Zechariah 9:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֣הThe LORDNoun
6635 [e]ṣə-ḇā-’ō-wṯצְבָאוֹת֮of hostsNoun
1598 [e]yā-ḡênיָגֵ֣ןshall defendVerb
5921 [e]‘ă-lê-hemעֲלֵיהֶם֒.. .. ..Prep
398 [e]wə-’ā-ḵə-lū,וְאָכְל֗וּand they shall devourVerb
3533 [e]wə-ḵā-ḇə-šūוְכָֽבְשׁוּ֙and subdueVerb
68 [e]’aḇ-nê-אַבְנֵי־stonesNoun
7050 [e]qe-la‘,קֶ֔לַעwith slingNoun
8354 [e]wə-šā-ṯūוְשָׁת֥וּand they shall drinkVerb
1993 [e]hā-mūהָמ֖וּmake a noiseVerb
3644 [e]kə-mōw-כְּמוֹ־as throughAdv
3196 [e]yā-yin;יָ֑יִןwineNoun
4390 [e]ū-mā-lə-’ūוּמָֽלְאוּ֙and they shall be filledVerb
4219 [e]kam-miz-rāq,כַּמִּזְרָ֔קlike bowlsNoun
2106 [e]kə-zā-wî-yō-wṯכְּזָוִיּ֖וֹתas the cornersNoun
4196 [e]miz-bê-aḥ.מִזְבֵּֽחַ׃of the altarNoun
Hebrew Texts
זכריה 9:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
יְהוָ֣ה צְבָאֹות֮ יָגֵ֣ן עֲלֵיהֶם֒ וְאָכְל֗וּ וְכָֽבְשׁוּ֙ אַבְנֵי־קֶ֔לַע וְשָׁת֥וּ הָמ֖וּ כְּמֹו־יָ֑יִן וּמָֽלְאוּ֙ כַּמִּזְרָ֔ק כְּזָוִיֹּ֖ות מִזְבֵּֽחַ׃

זכריה 9:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
יהוה צבאות יגן עליהם ואכלו וכבשו אבני־קלע ושתו המו כמו־יין ומלאו כמזרק כזויות מזבח׃

Links
Zechariah 9:15Zechariah 9:15 Text AnalysisZechariah 9:15 InterlinearZechariah 9:15 MultilingualZechariah 9:15 TSKZechariah 9:15 Cross ReferencesZechariah 9:15 Bible HubZechariah 9:15 Biblia ParalelaZechariah 9:15 Chinese BibleZechariah 9:15 French BibleZechariah 9:15 German Bible

Bible Hub
Zechariah 9:14
Top of Page
Top of Page