2 Chronicles 28:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1121 [e]ben-בֶּן־old [was]Noun
6242 [e]‘eś-rîmעֶשְׂרִ֤יםtwentyNoun
8141 [e]šā-nāhשָׁנָה֙yearsNoun
271 [e]’ā-ḥāzאָחָ֣זAhazNoun
4427 [e]bə-mā-lə-ḵōw,בְּמָלְכ֔וֹwhen he began to reignVerb
8337 [e]wə-šêš-וְשֵׁשׁ־and sixNoun
6240 [e]‘eś-rêhעֶשְׂרֵ֣הand tenNoun
8141 [e]šā-nāh,שָׁנָ֔הyearsNoun
4427 [e]mā-laḵמָלַ֖ךְhe reignedVerb
3389 [e]bî-rū-šā-lim;בִּירוּשָׁלִָ֑םin JerusalemNoun
3808 [e]wə-lō-וְלֹא־but notAdv
6213 [e]‘ā-śāhעָשָׂ֧הdo he didVerb
3477 [e]hay-yā-šārהַיָּשָׁ֛ר[that that was] rightAdj
5869 [e]bə-‘ê-nêבְּעֵינֵ֥יin the sightNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הof the LORDNoun
1732 [e]kə-ḏā-wîḏכְּדָוִ֥ידlike DavidNoun
1 [e]’ā-ḇîw.אָבִֽיו׃his fatherNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 28:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בֶּן־עֶשְׂרִ֤ים שָׁנָה֙ אָחָ֣ז בְּמָלְכֹ֔ו וְשֵׁשׁ־עֶשְׂרֵ֣ה שָׁנָ֔ה מָלַ֖ךְ בִּירוּשָׁלִָ֑ם וְלֹא־עָשָׂ֧ה הַיָּשָׁ֛ר בְּעֵינֵ֥י יְהוָ֖ה כְּדָוִ֥יד אָבִֽיו׃

דברי הימים ב 28:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בן־עשרים שנה אחז במלכו ושש־עשרה שנה מלך בירושלם ולא־עשה הישר בעיני יהוה כדויד אביו׃

Links
2 Chronicles 28:12 Chronicles 28:1 Text Analysis2 Chronicles 28:1 Interlinear2 Chronicles 28:1 Multilingual2 Chronicles 28:1 TSK2 Chronicles 28:1 Cross References2 Chronicles 28:1 Bible Hub2 Chronicles 28:1 Biblia Paralela2 Chronicles 28:1 Chinese Bible2 Chronicles 28:1 French Bible2 Chronicles 28:1 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 27:9
Top of Page
Top of Page