Genesis 1
Interlinear Bible
The Beginning
7225 [e]   1
bə·rê·šîṯ   1
בְּרֵאשִׁ֖ית   1
In the beginning   1
Noun   1
1254 [e]
bā·rā
בָּרָ֣א
created
Verb
430 [e]
’ĕ·lō·hîm;
אֱלֹהִ֑ים
God
Noun
853 [e]
’êṯ
אֵ֥ת
 - 
Acc
8064 [e]
haš·šā·ma·yim
הַשָּׁמַ֖יִם
the heavens
Noun
853 [e]
wə·’êṯ
וְאֵ֥ת
and
Acc
  
 
.
 
 
 776 [e]
hā·’ā·reṣ.
הָאָֽרֶץ׃
the earth
Noun
776 [e]   2
wə·hā·’ā·reṣ,   2
וְהָאָ֗רֶץ   2
And the earth   2
Noun   2
1961 [e]
hā·yə·ṯāh
הָיְתָ֥ה
was
Verb
  
 

 
 
 8414 [e]
ṯō·hū
תֹ֙הוּ֙
without form
Noun
  
 

 
 
 922 [e]
wā·ḇō·hū,
וָבֹ֔הוּ
and void
Noun
2822 [e]
wə·ḥō·šeḵ
וְחֹ֖שֶׁךְ
and darkness
Noun
5921 [e]
‘al-
עַל־
[was] on
Prep
6440 [e]
pə·nê
פְּנֵ֣י
the face
Noun
  
 
.
 
 
 8415 [e]
ṯə·hō·wm;
תְה֑וֹם
of the deep
Noun
7307 [e]
wə·rū·aḥ
וְר֣וּחַ
And the Spirit
Noun
430 [e]
’ĕ·lō·hîm,
אֱלֹהִ֔ים
of God
Noun
7363 [e]
mə·ra·ḥe·p̄eṯ
מְרַחֶ֖פֶת
moved
Verb
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
6440 [e]
pə·nê
פְּנֵ֥י
the face
Noun
  
 
.
 
 
 4325 [e]
ham·mā·yim.
הַמָּֽיִם׃
of the waters
Noun
The First Day: Light
559 [e]   3
way·yō·mer   3
וַיֹּ֥אמֶר   3
And said   3
Verb   3
  
 

 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִ֖ים
God
Noun
1961 [e]
yə·hî
יְהִ֣י
Let there be
Verb
  
 

 
 
 216 [e]
’ō·wr;
א֑וֹר
light
Noun
1961 [e]
way·hî-
וַֽיְהִי־
and there was
Verb
  
 
.
 
 
 216 [e]
’ō·wr.
אֽוֹר׃
light
Noun
7200 [e]   4
way·yar   4
וַיַּ֧רְא   4
and saw   4
Verb   4
430 [e]
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִ֛ים
God
Noun
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
  
 

 
 
 216 [e]
hā·’ō·wr
הָא֖וֹר
the light
Noun
3588 [e]
kî-
כִּי־
that
Conj
  
 

 
 
 2896 [e]
ṭō·wḇ;
ט֑וֹב
[it was] good
Adj
914 [e]
way·yaḇ·dêl
וַיַּבְדֵּ֣ל
and divided
Verb
430 [e]
’ĕ·lō·hîm,
אֱלֹהִ֔ים
God
Noun
996 [e]
bên
בֵּ֥ין
a space between
Prep
216 [e]
hā·’ō·wr
הָא֖וֹר
the light
Noun
996 [e]
ū·ḇên
וּבֵ֥ין
and between
Prep
  
 
.
 
 
 2822 [e]
ha·ḥō·šeḵ.
הַחֹֽשֶׁךְ׃
the darkness
Noun
7121 [e]   5
way·yiq·rā   5
וַיִּקְרָ֨א   5
And called   5
Verb   5
430 [e]
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִ֤ים ׀
God
Noun
216 [e]
lā·’ō·wr
לָאוֹר֙
the light
Noun
  
 

 
 
 3117 [e]
yō·wm,
י֔וֹם
Day
Noun
2822 [e]
wə·la·ḥō·šeḵ
וְלַחֹ֖שֶׁךְ
and the darkness
Noun
7121 [e]
qā·rā
קָ֣רָא
he called
Verb
  
 
.
 
 
 3915 [e]
lā·yə·lāh;
לָ֑יְלָה
Night
Noun
1961 [e]
way·hî-
וַֽיְהִי־
And were
Verb
6153 [e]
‘e·reḇ
עֶ֥רֶב
the evening
Noun
1961 [e]
way·hî-
וַֽיְהִי־
and
Verb
  
 

 
 
 1242 [e]
ḇō·qer
בֹ֖קֶר
the morning
Noun
3117 [e]
yō·wm
י֥וֹם
day
Noun
  
 
.
 
