Zechariah 2:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֣אמֶרAnd saidVerb
413 [e]’ê-lāw,אֵלָ֔וunto himPrep
7323 [e]ruṣ,רֻ֗ץRunVerb
1696 [e]dab-bêrדַּבֵּ֛רspeakVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
5288 [e]han-na-‘arהַנַּ֥עַרyoung manNoun
1975 [e]hal-lāzהַלָּ֖זthisPro
559 [e]lê-mōr;לֵאמֹ֑רsayingVerb
6519 [e]pə-rā-zō-wṯפְּרָזוֹת֙[as] towns outside wallsNoun
3427 [e]tê-šêḇתֵּשֵׁ֣בshall be inhabitedVerb
3389 [e]yə-rū-šā-lim,יְרוּשָׁלִַ֔םJerusalemNoun
7230 [e]mê-rōḇמֵרֹ֥בof the multitudeNoun
120 [e]’ā-ḏāmאָדָ֛םof menNoun
929 [e]ū-ḇə-hê-māhוּבְהֵמָ֖הand livestockNoun
8432 [e]bə-ṯō-w-ḵāh.בְּתוֹכָֽהּ׃thereinNoun
Hebrew Texts
זכריה 2:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֣אמֶר אֵלָ֔ו רֻ֗ץ דַּבֵּ֛ר אֶל־הַנַּ֥עַר הַלָּ֖ז לֵאמֹ֑ר פְּרָזֹות֙ תֵּשֵׁ֣ב יְרוּשָׁלִַ֔ם מֵרֹ֥ב אָדָ֛ם וּבְהֵמָ֖ה בְּתֹוכָֽהּ׃

זכריה 2:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר אלו רץ דבר אל־הנער הלז לאמר פרזות תשב ירושלם מרב אדם ובהמה בתוכה׃

Links
Zechariah 2:4Zechariah 2:4 Text AnalysisZechariah 2:4 InterlinearZechariah 2:4 MultilingualZechariah 2:4 TSKZechariah 2:4 Cross ReferencesZechariah 2:4 Bible HubZechariah 2:4 Biblia ParalelaZechariah 2:4 Chinese BibleZechariah 2:4 French BibleZechariah 2:4 German Bible

Bible Hub
Zechariah 2:3
Top of Page
Top of Page