Numbers 33:34
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5265 [e]way-yis-‘ūוַיִּסְע֖וּAnd they removedVerb
3193 [e]mî-yā-ṭə-ḇā-ṯāh;מִיָּטְבָ֑תָהfrom JotbathahNoun
2583 [e]way-ya-ḥă-nūוַֽיַּחֲנ֖וּand campedVerb
5684 [e]bə-‘aḇ-rō-nāh.בְּעַבְרֹנָֽה׃at AbronahNoun
Hebrew Texts
במדבר 33:34 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּסְע֖וּ מִיָּטְבָ֑תָה וַֽיַּחֲנ֖וּ בְּעַבְרֹנָֽה׃

במדבר 33:34 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויסעו מיטבתה ויחנו בעברנה׃

Links
Numbers 33:34Numbers 33:34 Text AnalysisNumbers 33:34 InterlinearNumbers 33:34 MultilingualNumbers 33:34 TSKNumbers 33:34 Cross ReferencesNumbers 33:34 Bible HubNumbers 33:34 Biblia ParalelaNumbers 33:34 Chinese BibleNumbers 33:34 French BibleNumbers 33:34 German Bible

Bible Hub
Numbers 33:33
Top of Page
Top of Page