Numbers 30:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3605 [e]kāl-כָּל־EveryNoun
5088 [e]nê-ḏerנֵ֛דֶרvowNoun
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־and everyNoun
7621 [e]šə-ḇu-‘aṯשְׁבֻעַ֥תoathNoun
632 [e]’is-sārאִסָּ֖רbindingNoun
6031 [e]lə-‘an-nōṯלְעַנֹּ֣תto humbleVerb
5315 [e]nā-p̄eš;נָ֑פֶשׁthe soul herNoun
376 [e]’î-šāhאִישָׁ֥הּhusbandNoun
6965 [e]yə-qî-men-nūיְקִימֶ֖נּוּmay establishVerb
376 [e]wə-’î-šāhוְאִישָׁ֥הּand it or her husbandNoun
6565 [e]yə-p̄ê-ren-nū.יְפֵרֶֽנּוּ׃may make it voidVerb
Hebrew Texts
במדבר 30:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כָּל־נֵ֛דֶר וְכָל־שְׁבֻעַ֥ת אִסָּ֖ר לְעַנֹּ֣ת נָ֑פֶשׁ אִישָׁ֥הּ יְקִימֶ֖נּוּ וְאִישָׁ֥הּ יְפֵרֶֽנּוּ׃

במדבר 30:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כל־נדר וכל־שבעת אסר לענת נפש אישה יקימנו ואישה יפרנו׃

Links
Numbers 30:13Numbers 30:13 Text AnalysisNumbers 30:13 InterlinearNumbers 30:13 MultilingualNumbers 30:13 TSKNumbers 30:13 Cross ReferencesNumbers 30:13 Bible HubNumbers 30:13 Biblia ParalelaNumbers 30:13 Chinese BibleNumbers 30:13 French BibleNumbers 30:13 German Bible

Bible Hub
Numbers 30:12
Top of Page
Top of Page