Isaiah 59:20
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
935 [e]ū-ḇāוּבָ֤אand shall comeVerb
6726 [e]lə-ṣî-yō-wnלְצִיּוֹן֙to ZionNoun
1350 [e]gō-w-’êl,גּוֹאֵ֔לthe RedeemerVerb
7725 [e]ū-lə-šā-ḇêוּלְשָׁבֵ֥יand to those who turn fromVerb
6588 [e]p̄e-ša‘פֶ֖שַׁעfrom transgressionNoun
3290 [e]bə-ya-‘ă-qōḇ;בְּיַֽעֲקֹ֑בin JacobNoun
5002 [e]nə-’umנְאֻ֖םsaidNoun
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃the LORDNoun
Hebrew Texts
ישעה 59:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבָ֤א לְצִיֹּון֙ גֹּואֵ֔ל וּלְשָׁבֵ֥י פֶ֖שַׁע בְּיַֽעֲקֹ֑ב נְאֻ֖ם יְהוָֽה׃

ישעה 59:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב נאם יהוה׃

Links
Isaiah 59:20Isaiah 59:20 Text AnalysisIsaiah 59:20 InterlinearIsaiah 59:20 MultilingualIsaiah 59:20 TSKIsaiah 59:20 Cross ReferencesIsaiah 59:20 Bible HubIsaiah 59:20 Biblia ParalelaIsaiah 59:20 Chinese BibleIsaiah 59:20 French BibleIsaiah 59:20 German Bible

Bible Hub
Isaiah 59:19
Top of Page
Top of Page