Jeremiah 3:19
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
595 [e]wə-’ā-nō-ḵîוְאָנֹכִ֣יBut IPro
559 [e]’ā-mar-tî,אָמַ֗רְתִּיsaidVerb
349 [e]’êḵאֵ֚יךְHowAdv
7896 [e]’ă-šî-ṯêḵאֲשִׁיתֵ֣ךְshall I put youVerb
1121 [e]bab-bā-nîm,בַּבָּנִ֔יםamong the childrenNoun
5414 [e]wə-’et-ten-וְאֶתֶּן־and giveVerb
  lāḵלָךְ֙toPrep
776 [e]’e-reṣאֶ֣רֶץland youNoun
2532 [e]ḥem-dāh,חֶמְדָּ֔הa pleasantNoun
5159 [e]na-ḥă-laṯנַחֲלַ֥תheritageNoun
6643 [e]ṣə-ḇîצְבִ֖יa goodlyNoun
6635 [e]ṣiḇ-’ō-wṯצִבְא֣וֹתof the hostsNoun
1471 [e]gō-w-yim;גּוֹיִ֑םof nationsNoun
559 [e]wā-’ō-mar,וָאֹמַ֗רAnd I said meVerb
1 [e]’ā-ḇîאָבִי֙My FatherNoun
  [tiq-rə-’ū-[תִּקְרְאוּ־ -  
  ḵ]כ]you 
7121 [e](tiq-rə-’î-(תִּקְרְאִי־shall callVerb
7121 [e]lî,לִ֔יyou shall callVerb
  q)ק) -  
310 [e]ū-mê-’a-ḥă-rayוּמֵאַחֲרַ֖יand fromAdv
3808 [e]לֹ֥אnotAdv
  [ṯā-šū-ḇū[תָשׁוּבוּ -  
  ḵ]כ] -  
7725 [e](ṯā-šū-ḇî.(תָשֽׁוּבִי׃turn awayVerb
  q)ק) -  
Hebrew Texts
ירמיה 3:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאָנֹכִ֣י אָמַ֗רְתִּי אֵ֚יךְ אֲשִׁיתֵ֣ךְ בַּבָּנִ֔ים וְאֶתֶּן־לָךְ֙ אֶ֣רֶץ חֶמְדָּ֔ה נַחֲלַ֥ת צְבִ֖י צִבְאֹ֣ות גֹּויִ֑ם וָאֹמַ֗ר אָבִי֙ [תִּקְרְאוּ־ כ] (תִּקְרְאִי־לִ֔י ק) וּמֵאַחֲרַ֖י לֹ֥א [תָשׁוּבוּ כ] (תָשֽׁוּבִי׃ ק)

ירמיה 3:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואנכי אמרתי איך אשיתך בבנים ואתן־לך ארץ חמדה נחלת צבי צבאות גוים ואמר אבי [תקראו־ כ] (תקראי־לי ק) ומאחרי לא [תשובו כ] (תשובי׃ ק)

Links
Jeremiah 3:19Jeremiah 3:19 Text AnalysisJeremiah 3:19 InterlinearJeremiah 3:19 MultilingualJeremiah 3:19 TSKJeremiah 3:19 Cross ReferencesJeremiah 3:19 Bible HubJeremiah 3:19 Biblia ParalelaJeremiah 3:19 Chinese BibleJeremiah 3:19 French BibleJeremiah 3:19 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 3:18
Top of Page
Top of Page