2 Chronicles 13:21
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2388 [e]way-yiṯ-ḥaz-zêqוַיִּתְחַזֵּ֣קBut became mightyVerb
29 [e]’ă-ḇî-yā-hū,אֲבִיָּ֔הוּAbijahNoun
5375 [e]way-yiś-śā-וַיִּ֨שָּׂא־and marriedVerb
  lōw,ל֔וֹtoPrep
802 [e]nā-šîmנָשִׁ֖יםwivesNoun
702 [e]’ar-ba‘אַרְבַּ֣עfourNoun
6240 [e]‘eś-rêh;עֶשְׂרֵ֑הand tenNoun
3205 [e]way-yō-w-leḏ,וַיּ֗וֹלֶדand fatheredVerb
6242 [e]‘eś-rîmעֶשְׂרִ֤יםtwentyNoun
8147 [e]ū-šə-na-yimוּשְׁנַ֙יִם֙and twoNoun
1121 [e]bā-nîm,בָּנִ֔יםsonsNoun
8337 [e]wə-šêšוְשֵׁ֥שׁand sixNoun
6240 [e]‘eś-rêhעֶשְׂרֵ֖הand tenNoun
1323 [e]bā-nō-wṯ.בָּנֽוֹת׃daughersNoun
  sס -  
Hebrew Texts
דברי הימים ב 13:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּתְחַזֵּ֣ק אֲבִיָּ֔הוּ וַיִּ֨שָּׂא־לֹ֔ו נָשִׁ֖ים אַרְבַּ֣ע עֶשְׂרֵ֑ה וַיֹּ֗ולֶד עֶשְׂרִ֤ים וּשְׁנַ֙יִם֙ בָּנִ֔ים וְשֵׁ֥שׁ עֶשְׂרֵ֖ה בָּנֹֽות׃ ס

דברי הימים ב 13:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויתחזק אביהו וישא־לו נשים ארבע עשרה ויולד עשרים ושנים בנים ושש עשרה בנות׃ ס

Links
2 Chronicles 13:212 Chronicles 13:21 Text Analysis2 Chronicles 13:21 Interlinear2 Chronicles 13:21 Multilingual2 Chronicles 13:21 TSK2 Chronicles 13:21 Cross References2 Chronicles 13:21 Bible Hub2 Chronicles 13:21 Biblia Paralela2 Chronicles 13:21 Chinese Bible2 Chronicles 13:21 French Bible2 Chronicles 13:21 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 13:20
Top of Page
Top of Page