth and first year, in the first
INT: the six hundred year the first the first

Genesis 9:28
HEB: שְׁלֹ֤שׁ מֵאוֹת֙ שָׁנָ֔ה וַֽחֲמִשִּׁ֖ים שָׁנָֽה׃
NAS: and fifty years after
KJV: hundred and fifty years.
INT: three hundred years and fifty years

Genesis 9:28
HEB: שָׁנָ֔ה וַֽחֲמִשִּׁ֖ים שָׁנָֽה׃
INT: years and fifty years

Genesis 9:29
HEB: תְּשַׁ֤ע מֵאוֹת֙ שָׁנָ֔ה וַחֲמִשִּׁ֖ים שָׁנָ֑ה
NAS: hundred and fifty years, and he died.
KJV: hundred and fifty years: and he died.
INT: were nine hundred years and fifty years

Genesis 9:29
HEB: שָׁנָ֔ה וַחֲמִשִּׁ֖ים שָׁנָ֑ה וַיָּמֹֽת׃ פ
INT: years and fifty years died

Genesis 11:10
HEB: בֶּן־ מְאַ֣ת שָׁנָ֔ה וַיּ֖וֹלֶד אֶת־
NAS: was one hundred years old,
KJV: [was] an hundred years old,
INT: old hundred years and became of Arpachshad

Genesis 11:10
HEB: אֶת־ אַרְפַּכְשָׁ֑ד שְׁנָתַ֖יִם אַחַ֥ר הַמַּבּֽוּל׃
NAS: of Arpachshad two years after
KJV: Arphaxad two years after
INT: and became of Arpachshad years after the flood

Genesis 11:11
HEB: חֲמֵ֥שׁ מֵא֖וֹת שָׁנָ֑ה וַיּ֥וֹלֶד בָּנִ֖ים
NAS: five hundred years after he became
KJV: five hundred years, and begat sons
INT: five hundred years the father sons

Genesis 11:12
HEB: חָמֵ֥שׁ וּשְׁלֹשִׁ֖ים שָׁנָ֑ה וַיּ֖וֹלֶד אֶת־
NAS: thirty-five years, and became the father
KJV: and thirty years, and begat
INT: five and thirty years and became of Shelah

Genesis 11:13
HEB: שֶׁ֔לַח שָׁלֹ֣שׁ שָׁנִ֔ים וְאַרְבַּ֥ע מֵא֖וֹת
NAS: and three years after
KJV: and three years, and begat
INT: of Shelah and three years four hundred

Genesis 11:13
HEB: וְאַרְבַּ֥ע מֵא֖וֹת שָׁנָ֑ה וַיּ֥וֹלֶד בָּנִ֖ים
INT: four hundred years the father sons

Genesis 11:14
HEB: חַ֖י שְׁלֹשִׁ֣ים שָׁנָ֑ה וַיּ֖וֹלֶד אֶת־
NAS: thirty years, and became the father
KJV: lived thirty years, and begat Eber:
INT: lived thirty years and became of Eber

Genesis 11:15
HEB: עֵ֔בֶר שָׁלֹ֣שׁ שָׁנִ֔ים וְאַרְבַּ֥ע מֵא֖וֹת
NAS: and three years after
KJV: and three years, and begat
INT: of Eber and three years four hundred

Genesis 11:15
HEB: וְאַרְבַּ֥ע מֵא֖וֹת שָׁנָ֑ה וַיּ֥וֹלֶד בָּנִ֖ים
INT: four hundred years the father sons

Genesis 11:16
HEB: אַרְבַּ֥ע וּשְׁלֹשִׁ֖ים שָׁנָ֑ה וַיּ֖וֹלֶד אֶת־
NAS: thirty-four years, and became the father
KJV: and thirty years, and begat
INT: four and thirty years and became of Peleg

Genesis 11:17
HEB: פֶּ֔לֶג שְׁלֹשִׁ֣ים שָׁנָ֔ה וְאַרְבַּ֥ע מֵא֖וֹת
NAS: and thirty years after
KJV: and thirty years, and begat
INT: of Peleg and thirty years four hundred

Genesis 11:17
HEB: וְאַרְבַּ֥ע מֵא֖וֹת שָׁנָ֑ה וַיּ֥וֹלֶד בָּנִ֖ים
INT: four hundred years the father sons

Genesis 11:18
HEB: פֶ֖לֶג שְׁלֹשִׁ֣ים שָׁנָ֑ה וַיּ֖וֹלֶד אֶת־
NAS: thirty years, and became the father
KJV: lived thirty years, and begat Reu:
INT: Peleg thirty years and became of Reu

Genesis 11:19
HEB: רְע֔וּ תֵּ֥שַׁע שָׁנִ֖ים וּמָאתַ֣יִם שָׁנָ֑ה
NAS: and nine years after
KJV: and nine years, and begat
INT: of Reu and nine years hundred years

Genesis 11:19
HEB: שָׁנִ֖ים וּמָאתַ֣יִם שָׁנָ֑ה וַיּ֥וֹלֶד בָּנִ֖ים
INT: years hundred years the father sons

Genesis 11:20
HEB: שְׁתַּ֥יִם וּשְׁלֹשִׁ֖ים שָׁנָ֑ה וַיּ֖וֹלֶד אֶת־
NAS: thirty-two years, and became the father
KJV: two and thirty years, and begat Serug:
INT: two and thirty years and became of Serug

Genesis 11:21
HEB: שְׂר֔וּג שֶׁ֥בַע שָׁנִ֖ים וּמָאתַ֣יִם שָׁנָ֑ה
NAS: and seven years after
KJV: and seven years, and begat
INT: of Serug and seven years hundred years

Genesis 11:21
HEB: שָׁנִ֖ים וּמָאתַ֣יִם שָׁנָ֑ה וַיּ֥וֹלֶד בָּנִ֖ים
INT: years hundred years the father sons

Genesis 11:22
HEB: שְׂר֖וּג שְׁלֹשִׁ֣ים שָׁנָ֑ה וַיּ֖וֹלֶד אֶת־
NAS: thirty years, and became the father
KJV: lived thirty years, and begat Nahor:
INT: Serug thirty years and became of Nahor

Genesis 11:23
HEB: נָח֖וֹר מָאתַ֣יִם שָׁנָ֑ה וַיּ֥וֹלֶד בָּנִ֖ים
NAS: two hundred years after
KJV: two hundred years, and begat
INT: of Nahor hundred years the father sons

Genesis 11:24
HEB: תֵּ֥שַׁע וְעֶשְׂרִ֖ים שָׁנָ֑ה וַיּ֖וֹלֶד אֶת־
NAS: twenty-nine years, and became the father
KJV: and twenty years, and begat
INT: nine and twenty years and became of Terah

Genesis 11:25
HEB: תְּשַֽׁע־ עֶשְׂרֵ֥ה שָׁנָ֖ה וּמְאַ֣ת שָׁנָ֑ה
NAS: and nineteen years after
KJV: and nineteen years, and begat
INT: nine teen years hundred years

Genesis 11:25
HEB: שָׁנָ֖ה וּמְאַ֣ת שָׁנָ֑ה וַיּ֥וֹלֶד בָּנִ֖ים
INT: years hundred years the father sons

Genesis 11:26
HEB: תֶ֖רַח שִׁבְעִ֣ים שָׁנָ֑ה וַיּ֙וֹלֶד֙ אֶת־
NAS: seventy years, and became the father
KJV: lived seventy years, and begat Abram,
INT: Terah seventy years and became of Abram

Genesis 11:32
HEB: תֶ֔רַח חָמֵ֥שׁ שָׁנִ֖ים וּמָאתַ֣יִם שָׁנָ֑ה
NAS: and five years; and Terah
KJV: and five years: and Terah
INT: of Terah and five years hundred years

Genesis 11:32
HEB: שָׁנִ֖ים וּמָאתַ֣יִם שָׁנָ֑ה וַיָּ֥מָת תֶּ֖רַח
INT: years hundred years died and Terah

Genesis 12:4
HEB: בֶּן־ חָמֵ֤שׁ שָׁנִים֙ וְשִׁבְעִ֣ים שָׁנָ֔ה
NAS: was seventy-five years old
KJV: and five years old
INT: old and five years was seventy-five years

Genesis 12:4
HEB: שָׁנִים֙ וְשִׁבְעִ֣ים שָׁנָ֔ה בְּצֵאת֖וֹ מֵחָרָֽן׃
INT: years was seventy-five years departed Haran

Genesis 14:4
HEB: שְׁתֵּ֤ים עֶשְׂרֵה֙ שָׁנָ֔ה עָבְד֖וּ אֶת־
NAS: Twelve years they had served
KJV: Twelve years they served Chedorlaomer,
INT: both ten years had served Chedorlaomer

