Jonah 1:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3068 [e]Yah-wehוַֽיהוָ֗הBut the LORDNoun
2904 [e]hê-ṭîlהֵטִ֤ילsent outVerb
7307 [e]rū-aḥ-רֽוּחַ־a windNoun
1419 [e]gə-ḏō-w-lāhגְּדוֹלָה֙greatAdj
413 [e]’el-אֶל־intoPrep
3220 [e]hay-yām,הַיָּ֔םthe seaNoun
1961 [e]way-hîוַיְהִ֥יand there wasVerb
5591 [e]sa-‘ar-סַֽעַר־a tempestNoun
1419 [e]gā-ḏō-wlגָּד֖וֹלmightyAdj
3220 [e]bay-yām;בַּיָּ֑םon the seaNoun
591 [e]wə-hā-’o-nî-yāh,וְהָ֣אֳנִיָּ֔הso that the shipNoun
2803 [e]ḥiš-šə-ḇāhחִשְּׁבָ֖הwas likeVerb
7665 [e]lə-hiš-šā-ḇêr.לְהִשָּׁבֵֽר׃to be brokenVerb
Hebrew Texts
יונה 1:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַֽיהוָ֗ה הֵטִ֤יל רֽוּחַ־גְּדֹולָה֙ אֶל־הַיָּ֔ם וַיְהִ֥י סַֽעַר־גָּדֹ֖ול בַּיָּ֑ם וְהָ֣אֳנִיָּ֔ה חִשְּׁבָ֖ה לְהִשָּׁבֵֽר׃

יונה 1:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהוה הטיל רוח־גדולה אל־הים ויהי סער־גדול בים והאניה חשבה להשבר׃

Links
Jonah 1:4Jonah 1:4 Text AnalysisJonah 1:4 InterlinearJonah 1:4 MultilingualJonah 1:4 TSKJonah 1:4 Cross ReferencesJonah 1:4 Bible HubJonah 1:4 Biblia ParalelaJonah 1:4 Chinese BibleJonah 1:4 French BibleJonah 1:4 German Bible

Bible Hub
Jonah 1:3
Top of Page
Top of Page