Judges 16:27
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1004 [e]wə-hab-ba-yiṯ,וְהַבַּ֗יִתNow the houseNoun
4390 [e]mā-lêמָלֵ֤אwas fullVerb
582 [e]hā-’ă-nā-šîmהָֽאֲנָשִׁים֙of menNoun
802 [e]wə-han-nā-šîm,וְהַנָּשִׁ֔יםand womenNoun
8033 [e]wə-šām-māhוְשָׁ֕מָּהand thereAdv
3605 [e]kōlכֹּ֖לallNoun
5633 [e]sar-nêסַרְנֵ֣יthe lordsNoun
6430 [e]p̄ə-liš-tîm;פְלִשְׁתִּ֑יםof the PhilistinesAdj
5921 [e]wə-‘al-וְעַל־and onPrep
1406 [e]hag-gāḡ,הַגָּ֗ג[there were] the roofNoun
7969 [e]kiš-lō-šeṯכִּשְׁלֹ֤שֶׁתabout threeNoun
505 [e]’ă-lā-p̄îmאֲלָפִים֙thousandNoun
376 [e]’îšאִ֣ישׁof menNoun
802 [e]wə-’iš-šāh,וְאִשָּׁ֔הthat womenNoun
7200 [e]hā-rō-’îmהָרֹאִ֖יםbeheldVerb
7832 [e]biś-ḥō-wqבִּשְׂח֥וֹקmade sportVerb
8123 [e]šim-šō-wn.שִׁמְשֽׁוֹן׃while SamsonNoun
Hebrew Texts
שופטים 16:27 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהַבַּ֗יִת מָלֵ֤א הָֽאֲנָשִׁים֙ וְהַנָּשִׁ֔ים וְשָׁ֕מָּה כֹּ֖ל סַרְנֵ֣י פְלִשְׁתִּ֑ים וְעַל־הַגָּ֗ג כִּשְׁלֹ֤שֶׁת אֲלָפִים֙ אִ֣ישׁ וְאִשָּׁ֔ה הָרֹאִ֖ים בִּשְׂחֹ֥וק שִׁמְשֹֽׁון׃

שופטים 16:27 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והבית מלא האנשים והנשים ושמה כל סרני פלשתים ועל־הגג כשלשת אלפים איש ואשה הראים בשחוק שמשון׃

Links
Judges 16:27Judges 16:27 Text AnalysisJudges 16:27 InterlinearJudges 16:27 MultilingualJudges 16:27 TSKJudges 16:27 Cross ReferencesJudges 16:27 Bible HubJudges 16:27 Biblia ParalelaJudges 16:27 Chinese BibleJudges 16:27 French BibleJudges 16:27 German Bible

Bible Hub
Judges 16:26
Top of Page
Top of Page