Genesis 14:4
HEB: וּשְׁלֹשׁ־ עֶשְׂרֵ֥ה שָׁנָ֖ה מָרָֽדוּ׃
NAS: but the thirteenth year they rebelled.
KJV: and in the thirteenth year they rebelled.
INT: three ten year rebelled

Genesis 14:5
HEB: וּבְאַרְבַּע֩ עֶשְׂרֵ֨ה שָׁנָ֜ה בָּ֣א כְדָרְלָעֹ֗מֶר
NAS: In the fourteenth year Chedorlaomer
KJV: And in the fourteenth year came
INT: four teen year came Chedorlaomer

Genesis 15:13
HEB: אַרְבַּ֥ע מֵא֖וֹת שָׁנָֽה׃
NAS: four hundred years.
KJV: them four hundred years;
INT: four hundred years

Genesis 16:3
HEB: מִקֵּץ֙ עֶ֣שֶׂר שָׁנִ֔ים לְשֶׁ֥בֶת אַבְרָ֖ם
NAS: ten years in the land
KJV: ten years in the land
INT: after ten years had lived Abram's

Genesis 16:16
HEB: בֶּן־ שְׁמֹנִ֥ים שָׁנָ֖ה וְשֵׁ֣שׁ שָׁנִ֑ים
NAS: was eighty-six years old
KJV: and six years old,
INT: old was eighty-six years and six years

Genesis 16:16
HEB: שָׁנָ֖ה וְשֵׁ֣שׁ שָׁנִ֑ים בְּלֶֽדֶת־ הָגָ֥ר
INT: years and six years bore Hagar

Genesis 17:1
HEB: בֶּן־ תִּשְׁעִ֥ים שָׁנָ֖ה וְתֵ֣שַׁע שָׁנִ֑ים
NAS: was ninety-nine years old,
KJV: was ninety years old
INT: old ninety years and nine years

Genesis 17:1
HEB: שָׁנָ֖ה וְתֵ֣שַׁע שָׁנִ֑ים וַיֵּרָ֨א יְהוָ֜ה
INT: years and nine years appeared the LORD

Genesis 17:17
HEB: הַלְּבֶ֤ן מֵאָֽה־ שָׁנָה֙ יִוָּלֵ֔ד וְאִ֨ם־
NAS: one hundred years old?
KJV: unto him that is an hundred years old?
INT: to a man hundred years child be born lo

Genesis 17:17
HEB: הֲבַת־ תִּשְׁעִ֥ים שָׁנָ֖ה תֵּלֵֽד׃
NAS: who is ninety years old,
KJV: that is ninety years old,
INT: old is ninety years bear

Genesis 17:21
HEB: לַמּוֹעֵ֣ד הַזֶּ֔ה בַּשָּׁנָ֖ה הָאַחֶֽרֶת׃
NAS: season next year.
KJV: in the next year.
INT: season this year next

Genesis 17:24
HEB: תִּשְׁעִ֥ים וָתֵ֖שַׁע שָׁנָ֑ה בְּהִמֹּל֖וֹ בְּשַׂ֥ר
NAS: was ninety-nine years old
KJV: [was] ninety years old
INT: ninety and nine years was circumcised the flesh

Genesis 17:25
HEB: שְׁלֹ֥שׁ עֶשְׂרֵ֖ה שָׁנָ֑ה בְּהִ֨מֹּל֔וֹ אֵ֖ת
NAS: was thirteen years old
KJV: [was] thirteen years old,
INT: three ten years was circumcised the flesh

Genesis 21:5
HEB: בֶּן־ מְאַ֣ת שָׁנָ֑ה בְּהִוָּ֣לֶד ל֔וֹ
NAS: was one hundred years old
KJV: was an hundred years old,
INT: old hundred years was born Isaac

Genesis 23:1
HEB: שָׂרָ֔ה מֵאָ֥ה שָׁנָ֛ה וְעֶשְׂרִ֥ים שָׁנָ֖ה
NAS: and twenty-seven years; [these were] the years
KJV: and twenty years old:
INT: now Sarah hundred years and twenty the years

Genesis 23:1
HEB: שָׁנָ֛ה וְעֶשְׂרִ֥ים שָׁנָ֖ה וְשֶׁ֣בַע שָׁנִ֑ים
NAS: years; [these were] the years of the life
KJV: old: [these were] the years of the life
INT: years and twenty the years seven years

Genesis 23:1
HEB: שָׁנָ֖ה וְשֶׁ֣בַע שָׁנִ֑ים שְׁנֵ֖י חַיֵּ֥י
INT: the years seven years years of the life

Genesis 23:1
HEB: וְשֶׁ֣בַע שָׁנִ֑ים שְׁנֵ֖י חַיֵּ֥י שָׂרָֽה׃
INT: seven years years of the life of Sarah

Genesis 25:7
HEB: וְאֵ֗לֶּה יְמֵ֛י שְׁנֵֽי־ חַיֵּ֥י אַבְרָהָ֖ם
NAS: are all the years of Abraham's
KJV: And these [are] the days of the years of Abraham's
INT: These are all the years life of Abraham's

Genesis 25:7
HEB: חָ֑י מְאַ֥ת שָׁנָ֛ה וְשִׁבְעִ֥ים שָׁנָ֖ה
NAS: one hundred and seventy-five years.
KJV: threescore and fifteen years.
INT: age hundred years and seventy-five years

Genesis 25:7
HEB: שָׁנָ֛ה וְשִׁבְעִ֥ים שָׁנָ֖ה וְחָמֵ֥שׁ שָׁנִֽים׃
INT: years and seventy-five years fif years

Genesis 25:7
HEB: שָׁנָ֖ה וְחָמֵ֥שׁ שָׁנִֽים׃
INT: years fif years

Genesis 25:17
HEB: וְאֵ֗לֶּה שְׁנֵי֙ חַיֵּ֣י יִשְׁמָעֵ֔אל
NAS: These are the years of the life
KJV: And these [are] the years of the life
INT: These are the years of the life of Ishmael

Genesis 25:17
HEB: יִשְׁמָעֵ֔אל מְאַ֥ת שָׁנָ֛ה וּשְׁלֹשִׁ֥ים שָׁנָ֖ה
NAS: and thirty-seven years; and he breathed his last
KJV: and seven years: and he gave up the ghost
INT: of Ishmael hundred years thirty years

Genesis 25:17
HEB: שָׁנָ֛ה וּשְׁלֹשִׁ֥ים שָׁנָ֖ה וְשֶׁ֣בַע שָׁנִ֑ים
INT: years thirty years and seven years

Genesis 25:17
HEB: שָׁנָ֖ה וְשֶׁ֣בַע שָׁנִ֑ים וַיִּגְוַ֣ע וַיָּ֔מָת
INT: years and seven years breathed and died

Genesis 25:20
HEB: בֶּן־ אַרְבָּעִ֣ים שָׁנָ֔ה בְּקַחְתּ֣וֹ אֶת־
NAS: was forty years old
KJV: was forty years old
INT: old was forty years took Rebekah

Genesis 25:26
HEB: בֶּן־ שִׁשִּׁ֥ים שָׁנָ֖ה בְּלֶ֥דֶת אֹתָֽם׃
NAS: was sixty years old
KJV: [was] threescore years old
INT: old was sixty years gave

Genesis 26:12
HEB: הַהִ֔וא וַיִּמְצָ֛א בַּשָּׁנָ֥ה הַהִ֖וא מֵאָ֣ה
NAS: in the same year a hundredfold.
KJV: and received in the same year an hundredfold:
INT: the same and reaped year the same hundred

Genesis 26:34
HEB: בֶּן־ אַרְבָּעִ֣ים שָׁנָ֔ה וַיִּקַּ֤ח אִשָּׁה֙
NAS: was forty years old
KJV: was forty years old
INT: old was forty years took to wife

Genesis 29:18
HEB: אֶֽעֱבָדְךָ֙ שֶׁ֣בַע שָׁנִ֔ים בְּרָחֵ֥ל בִּתְּךָ֖
NAS: you seven years for your younger
KJV: thee seven years for Rachel
INT: will serve seven years Rachel daughter

Genesis 29:20
HEB: בְּרָחֵ֖ל שֶׁ֣בַע שָׁנִ֑ים וַיִּהְי֤וּ בְעֵינָיו֙
NAS: seven years for Rachel
KJV: seven years for Rachel;
INT: Rachel seven years become seemed

Genesis 29:27
HEB: ע֖וֹד שֶֽׁבַע־ שָׁנִ֥ים אֲחֵרֽוֹת׃
NAS: with me for another seven years.
KJV: with me yet seven other years.
INT: again seven years another

Genesis 29:30
HEB: ע֖וֹד שֶֽׁבַע־ שָׁנִ֥ים אֲחֵרֽוֹת׃
NAS: with Laban for another seven years.
KJV: with him yet seven other years.
INT: again seven years another