 
 259 [e]
’e·ḥāḏ.
אֶחָֽד׃
the first
Adj
  

פ
 - 
 
The Second Day: Firmament
559 [e]   6
way·yō·mer   6
וַיֹּ֣אמֶר   6
And said   6
Verb   6
  
 

 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·hîm,
אֱלֹהִ֔ים
God
Noun
1961 [e]
yə·hî
יְהִ֥י
Let there be
Verb
7549 [e]
rā·qî·a‘
רָקִ֖יעַ
a firmament
Noun
8432 [e]
bə·ṯō·wḵ
בְּת֣וֹךְ
in the midst
Noun
  
 

 
 
 4325 [e]
ham·mā·yim;
הַמָּ֑יִם
of the waters
Noun
1961 [e]
wî·hî
וִיהִ֣י
let
Verb
914 [e]
maḇ·dîl,
מַבְדִּ֔יל
it divide
Verb
996 [e]
bên
בֵּ֥ין
a space between
Prep
4325 [e]
ma·yim
מַ֖יִם
the waters
Noun
  
 
.
 
 
 4325 [e]
lā·mā·yim.
לָמָֽיִם׃
from the waters
Noun
6213 [e]   7
way·ya·‘aś   7
וַיַּ֣עַשׂ   7
And made   7
Verb   7
430 [e]
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִים֮
God
Noun
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
  
 

 
 
 7549 [e]
hā·rā·qî·a‘
הָרָקִיעַ֒
the firmament
Noun
914 [e]
way·yaḇ·dêl,
וַיַּבְדֵּ֗ל
and divided
Verb
996 [e]
bên
בֵּ֤ין
a space between
Prep
4325 [e]
ham·ma·yim
הַמַּ֙יִם֙
the waters
Noun
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁר֙
which
Prt
8478 [e]
mit·ta·ḥaṯ
מִתַּ֣חַת
[were] under
Noun
  
 

 
 
 7549 [e]
lā·rā·qî·a‘,
לָרָקִ֔יעַ
the firmament
Noun
996 [e]
ū·ḇên
וּבֵ֣ין
and from
Prep
4325 [e]
ham·ma·yim,
הַמַּ֔יִם
the waters
Noun
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֖ר
which
Prt
5921 [e]
mê·‘al
מֵעַ֣ל
[were] above
Prep
  
 

 
 
 7549 [e]
lā·rā·qî·a‘;
לָרָקִ֑יעַ
the firmament
Noun
1961 [e]
way·hî-
וַֽיְהִי־
and it was
Verb
  
 
.
 
 
 3651 [e]
ḵên.
כֵֽן׃
so
Adj
7121 [e]   8
way·yiq·rā   8
וַיִּקְרָ֧א   8
And called   8
Verb   8
430 [e]
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִ֛ים
God
Noun
7549 [e]
lā·rā·qî·a‘
לָֽרָקִ֖יעַ
the firmament
Noun
  
 
.
 
 
 8064 [e]
šā·mā·yim;
שָׁמָ֑יִם
Heaven
Noun
1961 [e]
way·hî-
וַֽיְהִי־
And were
Verb
6153 [e]
‘e·reḇ
עֶ֥רֶב
the evening
Noun
1961 [e]
way·hî-
וַֽיְהִי־
and
Verb
  
 

 
 
 1242 [e]
ḇō·qer
בֹ֖קֶר
the morning
Noun
3117 [e]
yō·wm
י֥וֹם
day
Noun
  
 
.
 
 
 8145 [e]
šê·nî.
שֵׁנִֽי׃
the second
Noun
  

פ
 - 
 
The Third Day: Dry Ground
559 [e]   9
way·yō·mer   9
וַיֹּ֣אמֶר   9
And said   9
Verb   9
  
 

 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·hîm,
אֱלֹהִ֗ים
God
Noun
6960 [e]
yiq·qā·wū
יִקָּו֨וּ
let be gathered together
Verb
4325 [e]
ham·ma·yim
הַמַּ֜יִם
the waters
Noun
8478 [e]
mit·ta·ḥaṯ
מִתַּ֤חַת
under
Noun
  
 

 
 
 8064 [e]
haš·šā·ma·yim
הַשָּׁמַ֙יִם֙
the heaven
Noun
413 [e]
’el-
אֶל־
unto
Prep
4725 [e]
mā·qō·wm
מָק֣וֹם
place
Noun
  
 

 
 
 259 [e]
’e·ḥāḏ,
אֶחָ֔ד
one
Adj
7200 [e]
wə·ṯê·rā·’eh
וְתֵרָאֶ֖ה
and let appear
Verb
  
 

 
 
 3004 [e]
hay·yab·bā·šāh;
הַיַּבָּשָׁ֑ה
the dry land
Noun
1961 [e]
way·hî-
וַֽיְהִי־
and it was
Verb
  
 
.
 
