Numbers 4:32
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5982 [e]wə-‘am-mū-ḏêוְעַמּוּדֵי֩and the pillarsNoun
2691 [e]he-ḥā-ṣêrהֶחָצֵ֨רof the courtNoun
5439 [e]sā-ḇîḇסָבִ֜יבaroundSubst
134 [e]wə-’aḏ-nê-hem,וְאַדְנֵיהֶ֗םand their socketsNoun
3489 [e]wî-ṯê-ḏō-ṯāmוִֽיתֵדֹתָם֙their pinsNoun
4340 [e]ū-mê-ṯə-rê-hem,וּמֵ֣יתְרֵיהֶ֔םand their cordsNoun
3605 [e]lə-ḵālלְכָל־with allNoun
3627 [e]kə-lê-hem,כְּלֵיהֶ֔םtheir instrumentsNoun
3605 [e]ū-lə-ḵōlוּלְכֹ֖לand with allNoun
5656 [e]‘ă-ḇō-ḏā-ṯām;עֲבֹדָתָ֑םtheir serviceNoun
8034 [e]ū-ḇə-šê-mōṯוּבְשֵׁמֹ֣תand by nameNoun
6485 [e]tip̄-qə-ḏū,תִּפְקְד֔וּyou shall reckonVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3627 [e]kə-lêכְּלֵ֖יthe instrumentsNoun
4931 [e]miš-me-reṯמִשְׁמֶ֥רֶתof the chargeNoun
4853 [e]maś-śā-’ām.מַשָּׂאָֽם׃of their burdenNoun
Hebrew Texts
במדבר 4:32 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעַמּוּדֵי֩ הֶחָצֵ֨ר סָבִ֜יב וְאַדְנֵיהֶ֗ם וִֽיתֵדֹתָם֙ וּמֵ֣יתְרֵיהֶ֔ם לְכָל־כְּלֵיהֶ֔ם וּלְכֹ֖ל עֲבֹדָתָ֑ם וּבְשֵׁמֹ֣ת תִּפְקְד֔וּ אֶת־כְּלֵ֖י מִשְׁמֶ֥רֶת מַשָּׂאָֽם׃

במדבר 4:32 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועמודי החצר סביב ואדניהם ויתדתם ומיתריהם לכל־כליהם ולכל עבדתם ובשמת תפקדו את־כלי משמרת משאם׃

Links
Numbers 4:32Numbers 4:32 Text AnalysisNumbers 4:32 InterlinearNumbers 4:32 MultilingualNumbers 4:32 TSKNumbers 4:32 Cross ReferencesNumbers 4:32 Bible HubNumbers 4:32 Biblia ParalelaNumbers 4:32 Chinese BibleNumbers 4:32 French BibleNumbers 4:32 German Bible

Bible Hub
Numbers 4:31
Top of Page
Top of Page