Numbers 22:41
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hîוַיְהִ֣יAnd it came to passVerb
1242 [e]ḇab-bō-qer,בַבֹּ֔קֶרon the next dayNoun
3947 [e]way-yiq-qaḥוַיִּקַּ֤חthat tookVerb
1111 [e]bā-lāqבָּלָק֙BalakNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1109 [e]bil-‘ām,בִּלְעָ֔םBalaamNoun
5927 [e]way-ya-‘ă-lê-hūוַֽיַּעֲלֵ֖הוּand brought him upVerb
  bā-mō-wṯבָּמ֣וֹתinPrep
1120 [e]bā-‘al;בָּ֑עַלof BaalNoun
7200 [e]way-yarוַיַּ֥רְאand he might seeVerb
8033 [e]miš-šāmמִשָּׁ֖םfrom thereAdv
7097 [e]qə-ṣêhקְצֵ֥הthe utmost [part]Noun
5971 [e]hā-‘ām.הָעָֽם׃of the peopleNoun
Hebrew Texts
במדבר 22:41 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֣י בַבֹּ֔קֶר וַיִּקַּ֤ח בָּלָק֙ אֶת־בִּלְעָ֔ם וַֽיַּעֲלֵ֖הוּ בָּמֹ֣ות בָּ֑עַל וַיַּ֥רְא מִשָּׁ֖ם קְצֵ֥ה הָעָֽם׃

במדבר 22:41 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי בבקר ויקח בלק את־בלעם ויעלהו במות בעל וירא משם קצה העם׃

Links
Numbers 22:41Numbers 22:41 Text AnalysisNumbers 22:41 InterlinearNumbers 22:41 MultilingualNumbers 22:41 TSKNumbers 22:41 Cross ReferencesNumbers 22:41 Bible HubNumbers 22:41 Biblia ParalelaNumbers 22:41 Chinese BibleNumbers 22:41 French BibleNumbers 22:41 German Bible

Bible Hub
Numbers 22:40
Top of Page
Top of Page