 
 3651 [e]
ḵên.
כֵֽן׃
so
Adj
7121 [e]   10
way·yiq·rā   10
וַיִּקְרָ֨א   10
And called   10
Verb   10
430 [e]
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִ֤ים ׀
God
Noun
3004 [e]
lay·yab·bā·šāh
לַיַּבָּשָׁה֙
the dry
Noun
  
 

 
 
 776 [e]
’e·reṣ,
אֶ֔רֶץ
[land] earth
Noun
4723 [e]
ū·lə·miq·wêh
וּלְמִקְוֵ֥ה
and the gathering together
Noun
4325 [e]
ham·ma·yim
הַמַּ֖יִם
of the waters
Noun
7121 [e]
qā·rā
קָרָ֣א
He called
Verb
  
 

 
 
 3220 [e]
yam·mîm;
יַמִּ֑ים
Seas
Noun
7200 [e]
way·yar
וַיַּ֥רְא
and saw
Verb
430 [e]
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִ֖ים
God
Noun
3588 [e]
kî-
כִּי־
that
Conj
  
 
.
 
 
 2896 [e]
ṭō·wḇ.
טֽוֹב׃
[it was] good
Adj
559 [e]   11
way·yō·mer   11
וַיֹּ֣אמֶר   11
And said   11
Verb   11
  
 

 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·hîm,
אֱלֹהִ֗ים
God
Noun
1876 [e]
taḏ·šê
תַּֽדְשֵׁ֤א
let bring forth
Verb
776 [e]
hā·’ā·reṣ
הָאָ֙רֶץ֙
the earth
Noun
  
 

 
 
 1877 [e]
de·še,
דֶּ֔שֶׁא
grass
Noun
6212 [e]
‘ê·śeḇ
עֵ֚שֶׂב
the herb
Noun
2232 [e]
maz·rî·a‘
מַזְרִ֣יעַ
yielding
Verb
2233 [e]
ze·ra‘,
זֶ֔רַע
seed
Noun
  
 

 
 
 6086 [e]
‘êṣ
עֵ֣ץ
tree
Noun
6529 [e]
pə·rî
פְּרִ֞י
the fruit
Noun
6213 [e]
‘ō·śeh
עֹ֤שֶׂה
yielding
Verb
6529 [e]
pə·rî
פְּרִי֙
fruit
Noun
  
 

 
 
 4327 [e]
lə·mî·nōw,
לְמִינ֔וֹ
according to their kind
Noun
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
whose
Prt
2233 [e]
zar·‘ōw-
זַרְעוֹ־
seed
Noun
  
ḇōw
ב֖וֹ
in itself
Prep
5921 [e]
‘al-
עַל־
[is] on
Prep
  
 

 
 
 776 [e]
hā·’ā·reṣ;
הָאָ֑רֶץ
the earth
Noun
1961 [e]
way·hî-
וַֽיְהִי־
and it was
Verb
  
 
.
 
 
 3651 [e]
ḵên.
כֵֽן׃
so
Adj
3318 [e]   12
wat·tō·w·ṣê   12
וַתּוֹצֵ֨א   12
And brought forth   12
Verb   12
776 [e]
hā·’ā·reṣ
הָאָ֜רֶץ
the earth
Noun
  
 

 
 
 1877 [e]
de·še
דֶּ֠שֶׁא
grass
Noun
6212 [e]
‘ê·śeḇ
עֵ֣שֶׂב
plant
Noun
2232 [e]
maz·rî·a‘
מַזְרִ֤יעַ
yielding
Verb
2233 [e]
ze·ra‘
זֶ֙רַע֙
seed
Noun
  
 

 
 
 4327 [e]
lə·mî·nê·hū,
לְמִינֵ֔הוּ
according to their kind
Noun
6086 [e]
wə·‘êṣ
וְעֵ֧ץ
and the tree
Noun
6213 [e]
‘ō·śeh-
עֹֽשֶׂה־
yielding
Verb
  
 

 
 
 6529 [e]
pə·rî
פְּרִ֛י
fruit
Noun
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
whose
Prt
2233 [e]
zar·‘ōw-
זַרְעוֹ־
seed
Noun
  
ḇōw
ב֖וֹ
in them
Prep
  
 

 
 
 4327 [e]
lə·mî·nê·hū;
לְמִינֵ֑הוּ
according to their kind
Noun
7200 [e]
way·yar
וַיַּ֥רְא
and saw
Verb
430 [e]
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִ֖ים
God
Noun
3588 [e]
kî-
כִּי־
that
Conj
  
 
.
 
 
 2896 [e]
ṭō·wḇ.
טֽוֹב׃
[it was] good
Adj
1961 [e]   13
way·hî-   13
וַֽיְהִי־   13
And were   13
Verb   13
6153 [e]
‘e·reḇ
עֶ֥רֶב
the evening
Noun
1961 [e]
way·hî-
וַֽיְהִי־
and
Verb
  
 

 
 
 1242 [e]
ḇō·qer
בֹ֖קֶר
the morning
Noun
3117 [e]
yō·wm
י֥וֹם
day
Noun
  
 
.
 
