Joshua 7:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֨אמֶרAnd saidVerb
3091 [e]yə-hō-wō-šu-a‘יְהוֹשֻׁ֜עַJoshuaNoun
162 [e]’ă-hāhאֲהָ֣הּ ׀AlasInj
136 [e]’ă-ḏō-nāyאֲדֹנָ֣יO LordNoun
3069 [e]Yah-wehיְהוִ֗הGODNoun
4100 [e]lā-māhלָ֠מָהwhyPro
5674 [e]hê-‘ă-ḇar-tāהֵעֲבַ֨רְתָּWhy have you at allVerb
5674 [e]ha-‘ă-ḇîrהַעֲבִ֜ירoverVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5971 [e]hā-‘āmהָעָ֤םpeopleNoun
2088 [e]haz-zehהַזֶּה֙thisPro
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3383 [e]hay-yar-dên,הַיַּרְדֵּ֔ןJordanNoun
5414 [e]lā-ṯêṯלָתֵ֥תto deliverVerb
853 [e]’ō-ṯā-nūאֹתָ֛נוּusAcc
3027 [e]bə-yaḏבְּיַ֥דinto the handNoun
567 [e]hā-’ĕ-mō-rîהָאֱמֹרִ֖יof the AmoritesNoun
6 [e]lə-ha-’ă-ḇî-ḏê-nū;לְהַאֲבִידֵ֑נוּto destroyVerb
3863 [e]wə-lūוְלוּ֙us? would to GodConj
2974 [e]hō-w-’al-nūהוֹאַ֣לְנוּwe had been contentVerb
3427 [e]wan-nê-šeḇ,וַנֵּ֔שֶׁבand dwelledVerb
5676 [e]bə-‘ê-ḇerבְּעֵ֖בֶרon the other sideNoun
3383 [e]hay-yar-dên.הַיַּרְדֵּֽן׃JordanNoun
Hebrew Texts
יהושע 7:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֨אמֶר יְהֹושֻׁ֜עַ אֲהָ֣הּ ׀ אֲדֹנָ֣י יְהוִ֗ה לָ֠מָה הֵעֲבַ֨רְתָּ הַעֲבִ֜יר אֶת־הָעָ֤ם הַזֶּה֙ אֶת־הַיַּרְדֵּ֔ן לָתֵ֥ת אֹתָ֛נוּ בְּיַ֥ד הָאֱמֹרִ֖י לְהַאֲבִידֵ֑נוּ וְלוּ֙ הֹואַ֣לְנוּ וַנֵּ֔שֶׁב בְּעֵ֖בֶר הַיַּרְדֵּֽן׃

יהושע 7:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר יהושע אהה ׀ אדני יהוה למה העברת העביר את־העם הזה את־הירדן לתת אתנו ביד האמרי להאבידנו ולו הואלנו ונשב בעבר הירדן׃

Links
Joshua 7:7Joshua 7:7 Text AnalysisJoshua 7:7 InterlinearJoshua 7:7 MultilingualJoshua 7:7 TSKJoshua 7:7 Cross ReferencesJoshua 7:7 Bible HubJoshua 7:7 Biblia ParalelaJoshua 7:7 Chinese BibleJoshua 7:7 French BibleJoshua 7:7 German Bible

Bible Hub
Joshua 7:6
Top of Page
Top of Page