Genesis 31:38
HEB: זֶה֩ עֶשְׂרִ֨ים שָׁנָ֤ה אָנֹכִי֙ עִמָּ֔ךְ
NAS: twenty years I [have been] with you; your ewes
KJV: This twenty years [have] I [been] with thee; thy ewes
INT: These twenty years I you

Genesis 31:41
HEB: לִּ֞י עֶשְׂרִ֣ים שָׁנָה֮ בְּבֵיתֶךָ֒ עֲבַדְתִּ֜יךָ
NAS: twenty years I have been in your house;
KJV: Thus have I been twenty years in thy house;
INT: These twenty years your house served

Genesis 31:41
HEB: אַרְבַּֽע־ עֶשְׂרֵ֤ה שָׁנָה֙ בִּשְׁתֵּ֣י בְנֹתֶ֔יךָ
NAS: you fourteen years for your two
KJV: fourteen years for thy two
INT: four teen years your two daughters

Genesis 31:41
HEB: בְנֹתֶ֔יךָ וְשֵׁ֥שׁ שָׁנִ֖ים בְּצֹאנֶ֑ךָ וַתַּחֲלֵ֥ף
NAS: and six years for your flock,
KJV: and six years for thy cattle:
INT: daughters and six years your flock changed

Genesis 35:28
HEB: יִצְחָ֑ק מְאַ֥ת שָׁנָ֖ה וּשְׁמֹנִ֥ים שָׁנָֽה׃
NAS: were one hundred and eighty years.
KJV: were an hundred and fourscore years.
INT: of Isaac hundred years and eighty years

Genesis 35:28
HEB: שָׁנָ֖ה וּשְׁמֹנִ֥ים שָׁנָֽה׃
INT: years and eighty years

Genesis 37:2
HEB: שְׁבַֽע־ עֶשְׂרֵ֤ה שָׁנָה֙ הָיָ֨ה רֹעֶ֤ה
NAS: when seventeen years of age,
KJV: [being] seventeen years old,
INT: seven teen years become was pasturing

Genesis 41:1
HEB: וַיְהִ֕י מִקֵּ֖ץ שְׁנָתַ֣יִם יָמִ֑ים וּפַרְעֹ֣ה
NAS: of two full years that Pharaoh
KJV: of two full years, that Pharaoh
INT: happened the end years full Pharaoh

Genesis 41:26
HEB: הַטֹּבֹ֗ת שֶׁ֤בַע שָׁנִים֙ הֵ֔נָּה וְשֶׁ֤בַע
NAS: are seven years; and the seven
KJV: [are] seven years; and the seven
INT: good are seven years in and the seven

Genesis 41:26
HEB: הַטֹּבֹ֔ת שֶׁ֥בַע שָׁנִ֖ים הֵ֑נָּה חֲל֖וֹם
NAS: are seven years; the dreams
KJV: [are] seven years: the dream
INT: good are seven years in the dreams

Genesis 41:27
HEB: אַחֲרֵיהֶ֗ן שֶׁ֤בַע שָׁנִים֙ הֵ֔נָּה וְשֶׁ֤בַע
NAS: them are seven years, and the seven
KJV: [are] seven years; and the seven
INT: after are seven years in and the seven

Genesis 41:27
HEB: יִהְי֕וּ שֶׁ֖בַע שְׁנֵ֥י רָעָֽב׃
NAS: will be seven years of famine.
KJV: shall be seven years of famine.
INT: become will be seven years of famine

Genesis 41:29
HEB: הִנֵּ֛ה שֶׁ֥בַע שָׁנִ֖ים בָּא֑וֹת שָׂבָ֥ע
NAS: seven years of great
KJV: seven years of great
INT: Behold seven years are coming abundance

Genesis 41:30
HEB: וְ֠קָמוּ שֶׁ֨בַע שְׁנֵ֤י רָעָב֙ אַחֲרֵיהֶ֔ן
NAS: them seven years of famine
KJV: seven years of famine;
INT: will come seven years of famine and after

Genesis 41:34
HEB: מִצְרַ֔יִם בְּשֶׁ֖בַע שְׁנֵ֥י הַשָּׂבָֽע׃
NAS: in the seven years of abundance.
KJV: in the seven plenteous years.
INT: of Egypt the seven years of abundance

Genesis 41:35
HEB: כָּל־ אֹ֙כֶל֙ הַשָּׁנִ֣ים הַטֹּבֹ֔ת הַבָּאֹ֖ת
NAS: good years that are coming,
KJV: of those good years that come,
INT: all food years good are coming

Genesis 41:36
HEB: לָאָ֔רֶץ לְשֶׁ֙בַע֙ שְׁנֵ֣י הָרָעָ֔ב אֲשֶׁ֥ר
NAS: for the seven years of famine
KJV: against the seven years of famine,
INT: the land the seven years of famine which

Genesis 41:46
HEB: בֶּן־ שְׁלֹשִׁ֣ים שָׁנָ֔ה בְּעָמְד֕וֹ לִפְנֵ֖י
NAS: was thirty years old
KJV: [was] thirty years old
INT: old was thirty years stood before

Genesis 41:47
HEB: הָאָ֔רֶץ בְּשֶׁ֖בַע שְׁנֵ֣י הַשָּׂבָ֑ע לִקְמָצִֽים׃
NAS: During the seven years of plenty
KJV: plenteous years the earth
INT: the land the seven years of plenty abundantly

Genesis 41:48
HEB: אֹ֣כֶל ׀ שֶׁ֣בַע שָׁנִ֗ים אֲשֶׁ֤ר הָיוּ֙
NAS: of [these] seven years which
KJV: of the seven years, which were in the land
INT: the food of seven years which occurred

Genesis 41:50
HEB: בְּטֶ֥רֶם תָּב֖וֹא שְׁנַ֣ת הָרָעָ֑ב אֲשֶׁ֤ר
NAS: Now before the year of famine came,
KJV: sons before the years of famine
INT: now before came the year of famine whom

Genesis 41:53
HEB: וַתִּכְלֶ֕ינָה שֶׁ֖בַע שְׁנֵ֣י הַשָּׂבָ֑ע אֲשֶׁ֥ר
NAS: When the seven years of plenty which
KJV: And the seven years of plenteousness,
INT: came the seven years of plenty which

Genesis 41:54
HEB: וַתְּחִלֶּ֜ינָה שֶׁ֣בַע שְׁנֵ֤י הָרָעָב֙ לָב֔וֹא
NAS: and the seven years of famine began
KJV: And the seven years of dearth began
INT: began and the seven years of famine to come

Genesis 45:6
HEB: כִּי־ זֶ֛ה שְׁנָתַ֥יִם הָרָעָ֖ב בְּקֶ֣רֶב
NAS: these two years, and there are still
KJV: For these two years [hath] the famine
INT: for these years the famine in

Genesis 45:6
HEB: וְעוֹד֙ חָמֵ֣שׁ שָׁנִ֔ים אֲשֶׁ֥ר אֵין־
NAS: five years in which
KJV: and yet [there are] five years, in the which [there shall] neither
INT: are still five years which there

Genesis 45:11
HEB: ע֛וֹד חָמֵ֥שׁ שָׁנִ֖ים רָעָ֑ב פֶּן־
NAS: five years of famine
KJV: thee; for yet [there are] five years of famine;
INT: are still five years of famine come

Genesis 47:8
HEB: כַּמָּ֕ה יְמֵ֖י שְׁנֵ֥י חַיֶּֽיךָ׃
NAS: How many years have you lived?
INT: How age years age

Genesis 47:9
HEB: פַּרְעֹ֔ה יְמֵי֙ שְׁנֵ֣י מְגוּרַ֔י שְׁלֹשִׁ֥ים
NAS: to Pharaoh, The years of my sojourning
KJV: The days of the years of my pilgrimage
INT: Pharaoh the days the years of my sojourning and thirty

Genesis 47:9
HEB: שְׁלֹשִׁ֥ים וּמְאַ֖ת שָׁנָ֑ה מְעַ֣ט וְרָעִ֗ים
NAS: have been the years of my life,
KJV: and thirty years: few
INT: and thirty hundred the years few and unpleasant

Genesis 47:9
HEB: הָיוּ֙ יְמֵי֙ שְׁנֵ֣י חַיַּ֔י וְלֹ֣א
NAS: have they attained the years that my fathers
KJV: have the days of the years of my life
INT: have been the days the years of my life nor

Genesis 47:9
HEB: אֶת־ יְמֵי֙ שְׁנֵי֙ חַיֵּ֣י אֲבֹתַ֔י
KJV: unto the days of the years of the life
INT: attained the days the years of the life my fathers

