hê·qîm
Englishman's Concordance
hê·qîm — 10 Occurrences

Numbers 30:14
HEB: אֲשֶׁ֣ר עָלֶ֑יהָ הֵקִ֣ים אֹתָ֔ם כִּי־
NAS: which are on her; he has confirmed them, because
KJV: or all her bonds, which [are] upon her: he confirmeth them, because he held his peace
INT: which her he has confirmed because nothing

Joshua 4:9
HEB: עֶשְׂרֵ֣ה אֲבָנִ֗ים הֵקִ֣ים יְהוֹשֻׁעַ֮ בְּת֣וֹךְ
NAS: Then Joshua set up twelve stones
KJV: there.And Joshua set up twelve stones
INT: ten stones set Joshua the middle

Joshua 4:20
HEB: מִן־ הַיַּרְדֵּ֑ן הֵקִ֥ים יְהוֹשֻׁ֖עַ בַּגִּלְגָּֽל׃
NAS: Joshua set up at Gilgal.
KJV: of Jordan, did Joshua pitch in Gilgal.
INT: from the Jordan set Joshua Gilgal

Joshua 5:7
HEB: וְאֶת־ בְּנֵיהֶם֙ הֵקִ֣ים תַּחְתָּ֔ם אֹתָ֖ם
NAS: Their children whom He raised up in their place,
KJV: And their children, [whom] he raised up in their stead, them Joshua
INT: their children raised their place circumcised

Judges 2:18
HEB: וְכִֽי־ הֵקִ֨ים יְהוָ֥ה ׀ לָהֶם֮
NAS: the LORD raised up judges
KJV: And when the LORD raised them up judges,
INT: When raised the LORD judges

1 Samuel 15:11
HEB: דְּבָרַ֖י לֹ֣א הֵקִ֑ים וַיִּ֙חַר֙ לִשְׁמוּאֵ֔ל
NAS: from following Me and has not carried out My commands.
KJV: from following me, and hath not performed my commandments.
INT: my commands not carried was distressed and Samuel

1 Samuel 22:8
HEB: אָזְנִ֑י כִּ֣י הֵקִים֩ בְּנִ֨י אֶת־
NAS: to me that my son has stirred up my servant
KJV: unto me that my son hath stirred up my servant
INT: hearing for has stirred my son my servant

Proverbs 30:4
HEB: בַּשִּׂמְלָ֗ה מִ֭י הֵקִ֣ים כָּל־ אַפְסֵי־
NAS: Who has established all
KJV: in a garment? who hath established all the ends
INT: apparel Who has established all the ends

Isaiah 14:9
HEB: עַתּ֣וּדֵי אָ֔רֶץ הֵקִים֙ מִכִּסְאוֹתָ֔ם כֹּ֖ל
NAS: of the earth; It raises all
KJV: of the earth; it hath raised up from their thrones
INT: the leaders of the earth raises their thrones all

Jeremiah 29:15
HEB: כִּ֖י אֲמַרְתֶּ֑ם הֵקִ֨ים לָ֧נוּ יְהוָ֛ה
NAS: The LORD has raised up prophets
KJV: The LORD hath raised us up prophets
INT: Because have said has raised the LORD prophets

