Job 22:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
376 [e]wə-’îšוְאִ֣ישׁand manNoun
2220 [e]zə-rō-w-a‘זְ֭רוֹעַ[as for] But the mightyNoun
  lōwל֣וֹtoPrep
776 [e]hā-’ā-reṣ;הָאָ֑רֶץhe had the earthNoun
5375 [e]ū-nə-śūוּנְשׂ֥וּאand the honorable manVerb
6440 [e]p̄ā-nîm,פָ֝נִ֗ים.. .. ..Noun
3427 [e]yê-šeḇיֵ֣שֶׁבdwelledVerb
  bāh.בָּֽהּ׃inPrep
Hebrew Texts
איוב 22:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאִ֣ישׁ זְ֭רֹועַ לֹ֣ו הָאָ֑רֶץ וּנְשׂ֥וּא פָ֝נִ֗ים יֵ֣שֶׁב בָּֽהּ׃

איוב 22:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואיש זרוע לו הארץ ונשוא פנים ישב בה׃

Links
Job 22:8Job 22:8 Text AnalysisJob 22:8 InterlinearJob 22:8 MultilingualJob 22:8 TSKJob 22:8 Cross ReferencesJob 22:8 Bible HubJob 22:8 Biblia ParalelaJob 22:8 Chinese BibleJob 22:8 French BibleJob 22:8 German Bible

Bible Hub
Job 22:7
Top of Page
Top of Page