Genesis 47:17
HEB: בְּכָל־ מִקְנֵהֶ֔ם בַּשָּׁנָ֖ה הַהִֽוא׃
NAS: their livestock that year.
KJV: for all their cattle for that year.
INT: for all their livestock year he

Genesis 47:18
HEB: וַתִּתֹּם֮ הַשָּׁנָ֣ה הַהִוא֒ וַיָּבֹ֨אוּ
NAS: When that year was ended, they came
KJV: When that year was ended, they came
INT: was ended year they came

Genesis 47:18
HEB: וַיָּבֹ֨אוּ אֵלָ֜יו בַּשָּׁנָ֣ה הַשֵּׁנִ֗ית וַיֹּ֤אמְרוּ
NAS: to him the next year and said
KJV: unto him the second year, and said
INT: came hath year the next and said

Genesis 47:28
HEB: שְׁבַ֥ע עֶשְׂרֵ֖ה שָׁנָ֑ה וַיְהִ֤י יְמֵֽי־
NAS: seventeen years; so the length
KJV: seventeen years: so the whole age
INT: and seven teen years become the length

Genesis 47:28
HEB: יְמֵֽי־ יַעֲקֹב֙ שְׁנֵ֣י חַיָּ֔יו שֶׁ֣בַע
NAS: was one hundred and forty-seven years.
KJV: forty and seven years.
INT: the length of Jacob's years age seven

Genesis 47:28
HEB: חַיָּ֔יו שֶׁ֣בַע שָׁנִ֔ים וְאַרְבָּעִ֥ים וּמְאַ֖ת
INT: age seven years forty hundred

Genesis 47:28
HEB: וְאַרְבָּעִ֥ים וּמְאַ֖ת שָׁנָֽה׃
INT: forty hundred years

Genesis 50:22
HEB: מֵאָ֥ה וָעֶ֖שֶׂר שָׁנִֽים׃
NAS: one hundred and ten years.
KJV: an hundred and ten years.
INT: hundred and ten years

Genesis 50:26
HEB: מֵאָ֥ה וָעֶ֖שֶׂר שָׁנִ֑ים וַיַּחַנְט֣וּ אֹת֔וֹ
NAS: and ten years; and he was embalmed
KJV: and ten years old:
INT: hundred and ten years was embalmed was put

Exodus 6:16
HEB: וּקְהָ֖ת וּמְרָרִ֑י וּשְׁנֵי֙ חַיֵּ֣י לֵוִ֔י
NAS: and Merari; and the length of Levi's
KJV: and Merari: and the years of the life
INT: and Kohath and Merari and the length of the life of Levi's

Exodus 6:16
HEB: וּשְׁלֹשִׁ֛ים וּמְאַ֖ת שָׁנָֽה׃
NAS: and thirty-seven years.
KJV: thirty and seven years.
INT: thirty hundred years

Exodus 6:18
HEB: וְחֶבְר֖וֹן וְעֻזִּיאֵ֑ל וּשְׁנֵי֙ חַיֵּ֣י קְהָ֔ת
NAS: and Uzziel; and the length of Kohath's
KJV: and Uzziel: and the years of the life
INT: and Hebron and Uzziel and the length of the life of Kohath's

Exodus 6:18
HEB: וּשְׁלֹשִׁ֛ים וּמְאַ֖ת שָׁנָֽה׃
NAS: and thirty-three years.
KJV: thirty and three years.
INT: thirty hundred years

Exodus 6:20
HEB: וְאֶת־ מֹשֶׁ֑ה וּשְׁנֵי֙ חַיֵּ֣י עַמְרָ֔ם
NAS: and Moses; and the length of Amram's
KJV: and Moses: and the years of the life
INT: Aaron and Moses and the length of the life of Amram's

Exodus 6:20
HEB: וּשְׁלֹשִׁ֛ים וּמְאַ֖ת שָׁנָֽה׃
NAS: and thirty-seven years.
KJV: and thirty and seven years.
INT: and thirty hundred years

Exodus 7:7
HEB: בֶּן־ שְׁמֹנִ֣ים שָׁנָ֔ה וְאַֽהֲרֹ֔ן בֶּן־
NAS: Moses was eighty years old and Aaron
KJV: [was] fourscore years old,
INT: old was eighty years and Aaron old

Exodus 7:7
HEB: שָׁלֹ֥שׁ וּשְׁמֹנִ֖ים שָׁנָ֑ה בְּדַבְּרָ֖ם אֶל־
KJV: and three years old,
INT: and three eighty-three years spoke to

Exodus 12:2
HEB: לָכֶ֔ם לְחָדְשֵׁ֖י הַשָּׁנָֽה׃
NAS: month of the year to you.
KJV: month of the year to you.
INT: he month of the year

Exodus 12:5
HEB: זָכָ֥ר בֶּן־ שָׁנָ֖ה יִהְיֶ֣ה לָכֶ֑ם
NAS: male a year old;
KJV: of the first year: ye shall take
INT: male old A year become from

Exodus 12:40
HEB: בְּמִצְרָ֑יִם שְׁלֹשִׁ֣ים שָׁנָ֔ה וְאַרְבַּ֥ע מֵא֖וֹת
NAS: hundred and thirty years.
KJV: hundred and thirty years.
INT: Egypt and thirty years was four hundred

Exodus 12:40
HEB: וְאַרְבַּ֥ע מֵא֖וֹת שָׁנָֽה׃
INT: was four hundred years

Exodus 12:41
HEB: מִקֵּץ֙ שְׁלֹשִׁ֣ים שָׁנָ֔ה וְאַרְבַּ֥ע מֵא֖וֹת
NAS: and thirty years, to the very
KJV: and thirty years, even the selfsame
INT: the end and thirty years of four hundred

Exodus 12:41
HEB: וְאַרְבַּ֥ע מֵא֖וֹת שָׁנָ֑ה וַיְהִ֗י בְּעֶ֙צֶם֙
INT: of four hundred years become to the very

Exodus 16:35
HEB: הַמָּן֙ אַרְבָּעִ֣ים שָׁנָ֔ה עַד־ בֹּאָ֖ם
NAS: the manna forty years, until they came
KJV: forty years, until they came
INT: the manna forty years until came

Exodus 21:2
HEB: עִבְרִ֔י שֵׁ֥שׁ שָׁנִ֖ים יַעֲבֹ֑ד וּבַ֨שְּׁבִעִ֔ת
NAS: for six years; but on the seventh
KJV: six years he shall serve:
INT: A Hebrew six years shall serve the seventh

Exodus 23:10
HEB: וְשֵׁ֥שׁ שָׁנִ֖ים תִּזְרַ֣ע אֶת־
NAS: for six years and gather
KJV: And six years thou shalt sow thy land,
INT: six years shall sow your land

Exodus 23:14
HEB: תָּחֹ֥ג לִ֖י בַּשָּׁנָֽה׃
NAS: times a year you shall celebrate a feast
KJV: thou shalt keep a feast unto me in the year.
INT: times shall celebrate A year

Exodus 23:16
HEB: הָֽאָסִף֙ בְּצֵ֣את הַשָּׁנָ֔ה בְּאָסְפְּךָ֥ אֶֽת־
NAS: at the end of the year when you gather
KJV: [which is] in the end of the year, when thou hast gathered
INT: of the Ingathering the end of the year gather your labors

Exodus 23:17
HEB: שָׁלֹ֥שׁ פְּעָמִ֖ים בַּשָּׁנָ֑ה יֵרָאֶה֙ כָּל־
NAS: Three times a year all your males
KJV: times in the year all thy males
INT: Three times A year shall appear all

Exodus 23:29
HEB: אֲגָרְשֶׁ֛נּוּ מִפָּנֶ֖יךָ בְּשָׁנָ֣ה אֶחָ֑ת פֶּן־
NAS: you in a single year, that the land
KJV: thee in one year; lest the land
INT: drive before year A single may not

Exodus 29:38
HEB: כְּבָשִׂ֧ים בְּנֵֽי־ שָׁנָ֛ה שְׁנַ֥יִם לַיּ֖וֹם
NAS: on the altar: two one year old lambs
KJV: lambs of the first year day by day
INT: lambs old year two day

Exodus 30:10
HEB: קַרְנֹתָ֔יו אַחַ֖ת בַּשָּׁנָ֑ה מִדַּ֞ם חַטַּ֣את
NAS: once a year; he shall make atonement
KJV: of it once in a year with the blood
INT: horns once A year the blood of the sin

Exodus 30:10
HEB: הַכִּפֻּרִ֗ים אַחַ֤ת בַּשָּׁנָה֙ יְכַפֵּ֤ר עָלָיו֙
NAS: once a year throughout your generations.
KJV: once in the year shall he make atonement
INT: of atonement once A year atonement and

