bə·rō·šə·ḵem
Englishman's Concordance
bə·rō·šə·ḵem — 2 Occurrences

Joel 3:4
HEB: אָשִׁ֥יב גְּמֻלְכֶ֖ם בְּרֹאשְׁכֶֽם׃
NAS: your recompense on your head.
KJV: your recompence upon your own head;
INT: will return your recompense your head

Joel 3:7
HEB: וַהֲשִׁבֹתִ֥י גְמֻלְכֶ֖ם בְּרֹאשְׁכֶֽם׃
NAS: your recompense on your head.
KJV: your recompence upon your own head:
INT: and return your recompense your head

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 7218
599 Occurrences


bā·rōš — 1 Occ.
bə·rā·šê — 4 Occ.
bə·rā·šê·ḵem — 1 Occ.
bə·rā·šê·hem — 2 Occ.
bə·rā·šê·nū — 1 Occ.
bə·rōš — 35 Occ.
bə·rō·šāh — 1 Occ.
bə·rō·šām — 8 Occ.
bə·rō·šêḵ — 1 Occ.
bə·rō·še·ḵā — 2 Occ.
bə·rō·šə·ḵem — 2 Occ.
bə·rō·šê·nū — 1 Occ.
bə·rō·šōw — 11 Occ.
hā·rā·šîm — 2 Occ.
hā·rōš — 38 Occ.
lā·rōš — 1 Occ.
lə·rā·šê — 3 Occ.
lə·rōš — 23 Occ.
lə·rō·še·ḵā — 2 Occ.
lə·rō·šê·nū — 1 Occ.
lə·rō·šî — 4 Occ.
lə·rō·šōw — 1 Occ.
mê·hā·rōš — 1 Occ.
mê·rā·šê — 3 Occ.
mê·rōš — 14 Occ.
mê·rō·šōw — 1 Occ.
rā·šê — 75 Occ.
rā·šê·ḵem — 6 Occ.
rā·še·hā — 1 Occ.
rā·šê·hem — 13 Occ.
rā·šê·hen — 1 Occ.
rā·šîm — 19 Occ.
rōš — 146 Occ.
rō·šāh — 7 Occ.
rō·šām — 14 Occ.
rō·šān — 1 Occ.
rō·šāw — 1 Occ.
rō·šə·ḵem — 1 Occ.
rō·šêḵ — 3 Occ.
rō·še·ḵā — 9 Occ.
rō·šê·nū — 1 Occ.
rō·šî — 26 Occ.
rō·šōw — 65 Occ.
šer·rō·šî — 1 Occ.
ū·ḵə·rōš — 1 Occ.
ū·lə·rā·šāw — 2 Occ.
ū·mê·rā·šê — 3 Occ.
ū·mê·rōš — 1 Occ.
ū·ḇə·rā·šê — 2 Occ.
ū·ḇə·rōš — 2 Occ.
ḇā·rōš — 1 Occ.
wə·hā·rā·šîm — 1 Occ.
wə·hā·rōš — 2 Occ.
wə·rā·šê — 10 Occ.
wə·rōš- — 10 Occ.
wə·rō·šām — 1 Occ.
ḇə·rō·še·ḵā — 1 Occ.
ḇə·rō·šê·nū — 1 Occ.
wə·rō·šōw — 7 Occ.
Additional Entries
bā·rōš — 1 Occ.
bə·rā·šê — 4 Occ.
bə·rā·šê·ḵem — 1 Occ.
bə·rā·šê·hem — 2 Occ.
bə·rā·šê·nū — 1 Occ.
bə·rōš — 35 Occ.
bə·rō·šāh — 1 Occ.
bə·rō·šām — 8 Occ.
bə·rō·šêḵ — 1 Occ.
bə·rō·še·ḵā — 2 Occ.
bə·rō·šê·nū — 1 Occ.
bə·rō·šōw — 11 Occ.
hā·rā·šîm — 2 Occ.
hā·rōš — 38 Occ.
lā·rōš — 1 Occ.
lə·rā·šê — 3 Occ.
lə·rōš — 23 Occ.
lə·rō·še·ḵā — 2 Occ.
lə·rō·šê·nū — 1 Occ.
lə·rō·šî — 4 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page