Numbers 2:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3605 [e]kāl-כָּֽל־AllNoun
6485 [e]hap-pə-qu-ḏîmהַפְּקֻדִ֞יםwho were numberedVerb
4264 [e]lə-ma-ḥă-nêhלְמַחֲנֵ֣הin the campNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh,יְהוּדָ֗הof Judah [were]Noun
3967 [e]mə-’aṯמְאַ֨תa hundredNoun
505 [e]’e-lep̄אֶ֜לֶףthousandNoun
8084 [e]ū-šə-mō-nîmוּשְׁמֹנִ֥יםand eightyAdj
505 [e]’e-lep̄אֶ֛לֶףthousandNoun
8337 [e]wə-šê-šeṯ-וְשֵֽׁשֶׁת־and sixNoun
505 [e]’ă-lā-p̄îmאֲלָפִ֥יםthousandNoun
702 [e]wə-’ar-ba‘-וְאַרְבַּע־and fourNoun
3967 [e]mê-’ō-wṯמֵא֖וֹתhundredNoun
6635 [e]lə-ṣiḇ-’ō-ṯām;לְצִבְאֹתָ֑םby their armiesNoun
7223 [e]ri-šō-nāhרִאשֹׁנָ֖הThese shall firstAdj
5265 [e]yis-sā-‘ū.יִסָּֽעוּ׃set forthVerb
  sס -  
Hebrew Texts
במדבר 2:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כָּֽל־הַפְּקֻדִ֞ים לְמַחֲנֵ֣ה יְהוּדָ֗ה מְאַ֨ת אֶ֜לֶף וּשְׁמֹנִ֥ים אֶ֛לֶף וְשֵֽׁשֶׁת־אֲלָפִ֥ים וְאַרְבַּע־מֵאֹ֖ות לְצִבְאֹתָ֑ם רִאשֹׁנָ֖ה יִסָּֽעוּ׃ ס

במדבר 2:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כל־הפקדים למחנה יהודה מאת אלף ושמנים אלף וששת־אלפים וארבע־מאות לצבאתם ראשנה יסעו׃ ס

Links
Numbers 2:9Numbers 2:9 Text AnalysisNumbers 2:9 InterlinearNumbers 2:9 MultilingualNumbers 2:9 TSKNumbers 2:9 Cross ReferencesNumbers 2:9 Bible HubNumbers 2:9 Biblia ParalelaNumbers 2:9 Chinese BibleNumbers 2:9 French BibleNumbers 2:9 German Bible

Bible Hub
Numbers 2:8
Top of Page
Top of Page