 
 7992 [e]
šə·lî·šî.
שְׁלִישִֽׁי׃
the third
Adj
  

פ
 - 
 
The Fourth Day: Sun, Moon, Stars
559 [e]   14
way·yō·mer   14
וַיֹּ֣אמֶר   14
And said   14
Verb   14
  
 

 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·hîm,
אֱלֹהִ֗ים
God
Noun
1961 [e]
yə·hî
יְהִ֤י
Let there be
Verb
3974 [e]
mə·’ō·rōṯ
מְאֹרֹת֙
lights
Noun
7549 [e]
bir·qî·a‘
בִּרְקִ֣יעַ
in the expanse
Noun
  
 

 
 
 8064 [e]
haš·šā·ma·yim,
הַשָּׁמַ֔יִם
of the heaven
Noun
914 [e]
lə·haḇ·dîl
לְהַבְדִּ֕יל
to separate
Verb
996 [e]
bên
בֵּ֥ין
a space between
Prep
3117 [e]
hay·yō·wm
הַיּ֖וֹם
the day
Noun
996 [e]
ū·ḇên
וּבֵ֣ין
and from
Prep
  
 

 
 
 3915 [e]
hal·lā·yə·lāh;
הַלָּ֑יְלָה
the night
Noun
1961 [e]
wə·hā·yū
וְהָי֤וּ
and let them be
Verb
226 [e]
lə·’ō·ṯōṯ
לְאֹתֹת֙
for signs
Noun
4150 [e]
ū·lə·mō·w·‘ă·ḏîm,
וּלְמ֣וֹעֲדִ֔ים
and seasons
Noun
3117 [e]
ū·lə·yā·mîm
וּלְיָמִ֖ים
and days
Noun
  
 
.
 
 
 8141 [e]
wə·šā·nîm.
וְשָׁנִֽים׃
and years
Noun
1961 [e]   15
wə·hā·yū   15
וְהָי֤וּ   15
And let them be   15
Verb   15
3974 [e]
lim·’ō·w·rōṯ
לִמְאוֹרֹת֙
for lights
Noun
7549 [e]
bir·qî·a‘
בִּרְקִ֣יעַ
in the expanse
Noun
  
 

 
 
 8064 [e]
haš·šā·ma·yim,
הַשָּׁמַ֔יִם
of the heaven
Noun
215 [e]
lə·hā·’îr
לְהָאִ֖יר
to give light
Verb
5921 [e]
‘al-
עַל־
upon
Prep
  
 

 
 
 776 [e]
hā·’ā·reṣ;
הָאָ֑רֶץ
the earth
Noun
1961 [e]
way·hî-
וַֽיְהִי־
and it was
Verb
  
 
.
 
 
 3651 [e]
ḵên.
כֵֽן׃
so
Adj
6213 [e]   16
way·ya·‘aś   16
וַיַּ֣עַשׂ   16
And made   16
Verb   16
430 [e]
’ĕ·lō·hîm,
אֱלֹהִ֔ים
God
Noun
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
8147 [e]
šə·nê
שְׁנֵ֥י
two
Noun
3974 [e]
ham·mə·’ō·rōṯ
הַמְּאֹרֹ֖ת
lights
Noun
  
 

 
 
 1419 [e]
hag·gə·ḏō·lîm;
הַגְּדֹלִ֑ים
great
Adj
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
3974 [e]
ham·mā·’ō·wr
הַמָּא֤וֹר
the light
Noun
1419 [e]
hag·gā·ḏōl
הַגָּדֹל֙
greater
Adj
4475 [e]
lə·mem·še·leṯ
לְמֶמְשֶׁ֣לֶת
to govern
Noun
  
 

 
 
 3117 [e]
hay·yō·wm,
הַיּ֔וֹם
the day
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
3974 [e]
ham·mā·’ō·wr
הַמָּא֤וֹר
the light
Noun
6996 [e]
haq·qā·ṭōn
הַקָּטֹן֙
lesser
Adj
4475 [e]
lə·mem·še·leṯ
לְמֶמְשֶׁ֣לֶת
to govern
Noun
  
 

 
 
 3915 [e]
hal·lay·lāh,
הַלַּ֔יְלָה
the night
Noun
853 [e]
wə·’êṯ
וְאֵ֖ת
and
Acc
  
 
.
 
 
 3556 [e]
hak·kō·w·ḵā·ḇîm.
הַכּוֹכָבִֽים׃
[he made] the stars
Noun
5414 [e]   17
way·yit·tên   17
וַיִּתֵּ֥ן   17
And set   17
Verb   17
853 [e]
’ō·ṯām
אֹתָ֛ם
them
Acc
430 [e]
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִ֖ים
God
Noun
7549 [e]
bir·qî·a‘
בִּרְקִ֣יעַ
in the firmament
Noun
  
 

 
 
 8064 [e]
haš·šā·mā·yim;
הַשָּׁמָ֑יִם
of the heaven
Noun
215 [e]
lə·hā·’îr
לְהָאִ֖יר
to give light
Verb
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
  
 

 
 
 776 [e]
hā·’ā·reṣ.
הָאָֽרֶץ׃
the earth
Noun
4910 [e]   18
wə·lim·šōl   18
וְלִמְשֹׁל֙   18
and to rule   18
Verb   18
3117 [e]
bay·yō·wm
בַּיּ֣וֹם
over the day
Noun
  
 

 
 
 3915 [e]
ū·ḇal·lay·lāh,
וּבַלַּ֔יְלָה
and over the night
Noun
914 [e]
ū·lă·haḇ·dîl,
וּֽלֲהַבְדִּ֔יל
and to divide
Verb
996 [e]
bên
בֵּ֥ין
a space between
Prep
216 [e]
hā·’ō·wr
הָא֖וֹר
the light
Noun
996 [e]
ū·ḇên
וּבֵ֣ין
and from
Prep
  
 
.
 
