Jeremiah 50:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]wə-hā-yə-ṯāhוְהָיְתָ֥הAnd shall beVerb
3778 [e]ḵaś-dîmכַשְׂדִּ֖יםChaldeaNoun
7998 [e]lə-šā-lāl;לְשָׁלָ֑לthat spoilNoun
3605 [e]kāl-כָּל־AllNoun
7997 [e]šō-lə-le-hāשֹׁלְלֶ֥יהָa spoil herVerb
7646 [e]yiś-bā-‘ūיִשְׂבָּ֖עוּshall be satisfiedVerb
5002 [e]nə-’um-נְאֻם־saidNoun
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃the LORDNoun
Hebrew Texts
ירמיה 50:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָיְתָ֥ה כַשְׂדִּ֖ים לְשָׁלָ֑ל כָּל־שֹׁלְלֶ֥יהָ יִשְׂבָּ֖עוּ נְאֻם־יְהוָֽה׃

ירמיה 50:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והיתה כשדים לשלל כל־שלליה ישבעו נאם־יהוה׃

Links
Jeremiah 50:10Jeremiah 50:10 Text AnalysisJeremiah 50:10 InterlinearJeremiah 50:10 MultilingualJeremiah 50:10 TSKJeremiah 50:10 Cross ReferencesJeremiah 50:10 Bible HubJeremiah 50:10 Biblia ParalelaJeremiah 50:10 Chinese BibleJeremiah 50:10 French BibleJeremiah 50:10 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 50:9
Top of Page
Top of Page