Nahum 1:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1605 [e]gō-w-‘êrגּוֹעֵ֤רHe rebukesVerb
3220 [e]bay-yāmבַּיָּם֙the seaNoun
3001 [e]way-yab-bə-šê-hū,וַֽיַּבְּשֵׁ֔הוּand makes it dryVerb
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־and allNoun
5104 [e]han-nə-hā-rō-wṯהַנְּהָר֖וֹתthe riversNoun
2717 [e]he-ḥĕ-rîḇ;הֶֽחֱרִ֑יבdries upVerb
536 [e]’um-lalאֻמְלַ֤לweakAdj
1316 [e]bā-šānבָּשָׁן֙BashanNoun
3760 [e]wə-ḵar-mel,וְכַרְמֶ֔לand CarmelNoun
6525 [e]ū-p̄e-raḥוּפֶ֥רַחand the flowerNoun
3844 [e]lə-ḇā-nō-wnלְבָנ֖וֹןof LebanonNoun
536 [e]’um-lāl.אֻמְלָֽל׃weakAdj
Hebrew Texts
נחום 1:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
גֹּועֵ֤ר בַּיָּם֙ וַֽיַּבְּשֵׁ֔הוּ וְכָל־הַנְּהָרֹ֖ות הֶֽחֱרִ֑יב אֻמְלַ֤ל בָּשָׁן֙ וְכַרְמֶ֔ל וּפֶ֥רַח לְבָנֹ֖ון אֻמְלָֽל׃

נחום 1:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
גוער בים ויבשהו וכל־הנהרות החריב אמלל בשן וכרמל ופרח לבנון אמלל׃

Links
Nahum 1:4Nahum 1:4 Text AnalysisNahum 1:4 InterlinearNahum 1:4 MultilingualNahum 1:4 TSKNahum 1:4 Cross ReferencesNahum 1:4 Bible HubNahum 1:4 Biblia ParalelaNahum 1:4 Chinese BibleNahum 1:4 French BibleNahum 1:4 German Bible

Bible Hub
Nahum 1:3
Top of Page
Top of Page