 
 2822 [e]
ha·ḥō·šeḵ;
הַחֹ֑שֶׁךְ
the darkness
Noun
7200 [e]
way·yar
וַיַּ֥רְא
and saw
Verb
430 [e]
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִ֖ים
God
Noun
3588 [e]
kî-
כִּי־
that
Conj
  
 
.
 
 
 2896 [e]
ṭō·wḇ.
טֽוֹב׃
[it was] good
Adj
1961 [e]   19
way·hî-   19
וַֽיְהִי־   19
And were   19
Verb   19
6153 [e]
‘e·reḇ
עֶ֥רֶב
the evening
Noun
1961 [e]
way·hî-
וַֽיְהִי־
and
Verb
1242 [e]
ḇō·qer
בֹ֖קֶר
the morning
Noun
3117 [e]
yō·wm
י֥וֹם
day
Noun
  
 
.
 
 
 7243 [e]
rə·ḇî·‘î.
רְבִיעִֽי׃
the fourth
Adj
  

פ
 - 
 
The Fifth Day: Fish and Birds
559 [e]   20
way·yō·mer   20
וַיֹּ֣אמֶר   20
And said   20
Verb   20
  
 

 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·hîm,
אֱלֹהִ֔ים
God
Noun
8317 [e]
yiš·rə·ṣū
יִשְׁרְצ֣וּ
Let bring forth abundantly
Verb
4325 [e]
ham·ma·yim,
הַמַּ֔יִם
the waters
Noun
8318 [e]
še·reṣ
שֶׁ֖רֶץ
the moving creature
Noun
5315 [e]
ne·p̄eš
נֶ֣פֶשׁ
that has
Noun
  
 

 
 
 2416 [e]
ḥay·yāh;
חַיָּ֑ה
life
Adj
5775 [e]
wə·‘ō·wp̄
וְעוֹף֙
and birds
Noun
5774 [e]
yə·‘ō·w·p̄êp̄
יְעוֹפֵ֣ף
[that] may fly
Verb
5921 [e]
‘al-
עַל־
above
Prep
  
 

 
 
 776 [e]
hā·’ā·reṣ,
הָאָ֔רֶץ
the earth
Noun
5921 [e]
‘al-
עַל־
in
Prep
6440 [e]
pə·nê
פְּנֵ֖י
the open
Noun
7549 [e]
rə·qî·a‘
רְקִ֥יעַ
firmament
Noun
  
 
.
 
 
 8064 [e]
haš·šā·mā·yim.
הַשָּׁמָֽיִם׃
of the heavens
Noun
1254 [e]   21
way·yiḇ·rā   21
וַיִּבְרָ֣א   21
And created   21
Verb   21
430 [e]
’ĕ·lō·hîm,
אֱלֹהִ֔ים
God
Noun
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
8577 [e]
hat·tan·nî·nim
הַתַּנִּינִ֖ם
sea creatures
Noun
  
 

 
 
 1419 [e]
hag·gə·ḏō·lîm;
הַגְּדֹלִ֑ים
great
Adj
853 [e]
wə·’êṯ
וְאֵ֣ת
and
Acc
3605 [e]
kāl-
כָּל־
every
Noun
5315 [e]
ne·p̄eš
נֶ֣פֶשׁ
creature
Noun
2416 [e]
ha·ḥay·yāh
הַֽחַיָּ֣ה ׀
living
Adj
  
 

 
 
 7430 [e]
hā·rō·me·śeṯ
הָֽרֹמֶ֡שֶׂת
that moves
Verb
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁר֩
[with] which
Prt
8317 [e]
šā·rə·ṣū
שָׁרְצ֨וּ
teemed
Verb
4325 [e]
ham·ma·yim
הַמַּ֜יִם
the waters
Noun
  
 

 
 
 4327 [e]
lə·mî·nê·hem,
לְמִֽינֵהֶ֗ם
according to their kind
Noun
853 [e]
wə·’êṯ
וְאֵ֨ת
and
Acc
3605 [e]
kāl-
כָּל־
every
Noun
5775 [e]
‘ō·wp̄
ע֤וֹף
birds
Noun
3671 [e]
kā·nāp̄
כָּנָף֙
winged
Noun
  
 
.
 
 
 4327 [e]
lə·mî·nê·hū,
לְמִינֵ֔הוּ
according to their kind
Noun
7200 [e]
way·yar
וַיַּ֥רְא
And saw
Verb
430 [e]
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִ֖ים
God
Noun
3588 [e]
kî-
כִּי־
that
Conj
  
 
.
 
