Numbers 23:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5375 [e]way-yiś-śāוַיִּשָּׂ֥אAnd he took upVerb
4912 [e]mə-šā-lōwמְשָׁל֖וֹhis parableNoun
559 [e]way-yō-mar;וַיֹּאמַ֑רand saidVerb
6965 [e]qūmק֤וּםRise upVerb
1111 [e]bā-lāqבָּלָק֙BalakNoun
8085 [e]ū-šă-mā‘,וּֽשֲׁמָ֔עand hearVerb
238 [e]ha-’ă-zî-nāhהַאֲזִ֥ינָהListenVerb
5704 [e]‘ā-ḏayעָדַ֖יto mePrep
1121 [e]bə-nōwבְּנ֥וֹO sonNoun
6834 [e]ṣip-pōr.צִפֹּֽר׃of ZipporNoun
Hebrew Texts
במדבר 23:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשָּׂ֥א מְשָׁלֹ֖ו וַיֹּאמַ֑ר ק֤וּם בָּלָק֙ וּֽשֲׁמָ֔ע הַאֲזִ֥ינָה עָדַ֖י בְּנֹ֥ו צִפֹּֽר׃

במדבר 23:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישא משלו ויאמר קום בלק ושמע האזינה עדי בנו צפר׃

Links
Numbers 23:18Numbers 23:18 Text AnalysisNumbers 23:18 InterlinearNumbers 23:18 MultilingualNumbers 23:18 TSKNumbers 23:18 Cross ReferencesNumbers 23:18 Bible HubNumbers 23:18 Biblia ParalelaNumbers 23:18 Chinese BibleNumbers 23:18 French BibleNumbers 23:18 German Bible

Bible Hub
Numbers 23:17
Top of Page
Top of Page