Judges 9:33
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]wə-hā-yāhוְהָיָ֤הAnd it shall beVerb
1242 [e]ḇab-bō-qerבַבֹּ֙קֶר֙In the morningNoun
2224 [e]kiz-rō-aḥכִּזְרֹ֣חַis upVerb
8121 [e]haš-še-meš,הַשֶּׁ֔מֶשׁas soon as the sunNoun
7925 [e]taš-kîmתַּשְׁכִּ֖יםyou shall rise earlyVerb
6584 [e]ū-p̄ā-šaṭ-tāוּפָשַׁטְתָּ֣and setVerb
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
5892 [e]hā-‘îr;הָעִ֑ירthe cityNoun
2009 [e]wə-hin-nêh-וְהִנֵּה־and beholdPrt
1931 [e]ה֞וּאhePro
5971 [e]wə-hā-‘āmוְהָעָ֤ם[when] and the peopleNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
854 [e]’it-tōwאִתּוֹ֙withPrep
3318 [e]yō-ṣə-’îmיֹצְאִ֣ים[is] him come outVerb
413 [e]’ê-le-ḵā,אֵלֶ֔יךָagainstPrep
6213 [e]wə-‘ā-śî-ṯāוְעָשִׂ֣יתָyou then may you doVerb
  lōw,לּ֔וֹto themPrep
834 [e]ka-’ă-šerכַּאֲשֶׁ֖רasPrt
4672 [e]tim-ṣāתִּמְצָ֥אyou shall findVerb
3027 [e]yā-ḏe-ḵā.יָדֶֽךָ׃occasionNoun
  sס -  
Hebrew Texts
שופטים 9:33 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָיָ֤ה בַבֹּ֙קֶר֙ כִּזְרֹ֣חַ הַשֶּׁ֔מֶשׁ תַּשְׁכִּ֖ים וּפָשַׁטְתָּ֣ עַל־הָעִ֑יר וְהִנֵּה־ה֞וּא וְהָעָ֤ם אֲשֶׁר־אִתֹּו֙ יֹצְאִ֣ים אֵלֶ֔יךָ וְעָשִׂ֣יתָ לֹּ֔ו כַּאֲשֶׁ֖ר תִּמְצָ֥א יָדֶֽךָ׃ ס

שופטים 9:33 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והיה בבקר כזרח השמש תשכים ופשטת על־העיר והנה־הוא והעם אשר־אתו יצאים אליך ועשית לו כאשר תמצא ידך׃ ס

Links
Judges 9:33Judges 9:33 Text AnalysisJudges 9:33 InterlinearJudges 9:33 MultilingualJudges 9:33 TSKJudges 9:33 Cross ReferencesJudges 9:33 Bible HubJudges 9:33 Biblia ParalelaJudges 9:33 Chinese BibleJudges 9:33 French BibleJudges 9:33 German Bible

Bible Hub
Judges 9:32
Top of Page
Top of Page