 
 2896 [e]
ṭō·wḇ.
טֽוֹב׃
[it was] good
Adj
1288 [e]   22
way·ḇā·reḵ   22
וַיְבָ֧רֶךְ   22
and blessed   22
Verb   22
853 [e]
’ō·ṯām
אֹתָ֛ם
them
Acc
  
 

 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִ֖ים
God
Noun
  
 

 
 
 559 [e]
lê·mōr;
לֵאמֹ֑ר
saying
Verb
6509 [e]
pə·rū
פְּר֣וּ
Be fruitful
Verb
  
 

 
 
 7235 [e]
ū·rə·ḇū,
וּרְב֗וּ
and multiply
Verb
4390 [e]
ū·mil·’ū
וּמִלְא֤וּ
and fill
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
4325 [e]
ham·ma·yim
הַמַּ֙יִם֙
the waters
Noun
  
 

 
 
 3220 [e]
bay·yam·mîm,
בַּיַּמִּ֔ים
in the seas
Noun
5775 [e]
wə·hā·‘ō·wp̄
וְהָע֖וֹף
and the birds
Noun
7235 [e]
yi·reḇ
יִ֥רֶב
let multiply
Verb
  
 
.
 
 
 776 [e]
bā·’ā·reṣ.
בָּאָֽרֶץ׃
on the earth
Noun
1961 [e]   23
way·hî-   23
וַֽיְהִי־   23
And were   23
Verb   23
6153 [e]
‘e·reḇ
עֶ֥רֶב
the evening
Noun
1961 [e]
way·hî-
וַֽיְהִי־
and
Verb
  
 

 
 
 1242 [e]
ḇō·qer
בֹ֖קֶר
the morning
Noun
3117 [e]
yō·wm
י֥וֹם
day
Noun
  
 
.
 
 
 2549 [e]
ḥă·mî·šî.
חֲמִישִֽׁי׃
the fifth
Adj
  

פ
 - 
 
The Sixth Day: Creatures on Land
559 [e]   24
way·yō·mer   24
וַיֹּ֣אמֶר   24
And said   24
Verb   24
  
 

 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·hîm,
אֱלֹהִ֗ים
God
Noun
3318 [e]
tō·w·ṣê
תּוֹצֵ֨א
let bring forth
Verb
776 [e]
hā·’ā·reṣ
הָאָ֜רֶץ
the earth
Noun
5315 [e]
ne·p̄eš
נֶ֤פֶשׁ
creatures
Noun
2416 [e]
ḥay·yāh
חַיָּה֙
living
Adj
  
 
:
 
 
 4327 [e]
lə·mî·nāh,
לְמִינָ֔הּ
according to their kind
Noun
  
 

 
 
 929 [e]
bə·hê·māh
בְּהֵמָ֥ה
livestock
Noun
  
 

 
 
 7431 [e]
wā·re·meś
וָרֶ֛מֶשׂ
and creeping thing
Noun
2416 [e]
wə·ḥay·ṯōw-
וְחַֽיְתוֹ־
and beast
Adj
776 [e]
’e·reṣ
אֶ֖רֶץ
of the earth
Noun
  
 

 
 
 4327 [e]
lə·mî·nāh;
לְמִינָ֑הּ
according to their kind
Noun
1961 [e]
way·hî-
וַֽיְהִי־
and it was
Verb
  
 
.
 
 
 3651 [e]
ḵên.
כֵֽן׃
so
Adj
6213 [e]   25
way·ya·‘aś   25
וַיַּ֣עַשׂ   25
And made   25
Verb   25
430 [e]
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִים֩
God
Noun
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
2416 [e]
ḥay·yaṯ
חַיַּ֨ת
the beasts
Adj
776 [e]
hā·’ā·reṣ
הָאָ֜רֶץ
of the earth
Noun
  
 

 
 
 4327 [e]
lə·mî·nāh,
לְמִינָ֗הּ
according to their kind
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
929 [e]
hab·bə·hê·māh
הַבְּהֵמָה֙
livestock
Noun
  
 

 
 
 4327 [e]
lə·mî·nāh,
לְמִינָ֔הּ
according to their kind
Noun
853 [e]
wə·’êṯ
וְאֵ֛ת
and
Acc
3605 [e]
kāl-
כָּל־
Every
Noun
7431 [e]
re·meś
רֶ֥מֶשׂ
that creeps
Noun
127 [e]
hā·’ă·ḏā·māh
הָֽאֲדָמָ֖ה
on the earth
Noun
  
 

 
 
 4327 [e]
lə·mî·nê·hū;
לְמִינֵ֑הוּ
according to their kind
Noun
7200 [e]
way·yar
וַיַּ֥רְא
and saw
Verb
430 [e]
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִ֖ים
God
Noun
3588 [e]
kî-
כִּי־
that
Conj
  
 
.
 
