Nehemiah 4:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1129 [e]wə-hab-bō-w-nîm,וְהַ֨בּוֹנִ֔יםFor the buildersVerb
376 [e]’îšאִ֥ישׁevery oneNoun
2719 [e]ḥar-bōwחַרְבּ֛וֹhad his swordNoun
631 [e]’ă-sū-rîmאֲסוּרִ֥יםgirdedVerb
5921 [e]‘al-עַל־byPrep
4975 [e]mā-ṯə-nāwמָתְנָ֖יוat his sideNoun
1129 [e]ū-ḇō-w-nîm;וּבוֹנִ֑ים[so] and buildVerb
8628 [e]wə-hat-tō-w-qê-a‘וְהַתּוֹקֵ֥עַAnd he who soundedVerb
7782 [e]baš-šō-w-p̄ārבַּשּׁוֹפָ֖רthe trumpet [was]Noun
681 [e]’eṣ-lî.אֶצְלִֽי׃byNoun
Hebrew Texts
נחמיה 4:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהַ֨בֹּונִ֔ים אִ֥ישׁ חַרְבֹּ֛ו אֲסוּרִ֥ים עַל־מָתְנָ֖יו וּבֹונִ֑ים וְהַתֹּוקֵ֥עַ בַּשֹּׁופָ֖ר אֶצְלִֽי׃

נחמיה 4:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והבונים איש חרבו אסורים על־מתניו ובונים והתוקע בשופר אצלי׃

Links
Nehemiah 4:18Nehemiah 4:18 Text AnalysisNehemiah 4:18 InterlinearNehemiah 4:18 MultilingualNehemiah 4:18 TSKNehemiah 4:18 Cross ReferencesNehemiah 4:18 Bible HubNehemiah 4:18 Biblia ParalelaNehemiah 4:18 Chinese BibleNehemiah 4:18 French BibleNehemiah 4:18 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 4:17
Top of Page
Top of Page