Job 28:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6697 [e]baṣ-ṣū-rō-wṯבַּ֭צּוּרוֹתamong the rocksNoun
2975 [e]yə-’ō-rîmיְאֹרִ֣יםriversNoun
1234 [e]biq-qê-a‘;בִּקֵּ֑עַHe cuts outVerb
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־and everyNoun
3366 [e]yə-qār,יְ֝קָ֗רprecious thingNoun
7200 [e]rā-’ă-ṯāhרָאֲתָ֥הseesVerb
5869 [e]‘ê-nōw.עֵינֽוֹ׃his eyeNoun
Hebrew Texts
איוב 28:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בַּ֭צּוּרֹות יְאֹרִ֣ים בִּקֵּ֑עַ וְכָל־יְ֝קָ֗ר רָאֲתָ֥ה עֵינֹֽו׃

איוב 28:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בצורות יארים בקע וכל־יקר ראתה עינו׃

Links
Job 28:10Job 28:10 Text AnalysisJob 28:10 InterlinearJob 28:10 MultilingualJob 28:10 TSKJob 28:10 Cross ReferencesJob 28:10 Bible HubJob 28:10 Biblia ParalelaJob 28:10 Chinese BibleJob 28:10 French BibleJob 28:10 German Bible

Bible Hub
Job 28:9
Top of Page
Top of Page