Ruth 2:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5307 [e]wat-tip-pōlוַתִּפֹּל֙Then she fellVerb
5921 [e]‘al-עַל־on herPrep
6440 [e]pā-ne-hā,פָּנֶ֔יהָfaceNoun
7812 [e]wat-tiš-ta-ḥūוַתִּשְׁתַּ֖חוּand bowed herselfVerb
776 [e]’ā-rə-ṣāh;אָ֑רְצָהto the groundNoun
559 [e]wat-tō-merוַתֹּ֣אמֶרand saidVerb
413 [e]’ê-lāw,אֵלָ֗יוunto himPrep
4069 [e]mad-dū-a‘מַדּוּעַ֩WhyAdv
4672 [e]mā-ṣā-ṯîמָצָ֨אתִיhave I foundVerb
2580 [e]ḥênחֵ֤ןfavorNoun
5869 [e]bə-‘ê-ne-ḵāבְּעֵינֶ֙יךָ֙in your sightNoun
5234 [e]lə-hak-kî-rê-nî,לְהַכִּירֵ֔נִיthat you should take knowledgeVerb
595 [e]wə-’ā-nō-ḵîוְאָנֹכִ֖יseeing IPro
5237 [e]nā-ḵə-rî-yāh.נָכְרִיָּֽה׃a strangerAdj
Hebrew Texts
רות 2:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַתִּפֹּל֙ עַל־פָּנֶ֔יהָ וַתִּשְׁתַּ֖חוּ אָ֑רְצָה וַתֹּ֣אמֶר אֵלָ֗יו מַדּוּעַ֩ מָצָ֨אתִי חֵ֤ן בְּעֵינֶ֙יךָ֙ לְהַכִּירֵ֔נִי וְאָנֹכִ֖י נָכְרִיָּֽה׃

רות 2:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ותפל על־פניה ותשתחו ארצה ותאמר אליו מדוע מצאתי חן בעיניך להכירני ואנכי נכריה׃

Links
Ruth 2:10Ruth 2:10 Text AnalysisRuth 2:10 InterlinearRuth 2:10 MultilingualRuth 2:10 TSKRuth 2:10 Cross ReferencesRuth 2:10 Bible HubRuth 2:10 Biblia ParalelaRuth 2:10 Chinese BibleRuth 2:10 French BibleRuth 2:10 German Bible

Bible Hub
Ruth 2:9
Top of Page
Top of Page