Exodus 30:14
HEB: מִבֶּ֛ן עֶשְׂרִ֥ים שָׁנָ֖ה וָמָ֑עְלָה יִתֵּ֖ן
NAS: from twenty years old
KJV: from twenty years old
INT: old twenty years and over shall give

Exodus 34:22
HEB: הָֽאָסִ֔יף תְּקוּפַ֖ת הַשָּׁנָֽה׃
NAS: at the turn of the year.
KJV: of ingathering at the year's end.
INT: of Ingathering the turn of the year

Exodus 34:23
HEB: שָׁלֹ֥שׁ פְּעָמִ֖ים בַּשָּׁנָ֑ה יֵרָאֶה֙ כָּל־
NAS: Three times a year all your males
KJV: Thrice in the year shall all your men children
INT: Three times A year appear all

Exodus 34:24
HEB: שָׁלֹ֥שׁ פְּעָמִ֖ים בַּשָּׁנָֽה׃
NAS: up three times a year to appear before
KJV: thy God thrice in the year.
INT: three times A year

Exodus 38:26
HEB: מִבֶּ֨ן עֶשְׂרִ֤ים שָׁנָה֙ וָמַ֔עְלָה לְשֵׁשׁ־
NAS: from twenty years old
KJV: from twenty years old
INT: old twenty years and upward six

Exodus 40:17
HEB: בַּחֹ֧דֶשׁ הָרִאשׁ֛וֹן בַּשָּׁנָ֥ה הַשֵּׁנִ֖ית בְּאֶחָ֣ד
NAS: of the second year, on the first
KJV: in the second year, on the first
INT: month the first year of the second the first

Leviticus 9:3
HEB: וָכֶ֧בֶשׂ בְּנֵי־ שָׁנָ֛ה תְּמִימִ֖ם לְעֹלָֽה׃
NAS: and a lamb, both one year old,
KJV: [both] of the first year, without blemish,
INT: lamb old year without A burnt

Leviticus 12:6
HEB: כֶּ֤בֶשׂ בֶּן־ שְׁנָתוֹ֙ לְעֹלָ֔ה וּבֶן־
NAS: of meeting a one year old
KJV: of the first year for a burnt offering,
INT: lamb old year A burnt young

Leviticus 14:10
HEB: אַחַ֛ת בַּת־ שְׁנָתָ֖הּ תְּמִימָ֑ה וּשְׁלֹשָׁ֣ה
NAS: defect, and a yearling ewe lamb
KJV: of the first year without blemish,
INT: and one of the first yearling defect and three

Leviticus 16:34
HEB: חַטֹּאתָ֔ם אַחַ֖ת בַּשָּׁנָ֑ה וַיַּ֕עַשׂ כַּאֲשֶׁ֛ר
NAS: once every year. And just
KJV: once a year. And he did
INT: their sins once year did after

Leviticus 19:23
HEB: פִּרְי֑וֹ שָׁלֹ֣שׁ שָׁנִ֗ים יִהְיֶ֥ה לָכֶ֛ם
NAS: Three years it shall be forbidden
KJV: three years shall it be as uncircumcised
INT: their fruit Three years become shall be forbidden

Leviticus 19:24
HEB: וּבַשָּׁנָה֙ הָרְבִיעִ֔ת יִהְיֶ֖ה
NAS: But in the fourth year all its fruit
KJV: But in the fourth year all the fruit
INT: year the fourth become

Leviticus 19:25
HEB: וּבַשָּׁנָ֣ה הַחֲמִישִׁ֗ת תֹּֽאכְלוּ֙
NAS: In the fifth year you are to eat
KJV: And in the fifth year shall ye eat
INT: year the fifth eat

Leviticus 23:12
HEB: תָּמִ֧ים בֶּן־ שְׁנָת֛וֹ לְעֹלָ֖ה לַיהוָֽה׃
NAS: a male lamb one year old
KJV: of the first year for a burnt offering
INT: without old year A burnt to the LORD

Leviticus 23:18
HEB: תְּמִימִם֙ בְּנֵ֣י שָׁנָ֔ה וּפַ֧ר בֶּן־
NAS: seven one year old
KJV: of the first year, and one
INT: without old year bullock old

Leviticus 23:19
HEB: כְבָשִׂ֛ים בְּנֵ֥י שָׁנָ֖ה לְזֶ֥בַח שְׁלָמִֽים׃
NAS: male lambs one year old
KJV: of the first year for a sacrifice
INT: male old year A sacrifice of peace

Leviticus 23:41
HEB: שִׁבְעַ֥ת יָמִ֖ים בַּשָּׁנָ֑ה חֻקַּ֤ת עוֹלָם֙
NAS: days in the year. It [shall be] a perpetual
KJV: days in the year. [It shall be] a statute
INT: seven days the year statute It a perpetual

Leviticus 25:3
HEB: שֵׁ֤שׁ שָׁנִים֙ תִּזְרַ֣ע שָׂדֶ֔ךָ
NAS: Six years you shall sow your field,
KJV: Six years thou shalt sow thy field,
INT: Six years shall sow your field

Leviticus 25:3
HEB: שָׂדֶ֔ךָ וְשֵׁ֥שׁ שָׁנִ֖ים תִּזְמֹ֣ר כַּרְמֶ֑ךָ
NAS: and six years you shall prune
KJV: and six years thou shalt prune
INT: your field and six years shall prune your vineyard

Leviticus 25:4
HEB: וּבַשָּׁנָ֣ה הַשְּׁבִיעִ֗ת שַׁבַּ֤ת
NAS: but during the seventh year the land
KJV: But in the seventh year shall be a sabbath
INT: year the seventh A sabbath

Leviticus 25:5
HEB: לֹ֣א תִבְצֹ֑ר שְׁנַ֥ת שַׁבָּת֖וֹן יִהְיֶ֥ה
NAS: shall have a sabbatical year.
KJV: of thy vine undressed: [for] it is a year of rest
INT: shall not gather year A sabbatical shall have

Leviticus 25:8
HEB: שֶׁ֚בַע שַׁבְּתֹ֣ת שָׁנִ֔ים שֶׁ֥בַע שָׁנִ֖ים
NAS: sabbaths of years for yourself, seven
KJV: sabbaths of years unto thee, seven
INT: seven sabbaths of years seven years

Leviticus 25:8
HEB: שָׁנִ֔ים שֶׁ֥בַע שָׁנִ֖ים שֶׁ֣בַע פְּעָמִ֑ים
NAS: seven years, so that you have
KJV: seven years; and the space
INT: of years seven years seven times

Leviticus 25:8
HEB: שֶׁ֚בַע שַׁבְּתֹ֣ת הַשָּׁנִ֔ים תֵּ֥שַׁע וְאַרְבָּעִ֖ים
NAS: sabbaths of years, [namely], forty-nine
KJV: sabbaths of years shall be unto thee forty
INT: of the seven sabbaths of years and nine forty

Leviticus 25:8
HEB: תֵּ֥שַׁע וְאַרְבָּעִ֖ים שָׁנָֽה׃
NAS: of years, [namely], forty-nine years.
KJV: and nine years.
INT: and nine forty years

Leviticus 25:10
HEB: וְקִדַּשְׁתֶּ֗ם אֵ֣ת שְׁנַ֤ת הַחֲמִשִּׁים֙ שָׁנָ֔ה
NAS: the fiftieth year and proclaim
KJV: the fiftieth year, and proclaim
INT: consecrate year the fiftieth year

Leviticus 25:10
HEB: שְׁנַ֤ת הַחֲמִשִּׁים֙ שָׁנָ֔ה וּקְרָאתֶ֥ם דְּר֛וֹר
INT: year the fiftieth year and proclaim A release

Leviticus 25:11
HEB: יוֹבֵ֣ל הִ֗וא שְׁנַ֛ת הַחֲמִשִּׁ֥ים שָׁנָ֖ה
NAS: the fiftieth year as a jubilee;
KJV: shall that fiftieth year be unto you: ye shall not sow,
INT: A jubilee he year the fiftieth year

Leviticus 25:11
HEB: שְׁנַ֛ת הַחֲמִשִּׁ֥ים שָׁנָ֖ה תִּהְיֶ֣ה לָכֶ֑ם
INT: year the fiftieth year shall have nor

Leviticus 25:13
HEB: בִּשְׁנַ֥ת הַיּוֹבֵ֖ל הַזֹּ֑את
NAS: On this year of jubilee each
KJV: In the year of this jubile
INT: year of jubilee of you

Leviticus 25:15
HEB: בְּמִסְפַּ֤ר שָׁנִים֙ אַחַ֣ר הַיּוֹבֵ֔ל
NAS: Corresponding to the number of years after
KJV: According to the number of years after
INT: to the number of years after the jubilee

