Lamentations 2:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1869 [e]dā-raḵדָּרַ֨ךְHe has bentVerb
7198 [e]qaš-tōwקַשְׁתּ֜וֹhis bowNoun
341 [e]kə-’ō-w-yêḇ,כְּאוֹיֵ֗בlike an enemyNoun
5324 [e]niṣ-ṣāḇנִצָּ֤בhe stoodVerb
3225 [e]yə-mî-nōwיְמִינוֹ֙with his right handNoun
6862 [e]kə-ṣār,כְּצָ֔רas an adversaryAdj
2026 [e]way-ya-hă-rōḡ,וַֽיַּהֲרֹ֔גand slewVerb
3605 [e]kōlכֹּ֖לallNoun
4261 [e]ma-ḥă-mad-dê-מַחֲמַדֵּי־[that were] pleasantNoun
5869 [e]‘ā-yin;עָ֑יִןto the eyeNoun
168 [e]bə-’ō-helבְּאֹ֙הֶל֙In the tentNoun
1323 [e]baṯ-בַּת־of the daughterNoun
6726 [e]ṣî-yō-wn,צִיּ֔וֹןof ZionNoun
8210 [e]šā-p̄aḵשָׁפַ֥ךְhe poured outVerb
784 [e]kā-’êšכָּאֵ֖שׁlike fireNoun
2534 [e]ḥă-mā-ṯōw.חֲמָתֽוֹ׃his furyNoun
  sס -  
Hebrew Texts
איכה 2:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
דָּרַ֨ךְ קַשְׁתֹּ֜ו כְּאֹויֵ֗ב נִצָּ֤ב יְמִינֹו֙ כְּצָ֔ר וַֽיַּהֲרֹ֔ג כֹּ֖ל מַחֲמַדֵּי־עָ֑יִן בְּאֹ֙הֶל֙ בַּת־צִיֹּ֔ון שָׁפַ֥ךְ כָּאֵ֖שׁ חֲמָתֹֽו׃ ס

איכה 2:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
דרך קשתו כאויב נצב ימינו כצר ויהרג כל מחמדי־עין באהל בת־ציון שפך כאש חמתו׃ ס

Links
Lamentations 2:4Lamentations 2:4 Text AnalysisLamentations 2:4 InterlinearLamentations 2:4 MultilingualLamentations 2:4 TSKLamentations 2:4 Cross ReferencesLamentations 2:4 Bible HubLamentations 2:4 Biblia ParalelaLamentations 2:4 Chinese BibleLamentations 2:4 French BibleLamentations 2:4 German Bible

Bible Hub
Lamentations 2:3
Top of Page
Top of Page