Joshua 24:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5414 [e]wā-’et-tênוָאֶתֵּ֨ןAnd I have givenVerb
  lā-ḵemלָכֶ֜םto youPrep
776 [e]’e-reṣאֶ֣רֶץ ׀a landNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֧רfor thatPrt
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
3021 [e]yā-ḡa‘-tāיָגַ֣עְתָּdo laborVerb
  bāh,בָּ֗הּinPrep
5892 [e]wə-‘ā-rîmוְעָרִים֙and citiesNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
1129 [e]ḇə-nî-ṯem,בְנִיתֶ֔םdo you buildVerb
3427 [e]wat-tê-šə-ḇūוַתֵּשְׁב֖וּand you dwellVerb
  bā-hem;בָּהֶ֑םinPrep
3754 [e]kə-rā-mîmכְּרָמִ֤יםof vineyardsNoun
2132 [e]wə-zê-ṯîmוְזֵיתִים֙and olive grovesNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
5193 [e]nə-ṭa‘-tem,נְטַעְתֶּ֔םdo you plantedVerb
859 [e]’at-temאַתֶּ֖םdo youPro
398 [e]’ō-ḵə-lîm.אֹכְלִֽים׃eatVerb
Hebrew Texts
יהושע 24:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וָאֶתֵּ֨ן לָכֶ֜ם אֶ֣רֶץ ׀ אֲשֶׁ֧ר לֹֽא־יָגַ֣עְתָּ בָּ֗הּ וְעָרִים֙ אֲשֶׁ֣ר לֹא־בְנִיתֶ֔ם וַתֵּשְׁב֖וּ בָּהֶ֑ם כְּרָמִ֤ים וְזֵיתִים֙ אֲשֶׁ֣ר לֹֽא־נְטַעְתֶּ֔ם אַתֶּ֖ם אֹכְלִֽים׃

יהושע 24:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואתן לכם ארץ ׀ אשר לא־יגעת בה וערים אשר לא־בניתם ותשבו בהם כרמים וזיתים אשר לא־נטעתם אתם אכלים׃

Links
Joshua 24:13Joshua 24:13 Text AnalysisJoshua 24:13 InterlinearJoshua 24:13 MultilingualJoshua 24:13 TSKJoshua 24:13 Cross ReferencesJoshua 24:13 Bible HubJoshua 24:13 Biblia ParalelaJoshua 24:13 Chinese BibleJoshua 24:13 French BibleJoshua 24:13 German Bible

Bible Hub
Joshua 24:12
Top of Page
Top of Page