 
 2896 [e]
ṭō·wḇ.
טֽוֹב׃
[it was] good
Adj
559 [e]   26
way·yō·mer   26
וַיֹּ֣אמֶר   26
And said   26
Verb   26
  
 

 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·hîm,
אֱלֹהִ֔ים
God
Noun
6213 [e]
na·‘ă·śeh
נַֽעֲשֶׂ֥ה
Let us make
Verb
120 [e]
’ā·ḏām
אָדָ֛ם
man
Noun
  
 

 
 
 6754 [e]
bə·ṣal·mê·nū
בְּצַלְמֵ֖נוּ
in Our image
Noun
  
 

 
 
 1823 [e]
kiḏ·mū·ṯê·nū;
כִּדְמוּתֵ֑נוּ
according to Our likeness
Noun
7287 [e]
wə·yir·dū
וְיִרְדּוּ֩
and let them have dominion
Verb
1710 [e]
ḇiḏ·ḡaṯ
בִדְגַ֨ת
over the fish
Noun
  
 

 
 
 3220 [e]
hay·yām
הַיָּ֜ם
of the sea
Noun
5775 [e]
ū·ḇə·‘ō·wp̄
וּבְע֣וֹף
and over the birds
Noun
  
 

 
 
 8064 [e]
haš·šā·ma·yim,
הַשָּׁמַ֗יִם
of the air
Noun
  
 

 
 
 929 [e]
ū·ḇab·bə·hê·māh
וּבַבְּהֵמָה֙
and over the livestock
Noun
3605 [e]
ū·ḇə·ḵāl
וּבְכָל־
and over all
Noun
  
 

 
 
 776 [e]
hā·’ā·reṣ,
הָאָ֔רֶץ
the earth
Noun
3605 [e]
ū·ḇə·ḵāl
וּבְכָל־
and over every
Noun
7431 [e]
hā·re·meś
הָרֶ֖מֶשׂ
creeping thing
Noun
7430 [e]
hā·rō·mêś
הָֽרֹמֵ֥שׂ
that creeps
Verb
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
  
 
.
 
 
 776 [e]
hā·’ā·reṣ.
הָאָֽרֶץ׃
the earth
Noun
1254 [e]   27
way·yiḇ·rā   27
וַיִּבְרָ֨א   27
and created   27
Verb   27
430 [e]
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִ֤ים ׀
God
Noun
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
120 [e]
hā·’ā·ḏām
הָֽאָדָם֙
man
Noun
  
 

 
 
 6754 [e]
bə·ṣal·mōw,
בְּצַלְמ֔וֹ
in His own image
Noun
6754 [e]
bə·ṣe·lem
בְּצֶ֥לֶם
in the image
Noun
430 [e]
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִ֖ים
of God
Noun
1254 [e]
bā·rā
בָּרָ֣א
he created
Verb
853 [e]
’ō·ṯōw;
אֹת֑וֹ
them
Acc
2145 [e]
zā·ḵār
זָכָ֥ר
male
Noun
5347 [e]
ū·nə·qê·ḇāh
וּנְקֵבָ֖ה
and female
Noun
1254 [e]
bā·rā
בָּרָ֥א
he created
Verb
  
 
.
 
 
 853 [e]
’ō·ṯām.
אֹתָֽם׃
them
Acc
1288 [e]   28
way·ḇā·reḵ   28
וַיְבָ֣רֶךְ   28
and blessed   28
Verb   28
853 [e]
’ō·ṯām
אֹתָם֮
them
Acc
430 [e]
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִים֒
God
Noun
559 [e]
way·yō·mer
וַיֹּ֨אמֶר
and said
Verb
  
lā·hem
לָהֶ֜ם
to them
Prep
  
 

 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·hîm,
אֱלֹהִ֗ים
God
Noun
6509 [e]
pə·rū
פְּר֥וּ
Be fruitful
Verb
  
 

 
 
 7235 [e]
ū·rə·ḇū
וּרְב֛וּ
and multiply
Verb
4390 [e]
ū·mil·’ū
וּמִלְא֥וּ
and replenish
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
  
 

 
 
 776 [e]
hā·’ā·reṣ
הָאָ֖רֶץ
the earth
Noun
3533 [e]
wə·ḵiḇ·šu·hā;
וְכִבְשֻׁ֑הָ
and subdue
Verb
7287 [e]
ū·rə·ḏū
וּרְד֞וּ
and have dominion
Verb
1710 [e]
biḏ·ḡaṯ
בִּדְגַ֤ת
over the fish
Noun
  
 

 
 
 3220 [e]
hay·yām
הַיָּם֙
of the sea
Noun
5775 [e]
ū·ḇə·‘ō·wp̄
וּבְע֣וֹף
and over the birds
Noun
  
 

 
 
 8064 [e]
haš·šā·ma·yim,
הַשָּׁמַ֔יִם
of the air
Noun
3605 [e]
ū·ḇə·ḵāl
וּבְכָל־
and over every
Noun
2416 [e]
ḥay·yāh
חַיָּ֖ה
living thing
Adj
7430 [e]
hā·rō·me·śeṯ
הָֽרֹמֶ֥שֶׂת
that moves
Verb
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
  
 
.
 