Leviticus 25:15
HEB: עֲמִיתֶ֑ךָ בְּמִסְפַּ֥ר שְׁנֵֽי־ תְבוּאֹ֖ת יִמְכָּר־
NAS: to you according to the number of years of crops.
KJV: [and] according unto the number of years of the fruits
INT: your friend to the number of years of crops sell

Leviticus 25:16
HEB: לְפִ֣י ׀ רֹ֣ב הַשָּׁנִ֗ים תַּרְבֶּה֙ מִקְנָת֔וֹ
NAS: to the extent of the years you shall increase
KJV: to the multitude of years thou shalt increase
INT: proportion to the extent of the years shall increase price

Leviticus 25:16
HEB: וּלְפִי֙ מְעֹ֣ט הַשָּׁנִ֔ים תַּמְעִ֖יט מִקְנָת֑וֹ
NAS: to the fewness of the years you shall diminish
KJV: to the fewness of years thou shalt diminish
INT: proportion to the fewness of the years shall diminish price

Leviticus 25:20
HEB: מַה־ נֹּאכַ֖ל בַּשָּׁנָ֣ה הַשְּׁבִיעִ֑ת הֵ֚ן
NAS: on the seventh year if
KJV: the seventh year? behold, we shall not sow,
INT: What to eat year the seventh if

Leviticus 25:21
HEB: בִּרְכָתִי֙ לָכֶ֔ם בַּשָּׁנָ֖ה הַשִּׁשִּׁ֑ית וְעָשָׂת֙
NAS: for you in the sixth year that it will bring forth
KJV: upon you in the sixth year, and it shall bring forth
INT: order my blessing year the sixth will bring

Leviticus 25:21
HEB: הַתְּבוּאָ֔ה לִשְׁלֹ֖שׁ הַשָּׁנִֽים׃
NAS: the crop for three years.
KJV: fruit for three years.
INT: the crop three years

Leviticus 25:22
HEB: וּזְרַעְתֶּ֗ם אֵ֚ת הַשָּׁנָ֣ה הַשְּׁמִינִ֔ת וַאֲכַלְתֶּ֖ם
NAS: the eighth year, you can still eat
KJV: the eighth year, and eat
INT: are sowing year the eighth eat

Leviticus 25:22
HEB: יָשָׁ֑ן עַ֣ד ׀ הַשָּׁנָ֣ה הַתְּשִׁיעִ֗ת עַד־
NAS: the ninth year when
KJV: until the ninth year; until her fruits
INT: old until year the ninth when

Leviticus 25:27
HEB: וְחִשַּׁב֙ אֶת־ שְׁנֵ֣י מִמְכָּר֔וֹ וְהֵשִׁיב֙
NAS: then he shall calculate the years since its sale
KJV: Then let him count the years of the sale
INT: shall calculate the years sale and refund

Leviticus 25:28
HEB: אֹת֔וֹ עַ֖ד שְׁנַ֣ת הַיּוֹבֵ֑ל וְיָצָא֙
NAS: until the year of jubilee;
KJV: of him that hath bought it until the year of jubile:
INT: purchaser until the year of jubilee shall revert

Leviticus 25:29
HEB: עַד־ תֹּ֖ם שְׁנַ֣ת מִמְכָּר֑וֹ יָמִ֖ים
NAS: a full year from its sale;
KJV: it within a whole year after it is sold;
INT: until full year sale A full

Leviticus 25:30
HEB: מְלֹ֣את לוֹ֮ שָׁנָ֣ה תְמִימָה֒ וְ֠קָם
NAS: of a full year, then the house
KJV: of a full year, then the house
INT: within the space year of a full passes

Leviticus 25:40
HEB: עִמָּ֑ךְ עַד־ שְׁנַ֥ת הַיֹּבֵ֖ל יַעֲבֹ֥ד
NAS: with you until the year of jubilee.
KJV: he shall be with thee, [and] shall serve thee unto the year of jubile:
INT: you until the year of jubilee shall serve

Leviticus 25:50
HEB: עִם־ קֹנֵ֔הוּ מִשְּׁנַת֙ הִמָּ֣כְרוֹ ל֔וֹ
NAS: shall calculate from the year when he sold
KJV: with him that bought him from the year that he was sold
INT: with his purchaser the year sold up

Leviticus 25:50
HEB: ל֔וֹ עַ֖ד שְׁנַ֣ת הַיֹּבֵ֑ל וְהָיָ֞ה
NAS: when he sold himself to him up to the year of jubilee;
KJV: that he was sold to him unto the year of jubile:
INT: sold up to the year of jubilee shall correspond

Leviticus 25:50
HEB: מִמְכָּרוֹ֙ בְּמִסְפַּ֣ר שָׁנִ֔ים כִּימֵ֥י שָׂכִ֖יר
NAS: to the number of years. [It is] like the days
KJV: shall be according unto the number of years, according to the time
INT: of his sale to the number of years the days of a hired

Leviticus 25:51
HEB: ע֥וֹד רַבּ֖וֹת בַּשָּׁנִ֑ים לְפִיהֶן֙ יָשִׁ֣יב
NAS: many years, he shall refund
KJV: If [there be] yet many years [behind], according
INT: are still many years proportion shall refund

Leviticus 25:52
HEB: מְעַ֞ט נִשְׁאַ֧ר בַּשָּׁנִ֛ים עַד־ שְׁנַ֥ת
NAS: and if few years remain until
KJV: but few years unto the year
INT: few remain years until the year

Leviticus 25:52
HEB: בַּשָּׁנִ֛ים עַד־ שְׁנַ֥ת הַיֹּבֵ֖ל וְחִשַּׁב־
NAS: until the year of jubilee,
KJV: years unto the year of jubile,
INT: years until the year of jubilee calculate

Leviticus 25:52
HEB: ל֑וֹ כְּפִ֣י שָׁנָ֔יו יָשִׁ֖יב אֶת־
NAS: with him. In proportion to his years he is to refund
KJV: with him, [and] according unto his years shall he give him again
INT: calculate proportion to his years refund his redemption

Leviticus 25:53
HEB: כִּשְׂכִ֥יר שָׁנָ֛ה בְּשָׁנָ֖ה יִהְיֶ֣ה
NAS: Like a man hired year by year
INT: A man year year become

Leviticus 25:53
HEB: כִּשְׂכִ֥יר שָׁנָ֛ה בְּשָׁנָ֖ה יִהְיֶ֣ה עִמּ֑וֹ
NAS: year by year he shall be with him; he shall not rule
INT: A man year year become with

Leviticus 25:54
HEB: בְּאֵ֑לֶּה וְיָצָא֙ בִּשְׁנַ֣ת הַיֹּבֵ֔ל ה֖וּא
NAS: [means], he shall still go out in the year of jubilee,
KJV: in these [years], then he shall go out in the year of jubile,
INT: these go the year of jubilee he

Leviticus 27:3
HEB: מִבֶּן֙ עֶשְׂרִ֣ים שָׁנָ֔ה וְעַ֖ד בֶּן־
NAS: from twenty years even to sixty
KJV: from twenty years old
INT: old twenty years against old

Leviticus 27:3
HEB: בֶּן־ שִׁשִּׁ֣ים שָׁנָ֑ה וְהָיָ֣ה עֶרְכְּךָ֗
NAS: even to sixty years old,
KJV: even unto sixty years old,
INT: old to sixty years then your valuation

Leviticus 27:5
HEB: מִבֶּן־ חָמֵ֜שׁ שָׁנִ֗ים וְעַד֙ בֶּן־
NAS: it be from five years even to twenty
KJV: And if [it be] from five years old
INT: old five years against old

Leviticus 27:5
HEB: בֶּן־ עֶשְׂרִ֣ים שָׁנָ֔ה וְהָיָ֧ה עֶרְכְּךָ֛
NAS: even to twenty years old
KJV: even unto twenty years old,
INT: old to twenty years then your valuation

Leviticus 27:6
HEB: בֶּן־ חָמֵ֣שׁ שָׁנִ֔ים וְהָיָ֤ה עֶרְכְּךָ֙
NAS: even up to five years old,
KJV: even unto five years old,
INT: old to five years then your valuation

Leviticus 27:7
HEB: מִבֶּן־ שִׁשִּׁ֨ים שָׁנָ֤ה וָמַ֙עְלָה֙ אִם־
NAS: [they are] from sixty years old
KJV: And if [it be] from sixty years old
INT: old sixty years and upward if

Leviticus 27:17
HEB: אִם־ מִשְּׁנַ֥ת הַיֹּבֵ֖ל יַקְדִּ֣ישׁ
NAS: his field as of the year of jubilee,
KJV: his field from the year of jubile,
INT: If of the year of jubilee consecrates

Leviticus 27:18
HEB: עַל־ פִּ֤י הַשָּׁנִים֙ הַנּ֣וֹתָרֹ֔ת עַ֖ד
NAS: for him proportionate to the years that are left
KJV: according to the years that remain,
INT: and proportionate to the years are left until

