Ruth 4:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֣אמֶרThen saidVerb
1162 [e]bō-‘az,בֹּ֔עַזBoazNoun
3117 [e]bə-yō-wm-בְּיוֹם־On the dayNoun
7069 [e]qə-nō-wṯ-ḵāקְנוֹתְךָ֥you buyVerb
7704 [e]haś-śā-ḏehהַשָּׂדֶ֖הthe fieldNoun
3027 [e]mî-yaḏמִיַּ֣דfrom the handNoun
5281 [e]nā-‘o-mî;נָעֳמִ֑יof NaomiNoun
854 [e]ū-mê-’êṯוּ֠מֵאֵתalso of [it]Prep
7327 [e]rūṯר֣וּתthe RuthNoun
4125 [e]ham-mō-w-’ă-ḇî-yāhהַמּוֹאֲבִיָּ֤הMoabitessAdj
802 [e]’ê-šeṯ-אֵֽשֶׁת־the wifeNoun
4191 [e]ham-mêṯהַמֵּת֙of the deadVerb
  [qā-nî-ṯî[קָנִיתִי -  
  ḵ]כ]you 
7069 [e](qā-nî-ṯāh,(קָנִ֔יתָהmust buyVerb
  q)ק) -  
6965 [e]lə-hā-qîmלְהָקִ֥יםin order to raiseVerb
8034 [e]šêm-שֵׁם־the nameNoun
4191 [e]ham-mêṯהַמֵּ֖תof the deadVerb
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
5159 [e]na-ḥă-lā-ṯōw.נַחֲלָתֽוֹ׃his inheritanceNoun
Hebrew Texts
רות 4:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֣אמֶר בֹּ֔עַז בְּיֹום־קְנֹותְךָ֥ הַשָּׂדֶ֖ה מִיַּ֣ד נָעֳמִ֑י וּ֠מֵאֵת ר֣וּת הַמֹּואֲבִיָּ֤ה אֵֽשֶׁת־הַמֵּת֙ [קָנִיתִי כ] (קָנִ֔יתָה ק) לְהָקִ֥ים שֵׁם־הַמֵּ֖ת עַל־נַחֲלָתֹֽו׃

רות 4:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר בעז ביום־קנותך השדה מיד נעמי ומאת רות המואביה אשת־המת [קניתי כ] (קניתה ק) להקים שם־המת על־נחלתו׃

Links
Ruth 4:5Ruth 4:5 Text AnalysisRuth 4:5 InterlinearRuth 4:5 MultilingualRuth 4:5 TSKRuth 4:5 Cross ReferencesRuth 4:5 Bible HubRuth 4:5 Biblia ParalelaRuth 4:5 Chinese BibleRuth 4:5 French BibleRuth 4:5 German Bible

Bible Hub
Ruth 4:4
Top of Page
Top of Page