Numbers 36:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2088 [e]zehזֶ֣הThisPro
1697 [e]had-dā-ḇārהַדָּבָ֞ר[is] the thingNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
6680 [e]ṣiw-wāhצִוָּ֣הdoes commandVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֗הthe LORDNoun
1323 [e]liḇ-nō-wṯלִבְנ֤וֹתconcerning the daughtersNoun
6765 [e]ṣə-lā-p̄ə-ḥāḏצְלָפְחָד֙of ZelophehadNoun
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֔רsayingVerb
2896 [e]laṭ-ṭō-wḇלַטּ֥וֹבbestAdj
5869 [e]bə-‘ê-nê-hemבְּעֵינֵיהֶ֖םto whom they thinkNoun
1961 [e]tih-ye-nāhתִּהְיֶ֣ינָהshall they marryVerb
802 [e]lə-nā-šîm;לְנָשִׁ֑ים.. .. ..Noun
389 [e]’aḵ,אַ֗ךְonlyAdv
4940 [e]lə-miš-pa-ḥaṯלְמִשְׁפַּ֛חַתto the familyNoun
4294 [e]maṭ-ṭêhמַטֵּ֥הof the tribeNoun
1 [e]’ă-ḇî-hemאֲבִיהֶ֖םof their fatherNoun
1961 [e]tih-ye-nāhתִּהְיֶ֥ינָהshall they must marryVerb
802 [e]lə-nā-šîm.לְנָשִֽׁים׃they marryNoun
Hebrew Texts
במדבר 36:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
זֶ֣ה הַדָּבָ֞ר אֲשֶׁר־צִוָּ֣ה יְהוָ֗ה לִבְנֹ֤ות צְלָפְחָד֙ לֵאמֹ֔ר לַטֹּ֥וב בְּעֵינֵיהֶ֖ם תִּהְיֶ֣ינָה לְנָשִׁ֑ים אַ֗ךְ לְמִשְׁפַּ֛חַת מַטֵּ֥ה אֲבִיהֶ֖ם תִּהְיֶ֥ינָה לְנָשִֽׁים׃

במדבר 36:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
זה הדבר אשר־צוה יהוה לבנות צלפחד לאמר לטוב בעיניהם תהיינה לנשים אך למשפחת מטה אביהם תהיינה לנשים׃

Links
Numbers 36:6Numbers 36:6 Text AnalysisNumbers 36:6 InterlinearNumbers 36:6 MultilingualNumbers 36:6 TSKNumbers 36:6 Cross ReferencesNumbers 36:6 Bible HubNumbers 36:6 Biblia ParalelaNumbers 36:6 Chinese BibleNumbers 36:6 French BibleNumbers 36:6 German Bible

Bible Hub
Numbers 36:5
Top of Page
Top of Page