Numbers 34:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2023 [e]mê-hōrמֵהֹ֣רHorNoun
2022 [e]hā-hār,הָהָ֔רFrom mountNoun
8376 [e]tə-ṯā-’ūתְּתָא֖וּyou shall point outVerb
935 [e]lə-ḇōלְבֹ֣אto the Lebo-hamathVerb
2574 [e]ḥă-māṯ;חֲמָ֑תof HamathNoun
1961 [e]wə-hā-yūוְהָי֛וּand shall beVerb
8444 [e]tō-wṣ-’ōṯתּוֹצְאֹ֥תthe goings forthNoun
1366 [e]hag-gə-ḇulהַגְּבֻ֖לof the borderNoun
6657 [e]ṣə-ḏā-ḏāh.צְדָֽדָה׃to ZedadNoun
Hebrew Texts
במדבר 34:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
מֵהֹ֣ר הָהָ֔ר תְּתָא֖וּ לְבֹ֣א חֲמָ֑ת וְהָי֛וּ תֹּוצְאֹ֥ת הַגְּבֻ֖ל צְדָֽדָה׃

במדבר 34:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
מהר ההר תתאו לבא חמת והיו תוצאת הגבל צדדה׃

Links
Numbers 34:8Numbers 34:8 Text AnalysisNumbers 34:8 InterlinearNumbers 34:8 MultilingualNumbers 34:8 TSKNumbers 34:8 Cross ReferencesNumbers 34:8 Bible HubNumbers 34:8 Biblia ParalelaNumbers 34:8 Chinese BibleNumbers 34:8 French BibleNumbers 34:8 German Bible

Bible Hub
Numbers 34:7
Top of Page
Top of Page