Leviticus 27:18
HEB: הַנּ֣וֹתָרֹ֔ת עַ֖ד שְׁנַ֣ת הַיֹּבֵ֑ל וְנִגְרַ֖ע
NAS: until the year of jubilee;
KJV: that remain, even unto the year of the jubile,
INT: are left until the year of jubilee shall be deducted

Leviticus 27:23
HEB: הָֽעֶרְכְּךָ֔ עַ֖ד שְׁנַ֣ת הַיֹּבֵ֑ל וְנָתַ֤ן
NAS: of your valuation up to the year of jubilee;
KJV: of thy estimation, [even] unto the year of the jubile:
INT: of your valuation up to the year of jubilee give

Leviticus 27:24
HEB: בִּשְׁנַ֤ת הַיּוֹבֵל֙ יָשׁ֣וּב
NAS: In the year of jubilee the field
KJV: In the year of the jubile the field
INT: the year of jubilee shall return

Numbers 1:1
HEB: לַחֹ֨דֶשׁ הַשֵּׁנִ֜י בַּשָּׁנָ֣ה הַשֵּׁנִ֗ית לְצֵאתָ֛ם
NAS: month, in the second year after they had come
KJV: in the second year after they were come out
INT: month of the second year the second had come

Numbers 1:3
HEB: מִבֶּ֨ן עֶשְׂרִ֤ים שָׁנָה֙ וָמַ֔עְלָה כָּל־
NAS: from twenty years old and upward,
KJV: From twenty years old and upward,
INT: old twenty years and upward whoever

Numbers 1:18
HEB: מִבֶּ֨ן עֶשְׂרִ֥ים שָׁנָ֛ה וָמַ֖עְלָה לְגֻלְגְּלֹתָֽם׃
NAS: from twenty years old
KJV: from twenty years old
INT: old twenty years and upward head

Numbers 1:20
HEB: מִבֶּ֨ן עֶשְׂרִ֤ים שָׁנָה֙ וָמַ֔עְלָה כֹּ֖ל
NAS: male from twenty years old and upward,
KJV: from twenty years old
INT: old twenty years and upward whoever

Numbers 1:22
HEB: מִבֶּ֨ן עֶשְׂרִ֤ים שָׁנָה֙ וָמַ֔עְלָה כֹּ֖ל
NAS: male from twenty years old and upward,
KJV: from twenty years old
INT: old twenty years and upward whoever

Numbers 1:24
HEB: מִבֶּ֨ן עֶשְׂרִ֤ים שָׁנָה֙ וָמַ֔עְלָה כֹּ֖ל
NAS: from twenty years old
KJV: from twenty years old
INT: old twenty years and upward whoever

Numbers 1:26
HEB: מִבֶּ֨ן עֶשְׂרִ֤ים שָׁנָה֙ וָמַ֔עְלָה כֹּ֖ל
NAS: from twenty years old
KJV: from twenty years old
INT: old twenty years and upward whoever

Numbers 1:28
HEB: מִבֶּ֨ן עֶשְׂרִ֤ים שָׁנָה֙ וָמַ֔עְלָה כֹּ֖ל
NAS: from twenty years old
KJV: from twenty years old
INT: old twenty years and upward whoever

Numbers 1:30
HEB: מִבֶּ֨ן עֶשְׂרִ֤ים שָׁנָה֙ וָמַ֔עְלָה כֹּ֖ל
NAS: from twenty years old
KJV: from twenty years old
INT: old twenty years and upward whoever

Numbers 1:32
HEB: מִבֶּ֨ן עֶשְׂרִ֤ים שָׁנָה֙ וָמַ֔עְלָה כֹּ֖ל
NAS: from twenty years old
KJV: from twenty years old
INT: old twenty years and upward whoever

Numbers 1:34
HEB: מִבֶּ֨ן עֶשְׂרִ֤ים שָׁנָה֙ וָמַ֔עְלָה כֹּ֖ל
NAS: from twenty years old
KJV: from twenty years old
INT: old twenty years and upward whoever

Numbers 1:36
HEB: מִבֶּ֨ן עֶשְׂרִ֤ים שָׁנָה֙ וָמַ֔עְלָה כֹּ֖ל
NAS: from twenty years old
KJV: from twenty years old
INT: old twenty years and upward whoever

Numbers 1:38
HEB: מִבֶּ֨ן עֶשְׂרִ֤ים שָׁנָה֙ וָמַ֔עְלָה כֹּ֖ל
NAS: from twenty years old
KJV: from twenty years old
INT: old twenty years and upward whoever

Numbers 1:40
HEB: מִבֶּ֨ן עֶשְׂרִ֤ים שָׁנָה֙ וָמַ֔עְלָה כֹּ֖ל
NAS: from twenty years old
KJV: from twenty years old
INT: old twenty years and upward whoever

Numbers 1:42
HEB: מִבֶּ֨ן עֶשְׂרִ֤ים שָׁנָה֙ וָמַ֔עְלָה כֹּ֖ל
NAS: from twenty years old
KJV: from twenty years old
INT: old twenty years and upward whoever

Numbers 1:45
HEB: מִבֶּ֨ן עֶשְׂרִ֤ים שָׁנָה֙ וָמַ֔עְלָה כָּל־
NAS: from twenty years old
KJV: from twenty years old
INT: old twenty years and upward whoever

Numbers 4:3
HEB: מִבֶּ֨ן שְׁלֹשִׁ֤ים שָׁנָה֙ וָמַ֔עְלָה וְעַ֖ד
NAS: from thirty years and upward,
KJV: From thirty years old and upward
INT: old thirty years and upward against

Numbers 4:3
HEB: בֶּן־ חֲמִשִּׁ֣ים שָׁנָ֑ה כָּל־ בָּא֙
NAS: even to fifty years old,
KJV: even until fifty years old,
INT: old to fifty years all enter

Numbers 4:23
HEB: מִבֶּן֩ שְׁלֹשִׁ֨ים שָׁנָ֜ה וָמַ֗עְלָה עַ֛ד
NAS: from thirty years and upward to fifty
KJV: From thirty years old and upward
INT: old thirty years and upward against

Numbers 4:23
HEB: בֶּן־ חֲמִשִּׁ֥ים שָׁנָ֖ה תִּפְקֹ֣ד אוֹתָ֑ם
NAS: to fifty years old,
KJV: until fifty years old
INT: old to fifty years shall number all

Numbers 4:30
HEB: מִבֶּן֩ שְׁלֹשִׁ֨ים שָׁנָ֜ה וָמַ֗עְלָה וְעַ֛ד
NAS: from thirty years and upward
KJV: From thirty years old and upward
INT: old thirty years and upward against

Numbers 4:30
HEB: בֶּן־ חֲמִשִּׁ֥ים שָׁנָ֖ה תִּפְקְדֵ֑ם כָּל־
NAS: even to fifty years old,
KJV: even unto fifty years old
INT: old to fifty years shall number everyone

Numbers 4:35
HEB: מִבֶּ֨ן שְׁלֹשִׁ֤ים שָׁנָה֙ וָמַ֔עְלָה וְעַ֖ד
NAS: from thirty years and upward
KJV: From thirty years old and upward
INT: old thirty years and upward against

Numbers 4:35
HEB: בֶּן־ חֲמִשִּׁ֣ים שָׁנָ֑ה כָּל־ הַבָּא֙
NAS: even to fifty years old,
KJV: even unto fifty years old,
INT: old to fifty years everyone entered

Numbers 4:39
HEB: מִבֶּ֨ן שְׁלֹשִׁ֤ים שָׁנָה֙ וָמַ֔עְלָה וְעַ֖ד
NAS: from thirty years and upward
KJV: From thirty years old and upward
INT: old thirty years and upward against

Numbers 4:39
HEB: בֶּן־ חֲמִשִּׁ֣ים שָׁנָ֑ה כָּל־ הַבָּא֙
NAS: even to fifty years old,
KJV: even unto fifty years old,
INT: old to fifty years everyone entered

Numbers 4:43
HEB: מִבֶּ֨ן שְׁלֹשִׁ֤ים שָׁנָה֙ וָמַ֔עְלָה וְעַ֖ד
NAS: from thirty years and upward
KJV: From thirty years old and upward
INT: old thirty years and upward against

Numbers 4:43
HEB: בֶּן־ חֲמִשִּׁ֣ים שָׁנָ֑ה כָּל־ הַבָּא֙
NAS: even to fifty years old,
KJV: even unto fifty years old,
INT: old to fifty years everyone entered

Numbers 4:47
HEB: מִבֶּ֨ן שְׁלֹשִׁ֤ים שָׁנָה֙ וָמַ֔עְלָה וְעַ֖ד
NAS: from thirty years and upward
KJV: From thirty years old and upward
INT: old thirty years and upward against

