Zechariah 5:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5375 [e]wā-’eś-śāוָאֶשָּׂ֨אThen lifted I upVerb
5869 [e]‘ê-nayעֵינַ֜יmy eyesNoun
7200 [e]wā-’ê-re,וָאֵ֗רֶאand lookedVerb
2009 [e]wə-hin-nêhוְהִנֵּה֩and beholdPrt
8147 [e]šə-ta-yimשְׁתַּ֨יִםtwoNoun
802 [e]nā-šîmנָשִׁ֤יםwomenNoun
3318 [e]yō-wṣ-’ō-wṯיֽוֹצְאוֹת֙there came outVerb
7307 [e]wə-rū-aḥוְר֣וּחַand the windNoun
3671 [e]bə-ḵan-p̄ê-hem,בְּכַנְפֵיהֶ֔םin their wingsNoun
2007 [e]wə-lā-hên-nāhוְלָהֵ֥נָּהfor theyPro
3671 [e]ḵə-nā-p̄a-yimכְנָפַ֖יִםhad wingsNoun
3671 [e]kə-ḵan-p̄êכְּכַנְפֵ֣יlike the wingsNoun
2624 [e]ha-ḥă-sî-ḏāh;הַחֲסִידָ֑הof a storkNoun
5375 [e]wat-tiś-śe-nāhוַתִּשֶּׂ֙אנָה֙and they lifted upVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
374 [e]hā-’ê-p̄āh,הָ֣אֵיפָ֔הthe ephahNoun
996 [e]bênבֵּ֥יןbetweenPrep
776 [e]hā-’ā-reṣהָאָ֖רֶץthe earthNoun
996 [e]ū-ḇênוּבֵ֥יןand betweenPrep
8064 [e]haš-šā-mā-yim.הַשָּׁמָֽיִם׃the heavenNoun
Hebrew Texts
זכריה 5:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וָאֶשָּׂ֨א עֵינַ֜י וָאֵ֗רֶא וְהִנֵּה֩ שְׁתַּ֨יִם נָשִׁ֤ים יֹֽוצְאֹות֙ וְר֣וּחַ בְּכַנְפֵיהֶ֔ם וְלָהֵ֥נָּה כְנָפַ֖יִם כְּכַנְפֵ֣י הַחֲסִידָ֑ה וַתִּשֶּׂ֙אנָה֙ אֶת־הָ֣אֵיפָ֔ה בֵּ֥ין הָאָ֖רֶץ וּבֵ֥ין הַשָּׁמָֽיִם׃

זכריה 5:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואשא עיני וארא והנה שתים נשים יוצאות ורוח בכנפיהם ולהנה כנפים ככנפי החסידה ותשאנה את־האיפה בין הארץ ובין השמים׃

Links
Zechariah 5:9Zechariah 5:9 Text AnalysisZechariah 5:9 InterlinearZechariah 5:9 MultilingualZechariah 5:9 TSKZechariah 5:9 Cross ReferencesZechariah 5:9 Bible HubZechariah 5:9 Biblia ParalelaZechariah 5:9 Chinese BibleZechariah 5:9 French BibleZechariah 5:9 German Bible

Bible Hub
Zechariah 5:8
Top of Page
Top of Page