Deuteronomy 16:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7969 [e]šā-lō-wōšשָׁל֣וֹשׁThreeNoun
6471 [e]pə-‘ā-mîmפְּעָמִ֣ים ׀timesNoun
8141 [e]baš-šā-nāhבַּשָּׁנָ֡הin a yearNoun
7200 [e]yê-rā-’ehיֵרָאֶ֨הappearVerb
3605 [e]ḵālכָל־allNoun
2138 [e]zə-ḵū-rə-ḵāזְכוּרְךָ֜your malesNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
6440 [e]pə-nêפְּנֵ֣י ׀beforeNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֣הthe LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-he-ḵā,אֱלֹהֶ֗יךָyour GodNoun
4725 [e]bam-mā-qō-wmבַּמָּקוֹם֙in the placeNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
977 [e]yiḇ-ḥār,יִבְחָ֔רhe shall chooseVerb
2282 [e]bə-ḥaḡבְּחַ֧גat the FeastNoun
4682 [e]ham-maṣ-ṣō-wṯהַמַּצּ֛וֹתof unleavened breadNoun
2282 [e]ū-ḇə-ḥaḡוּבְחַ֥גand in the feastNoun
7620 [e]haš-šā-ḇu-‘ō-wṯהַשָּׁבֻע֖וֹתof weeksNoun
2282 [e]ū-ḇə-ḥaḡוּבְחַ֣גand in the feastNoun
5521 [e]has-suk-kō-wṯ;הַסֻּכּ֑וֹתof tabernaclesNoun
3808 [e]wə-lōוְלֹ֧אand notAdv
7200 [e]yê-rā-’ehיֵרָאֶ֛הdo appearVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
6440 [e]pə-nêפְּנֵ֥יbeforeNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הthe LORDNoun
7387 [e]rê-qām.רֵיקָֽם׃emptyAdv
Hebrew Texts
דברים 16:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
שָׁלֹ֣ושׁ פְּעָמִ֣ים ׀ בַּשָּׁנָ֡ה יֵרָאֶ֨ה כָל־זְכוּרְךָ֜ אֶת־פְּנֵ֣י ׀ יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֗יךָ בַּמָּקֹום֙ אֲשֶׁ֣ר יִבְחָ֔ר בְּחַ֧ג הַמַּצֹּ֛ות וּבְחַ֥ג הַשָּׁבֻעֹ֖ות וּבְחַ֣ג הַסֻּכֹּ֑ות וְלֹ֧א יֵרָאֶ֛ה אֶת־פְּנֵ֥י יְהוָ֖ה רֵיקָֽם׃

דברים 16:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
שלוש פעמים ׀ בשנה יראה כל־זכורך את־פני ׀ יהוה אלהיך במקום אשר יבחר בחג המצות ובחג השבעות ובחג הסכות ולא יראה את־פני יהוה ריקם׃

Links
Deuteronomy 16:16Deuteronomy 16:16 Text AnalysisDeuteronomy 16:16 InterlinearDeuteronomy 16:16 MultilingualDeuteronomy 16:16 TSKDeuteronomy 16:16 Cross ReferencesDeuteronomy 16:16 Bible HubDeuteronomy 16:16 Biblia ParalelaDeuteronomy 16:16 Chinese BibleDeuteronomy 16:16 French BibleDeuteronomy 16:16 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 16:15
Top of Page
Top of Page