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 6965
627 Occurrences


’ā·qîm — 6 Occ.
’ă·qō·w·mêm — 1 Occ.
’ā·qūm — 4 Occ.
’ā·qū·māh — 3 Occ.
baq·qā·mîm — 1 Occ.
bə·qā·mê·hem — 1 Occ.
bə·qūm- — 3 Occ.
bə·qū·mōw — 2 Occ.
hā·qêm — 1 Occ.
hă·qê·mō·ṯōw — 1 Occ.
hā·qêm — 5 Occ.
hā·qîm — 8 Occ.
hă·qî·mōw — 2 Occ.
hă·qi·mō·ṯî — 3 Occ.
hā·qî·mū — 1 Occ.
haq·qā·mîm — 2 Occ.
haq·qō·w·mîm — 1 Occ.
hê·qîm — 10 Occ.
hê·qî·mū — 4 Occ.
hū·qam — 3 Occ.
qay·yə·mê·nî — 1 Occ.
qām — 13 Occ.
qā·māh — 6 Occ.
qā·may — 5 Occ.
qā·māw — 1 Occ.
qā·me·ḵā — 2 Occ.
qā·mê·nū — 1 Occ.
qā·mə·tî — 1 Occ.
qā·mîm — 1 Occ.
qam·nū — 1 Occ.
qam·tā — 1 Occ.
qam·tem — 2 Occ.
qam·tî — 3 Occ.
qā·mū — 11 Occ.
qî·yam — 2 Occ.
qî·yə·mū — 2 Occ.
qō·wm — 1 Occ.
qō·mə·nāh — 1 Occ.
qūm — 46 Occ.
qū·māh — 15 Occ.
qū·mî — 15 Occ.
qū·mū — 16 Occ.
la·hă·qî·mōw — 2 Occ.
lā·qūm — 7 Occ.
lə·hā·qîm — 9 Occ.
lə·qay·yêm — 5 Occ.
mê·qîm — 8 Occ.
mə·qî·māh — 1 Occ.
mə·qî·mî — 1 Occ.
mi·miṯ·qō·wm·may — 1 Occ.
mim·miṯ·qō·wm·mîm — 1 Occ.
miṯ·qō·w·mā·māh — 1 Occ.
nā·qūm — 2 Occ.
šaq·qam·tî — 2 Occ.
tā·qîm — 4 Occ.
tā·qî·mə·nāh — 1 Occ.
ṯā·qî·mū — 2 Occ.
tā·qūm — 15 Occ.
tā·qu·mū — 2 Occ.
tə·qō·w·mêm — 1 Occ.
ū·lə·hā·qîm — 1 Occ.
ū·mê·qîm — 1 Occ.
ū·miq·qā·may — 1 Occ.
ū·miṯ·qō·wm·mî — 1 Occ.
ū·ḇə·qūm — 1 Occ.
ū·ḇə·qū·māh — 2 Occ.
ū·ḇə·qū·me·ḵā — 2 Occ.
wā·’ă·qay·yê·māh — 1 Occ.
wā·’ā·qîm — 1 Occ.
wā·’ā·qum — 7 Occ.
wa·hă·qê·mō·nū — 1 Occ.
wa·hă·qê·mō·ṯā — 2 Occ.
wa·hă·qê·mō·ṯōw — 1 Occ.
wa·hă·qî·mê·nî — 1 Occ.
wa·hă·qi·mō·ṯî — 22 Occ.
way·yā·qām — 7 Occ.
way·yā·qem — 20 Occ.
way·yā·qî·mū — 3 Occ.
way·yā·qām — 100 Occ.
way·yā·qu·mū — 36 Occ.
wā·qām — 1 Occ.
wā·qā·mū — 1 Occ.
wat·tā·qām — 1 Occ.
wat·tā·qem — 1 Occ.
wat·tā·qām — 17 Occ.
way·qî·me·hā — 1 Occ.
way·qî·mê·nî — 1 Occ.
wə·’ā·qū·māh — 1 Occ.
wə·hā·qêm — 1 Occ.
wə·hê·qîm — 3 Occ.
wə·hê·qî·mū — 1 Occ.
wə·qām — 7 Occ.
wə·qā·māh — 1 Occ.
wə·qam·tā — 1 Occ.
wə·qam·tî — 2 Occ.
wə·qā·mū — 4 Occ.
wə·qām — 1 Occ.
wə·qūm — 4 Occ.
wə·qū·māh — 1 Occ.
wə·qū·mî — 1 Occ.
wə·qū·mū — 3 Occ.
wə·nā·qū·māh — 3 Occ.
wə·yā·qām — 1 Occ.
wə·yā·qūm — 1 Occ.
wə·yā·qu·mū — 1 Occ.
yā·qêm — 3 Occ.
yā·qîm — 5 Occ.
yā·qî·mū — 1 Occ.
yā·qum — 39 Occ.
yā·qū·mū — 21 Occ.
yə·qî·mə·ḵā — 1 Occ.
yə·qî·men·nāh — 1 Occ.
yə·qî·men·nū — 3 Occ.
yə·qi·mê·nū — 1 Occ.
yə·qî·mūn — 1 Occ.
yə·qō·w·mêm — 1 Occ.
yə·qō·w·mê·mū — 1 Occ.
yə·qū·mūn — 4 Occ.
Additional Entries
bə·qū·mōw — 2 Occ.
hā·qêm — 1 Occ.
hă·qê·mō·ṯōw — 1 Occ.
hā·qêm — 5 Occ.
hā·qîm — 8 Occ.
hă·qî·mōw — 2 Occ.
hă·qi·mō·ṯî — 3 Occ.
hā·qî·mū — 1 Occ.
haq·qā·mîm — 2 Occ.
haq·qō·w·mîm — 1 Occ.
hê·qî·mū — 4 Occ.
hū·qam — 3 Occ.
qay·yə·mê·nî — 1 Occ.
qām — 13 Occ.
qā·māh — 6 Occ.
qā·may — 5 Occ.
qā·māw — 1 Occ.
qā·me·ḵā — 2 Occ.
qā·mê·nū — 1 Occ.
qā·mə·tî — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page