 
 776 [e]
hā·’ā·reṣ.
הָאָֽרֶץ׃
the earth
Noun
559 [e]   29
way·yō·mer   29
וַיֹּ֣אמֶר   29
And said   29
Verb   29
  
 

 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·hîm,
אֱלֹהִ֗ים
God
Noun
  
 

 
 
 2009 [e]
hin·nêh
הִנֵּה֩
Behold
Prt
5414 [e]
nā·ṯat·tî
נָתַ֨תִּי
I have given
Verb
  
lā·ḵem
לָכֶ֜ם
to
Prep
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
3605 [e]
kāl-
כָּל־
every
Noun
6212 [e]
‘ê·śeḇ
עֵ֣שֶׂב ׀
plant
Noun
2232 [e]
zō·rê·a‘
זֹרֵ֣עַ
bearing
Verb
  
 

 
 
 2233 [e]
ze·ra‘,
זֶ֗רַע
seed
Noun
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁר֙
which
Prt
5921 [e]
‘al-
עַל־
[is] on
Prep
6440 [e]
pə·nê
פְּנֵ֣י
the face
Noun
3605 [e]
ḵāl
כָל־
of all
Noun
  
 

 
 
 776 [e]
hā·’ā·reṣ,
הָאָ֔רֶץ
the earth
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
3605 [e]
kāl-
כָּל־
every
Noun
  
 

 
 
 6086 [e]
hā·‘êṣ
הָעֵ֛ץ
tree
Noun
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
in the which
Prt
  
bōw
בּ֥וֹ
[is] in
Prep
6529 [e]
p̄ə·rî-
פְרִי־
[is] the fruit
Noun
6086 [e]
‘êṣ
עֵ֖ץ
of a tree
Noun
2232 [e]
zō·rê·a‘
זֹרֵ֣עַ
yielding
Verb
  
 

 
 
 2233 [e]
zā·ra‘;
זָ֑רַע
seed
Noun
  
lā·ḵem
לָכֶ֥ם
to you
Prep
1961 [e]
yih·yeh
יִֽהְיֶ֖ה
it shall be
Verb
  
 
.
 
 
 402 [e]
lə·’āḵ·lāh
לְאָכְלָֽה׃
for food
Noun
3605 [e]   30
ū·lə·ḵāl-   30
וּֽלְכָל־   30
and to every   30
Noun   30
2416 [e]
ḥay·yaṯ
חַיַּ֣ת
beast
Adj
  
 

 
 
 776 [e]
hā·’ā·reṣ
הָ֠אָרֶץ
of the earth
Noun
3605 [e]
ū·lə·ḵāl-
וּלְכָל־
and to every
Noun
5775 [e]
‘ō·wp̄
ע֨וֹף
bird
Noun
  
 

 
 
 8064 [e]
haš·šā·ma·yim
הַשָּׁמַ֜יִם
of the air
Noun
3605 [e]
ū·lə·ḵōl
וּלְכֹ֣ל ׀
and to everything
Noun
7430 [e]
rō·w·mêś
רוֹמֵ֣שׂ
that creeps
Verb
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
  
 

 
 
 776 [e]
hā·’ā·reṣ,
הָאָ֗רֶץ
the earth
Noun
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
which
Prt
  
bōw
בּוֹ֙
in
Prep
5315 [e]
ne·p̄eš
נֶ֣פֶשׁ
life
Noun
2416 [e]
ḥay·yāh,
חַיָּ֔ה
is living
Adj
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
  
 

 
 
 3605 [e]
kāl-
כָּל־
every thing
Noun
3418 [e]
ye·req
יֶ֥רֶק
[I have given] green
Noun
6212 [e]
‘ê·śeḇ
עֵ֖שֶׂב
plant
Noun
  
 

 
 
 402 [e]
lə·’āḵ·lāh
לְאָכְלָ֑ה
for food
Noun
1961 [e]
way·hî-
וַֽיְהִי־
and it was
Verb
  
 
.
 
 
 3651 [e]
ḵên.
כֵֽן׃
so
Adj
7200 [e]   31
way·yar   31
וַיַּ֤רְא   31
And saw   31
Verb   31
430 [e]
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִים֙
God
Noun
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
Noun
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֣ר
that
Prt
  
 

 
 
 6213 [e]
‘ā·śāh,
עָשָׂ֔ה
he had made
Verb
  
 

 
 
 2009 [e]
wə·hin·nêh-
וְהִנֵּה־
and behold
Prt
2896 [e]
ṭō·wḇ
ט֖וֹב
[it was] good
Adj
  
 
!
 
 
 3966 [e]
mə·’ōḏ;
מְאֹ֑ד
very
Adj
1961 [e]
way·hî-
וַֽיְהִי־
And were
Verb
6153 [e]
‘e·reḇ
עֶ֥רֶב
the evening
Noun
1961 [e]
way·hî-
וַֽיְהִי־
and
Verb
  
 

 
 
 1242 [e]
ḇō·qer
בֹ֖קֶר
the morning
Noun
3117 [e]
yō·wm
י֥וֹם
day
Noun
  
 
.
 
 
 8345 [e]
haš·šiš·šî.
הַשִּׁשִּֽׁי׃
the sixth
Noun
  

פ
 - 
 
Interlinear Bible © 2011 - 2013 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries


Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub

Revelation 22
Top of Page
Top of Page