Jeremiah 36:21
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7971 [e]way-yiš-laḥוַיִּשְׁלַ֨חso sentVerb
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּ֜לֶךְthe kingNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3065 [e]yə-hū-ḏî,יְהוּדִ֗יJehudiNoun
3947 [e]lā-qa-ḥaṯלָקַ֙חַת֙to getVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
4039 [e]ham-mə-ḡil-lāh,הַמְּגִלָּ֔הthe rollNoun
3947 [e]way-yiq-qā-ḥe-hā,וַיִּ֨קָּחֶ֔הָand he tookVerb
3957 [e]mil-liš-kaṯמִלִּשְׁכַּ֖תchamberNoun
476 [e]’ĕ-lî-šā-mā‘אֱלִישָׁמָ֣עit out of ElishamaNoun
5608 [e]has-sō-p̄êr;הַסֹּפֵ֑רof the scribeVerb
7121 [e]way-yiq-rā-’e-hāוַיִּקְרָאֶ֤הָAnd readVerb
3065 [e]yə-hū-ḏîיְהוּדִי֙JehudiNoun
241 [e]bə-’ā-zə-nêבְּאָזְנֵ֣יit in the earsNoun
4428 [e]ham-me-leḵ,הַמֶּ֔לֶךְof the kingNoun
241 [e]ū-ḇə-’ā-zə-nêוּבְאָזְנֵי֙and in the earsNoun
3605 [e]kāl-כָּל־as well as to allNoun
8269 [e]haś-śā-rîm,הַשָּׂרִ֔יםthe princesNoun
5975 [e]hā-‘ō-mə-ḏîmהָעֹמְדִ֖יםthat stoodVerb
5921 [e]mê-‘alמֵעַ֥לbesidePrep
4428 [e]ham-me-leḵ.הַמֶּֽלֶךְ׃the kingNoun
Hebrew Texts
ירמיה 36:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשְׁלַ֨ח הַמֶּ֜לֶךְ אֶת־יְהוּדִ֗י לָקַ֙חַת֙ אֶת־הַמְּגִלָּ֔ה וַיִּ֨קָּחֶ֔הָ מִלִּשְׁכַּ֖ת אֱלִישָׁמָ֣ע הַסֹּפֵ֑ר וַיִּקְרָאֶ֤הָ יְהוּדִי֙ בְּאָזְנֵ֣י הַמֶּ֔לֶךְ וּבְאָזְנֵי֙ כָּל־הַשָּׂרִ֔ים הָעֹמְדִ֖ים מֵעַ֥ל הַמֶּֽלֶךְ׃

ירמיה 36:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישלח המלך את־יהודי לקחת את־המגלה ויקחה מלשכת אלישמע הספר ויקראה יהודי באזני המלך ובאזני כל־השרים העמדים מעל המלך׃

Links
Jeremiah 36:21Jeremiah 36:21 Text AnalysisJeremiah 36:21 InterlinearJeremiah 36:21 MultilingualJeremiah 36:21 TSKJeremiah 36:21 Cross ReferencesJeremiah 36:21 Bible HubJeremiah 36:21 Biblia ParalelaJeremiah 36:21 Chinese BibleJeremiah 36:21 French BibleJeremiah 36:21 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 36:20
Top of Page
Top of Page