Numbers 4:47
HEB: בֶּן־ חֲמִשִּׁ֣ים שָׁנָ֑ה כָּל־ הַבָּ֗א
NAS: even to fifty years old,
KJV: even unto fifty years old,
INT: old to fifty years everyone enter

Numbers 6:12
HEB: כֶּ֥בֶשׂ בֶּן־ שְׁנָת֖וֹ לְאָשָׁ֑ם וְהַיָּמִ֤ים
NAS: a male lamb a year old
KJV: of the first year for a trespass offering:
INT: A male old A year A guilt days

Numbers 6:14
HEB: כֶּבֶשׂ֩ בֶּן־ שְׁנָת֨וֹ תָמִ֤ים אֶחָד֙
NAS: one male lamb a year old without
KJV: of the first year without blemish
INT: male old A year without one

Numbers 6:14
HEB: אַחַ֧ת בַּת־ שְׁנָתָ֛הּ תְּמִימָ֖ה לְחַטָּ֑את
NAS: ewe-lamb a year old
KJV: of the first year without blemish
INT: and one old A year defect A sin

Numbers 7:15
HEB: אֶחָ֥ד בֶּן־ שְׁנָת֖וֹ לְעֹלָֽה׃
NAS: male lamb one year old,
KJV: of the first year, for a burnt offering:
INT: one old year A burnt

Numbers 7:17
HEB: כְּבָשִׂ֥ים בְּנֵֽי־ שָׁנָ֖ה חֲמִשָּׁ֑ה זֶ֛ה
NAS: five male lambs one year old. This
KJV: of the first year: this [was] the offering
INT: male old year five This

Numbers 7:21
HEB: אֶחָ֥ד בֶּן־ שְׁנָת֖וֹ לְעֹלָֽה׃
NAS: male lamb one year old,
KJV: of the first year, for a burnt offering:
INT: one old year A burnt

Numbers 7:23
HEB: כְּבָשִׂ֥ים בְּנֵי־ שָׁנָ֖ה חֲמִשָּׁ֑ה זֶ֛ה
NAS: five male lambs one year old. This
KJV: of the first year: this [was] the offering
INT: male old year five This

Numbers 7:27
HEB: אֶחָ֥ד בֶּן־ שְׁנָת֖וֹ לְעֹלָֽה׃
NAS: male lamb one year old,
KJV: of the first year, for a burnt offering:
INT: one old year A burnt

Numbers 7:29
HEB: כְּבָשִׂ֥ים בְּנֵי־ שָׁנָ֖ה חֲמִשָּׁ֑ה זֶ֛ה
NAS: five male lambs one year old. This
KJV: of the first year: this [was] the offering
INT: male old year five This

Numbers 7:33
HEB: אֶחָ֥ד בֶּן־ שְׁנָת֖וֹ לְעֹלָֽה׃
NAS: male lamb one year old,
KJV: of the first year, for a burnt offering:
INT: one old year A burnt

Numbers 7:35
HEB: כְּבָשִׂ֥ים בְּנֵֽי־ שָׁנָ֖ה חֲמִשָּׁ֑ה זֶ֛ה
NAS: five male lambs one year old. This
KJV: of the first year: this [was] the offering
INT: male old year five This

Numbers 7:39
HEB: אֶחָ֥ד בֶּן־ שְׁנָת֖וֹ לְעֹלָֽה׃
NAS: male lamb one year old,
KJV: of the first year, for a burnt offering:
INT: one old year A burnt

Numbers 7:41
HEB: כְּבָשִׂ֥ים בְּנֵי־ שָׁנָ֖ה חֲמִשָּׁ֑ה זֶ֛ה
NAS: five male lambs one year old. This
KJV: of the first year: this [was] the offering
INT: male old year five This

Numbers 7:45
HEB: אֶחָ֥ד בֶּן־ שְׁנָת֖וֹ לְעֹלָֽה׃
NAS: male lamb one year old,
KJV: of the first year, for a burnt offering:
INT: one old year A burnt

Numbers 7:47
HEB: כְּבָשִׂ֥ים בְּנֵי־ שָׁנָ֖ה חֲמִשָּׁ֑ה זֶ֛ה
NAS: five male lambs one year old. This
KJV: of the first year: this [was] the offering
INT: male old year five This

Numbers 7:51
HEB: אֶחָ֥ד בֶּן־ שְׁנָת֖וֹ לְעֹלָֽה׃
NAS: male lamb one year old,
KJV: of the first year, for a burnt offering:
INT: one old year A burnt

Numbers 7:53
HEB: כְּבָשִׂ֥ים בְּנֵֽי־ שָׁנָ֖ה חֲמִשָּׁ֑ה זֶ֛ה
NAS: five male lambs one year old. This
KJV: of the first year: this [was] the offering
INT: male old year five This

Numbers 7:57
HEB: אֶחָ֥ד בֶּן־ שְׁנָת֖וֹ לְעֹלָֽה׃
NAS: male lamb one year old,
KJV: of the first year, for a burnt offering:
INT: one old year A burnt

Numbers 7:59
HEB: כְּבָשִׂ֥ים בְּנֵי־ שָׁנָ֖ה חֲמִשָּׁ֑ה זֶ֛ה
NAS: five male lambs one year old. This
KJV: of the first year: this [was] the offering
INT: male old year five This

Numbers 7:63
HEB: אֶחָ֥ד בֶּן־ שְׁנָת֖וֹ לְעֹלָֽה׃
NAS: male lamb one year old,
KJV: of the first year, for a burnt offering:
INT: one old year A burnt

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew: 8141

baš·šā·nāh — 49 Occ.
baš·šā·nîm — 3 Occ.
bə·šā·nāh — 8 Occ.
biš·naṯ — 71 Occ.
haš·šā·nāh — 24 Occ.
haš·šā·nîm — 10 Occ.
kə·šā·nāh — 1 Occ.
kiš·nê — 2 Occ.
laš·šā·nāh — 4 Occ.
lə·šā·nîm — 2 Occ.
liš·naṯ — 1 Occ.
liš·nā·ṯa·yim — 1 Occ.
miš·šə·naṯ — 3 Occ.
nîm — 2 Occ.
nō·wṯ — 3 Occ.
nō·w·ṯāw — 1 Occ.
nō·w·ṯe·ḵā — 1 Occ.
šā·nāh — 419 Occ.
šā·nāw — 3 Occ.
šā·nê·nū — 1 Occ.
šā·nîm — 124 Occ.
šə·naṯ — 31 Occ.
šə·nā·ṯāh — 3 Occ.
šə·nā·ṯa·yim — 11 Occ.
šə·nā·ṯōw — 17 Occ.
šə·nê — 19 Occ.
šə·nō·wṯ — 4 Occ.
šə·nō·w·ṯāy — 2 Occ.
šə·nō·w·ṯā·yiḵ — 1 Occ.
šə·nō·w·ṯe·ḵā — 1 Occ.
šə·nō·w·ṯê·nū — 1 Occ.
ū·ḵə·šā·nîm — 1 Occ.
ū·šə·naṯ — 1 Occ.
ū·šə·nê — 3 Occ.
ū·šə·nê·hem — 1 Occ.
ū·šə·nō·wṯ — 2 Occ.
ū·šə·nō·w·ṯay — 1 Occ.
ū·šə·nō·w·ṯām — 1 Occ.
ū·šə·nō·w·ṯe·ḵā — 2 Occ.
ū·ḇaš·šā·nāh — 13 Occ.
ū·ḇiš·naṯ — 10 Occ.
ḇaš·šā·nāh — 4 Occ.
ḇə·šā·nāh — 11 Occ.
wə·šā·nîm — 2 Occ.
ḇiš·naṯ — 1 Occ.
Additional Entries
ū·šə·nê — 3 Occ.
ū·šə·nê·hem — 1 Occ.
ū·šə·nō·wṯ — 2 Occ.
ū·šə·nō·w·ṯay — 1 Occ.
ū·šə·nō·w·ṯām — 1 Occ.
ū·šə·nō·w·ṯe·ḵā — 2 Occ.
ū·ḇaš·šā·nāh — 13 Occ.
ū·ḇiš·naṯ — 10 Occ.
ḇaš·šā·nāh — 4 Occ.
ḇə·šā·nāh — 11 Occ.
ḇiš·naṯ — 1 Occ.
miš·šə·nā·ṯām — 1 Occ.
miš·šə·nā·ṯe·ḵā — 1 Occ.
miš·šə·nā·ṯōw — 4 Occ.
nāh — 1 Occ.
nā·ṯām — 1 Occ.
nō·wṯ — 2 Occ.
šê·nā — 1 Occ.
šê·nāh — 3 Occ.
šə·naṯ — 4 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page