Jeremiah 33:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5892 [e]bə-‘ā-rêבְּעָרֵ֨יIn the citiesNoun
2022 [e]hā-hārהָהָ֜רof the mountainsNoun
5892 [e]bə-‘ā-rêבְּעָרֵ֤יin the citiesNoun
8219 [e]haš-šə-p̄ê-lāhהַשְּׁפֵלָה֙of the valleyNoun
5892 [e]ū-ḇə-‘ā-rêוּבְעָרֵ֣יand in the citiesNoun
5045 [e]han-ne-ḡeḇ,הַנֶּ֔גֶבof the southNoun
776 [e]ū-ḇə-’e-reṣוּבְאֶ֧רֶץand in the landNoun
1144 [e]bin-yā-minבִּנְיָמִ֛ןof BenjaminNoun
5439 [e]ū-ḇis-ḇî-ḇêוּבִסְבִיבֵ֥יand in the places aboutSubst
3389 [e]yə-rū-šā-limיְרוּשָׁלִַ֖םJerusalemNoun
5892 [e]ū-ḇə-‘ā-rêוּבְעָרֵ֣יand in the citiesNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh;יְהוּדָ֑הof JudahNoun
5750 [e]‘ōḏעֹ֣דagainSubst
5674 [e]ta-‘ă-ḇō-rə-nāhתַּעֲבֹ֧רְנָהshall passVerb
6629 [e]haṣ-ṣōnהַצֹּ֛אןthe flocksNoun
5921 [e]‘al-עַל־underPrep
3027 [e]yə-ḏêיְדֵ֥יthe handsNoun
4487 [e]mō-w-nehמוֹנֶ֖הof the one who numbersVerb
559 [e]’ā-marאָמַ֥ר[them] saidVerb
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃the LORDNoun
  sס -  
Hebrew Texts
ירמיה 33:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּעָרֵ֨י הָהָ֜ר בְּעָרֵ֤י הַשְּׁפֵלָה֙ וּבְעָרֵ֣י הַנֶּ֔גֶב וּבְאֶ֧רֶץ בִּנְיָמִ֛ן וּבִסְבִיבֵ֥י יְרוּשָׁלִַ֖ם וּבְעָרֵ֣י יְהוּדָ֑ה עֹ֣ד תַּעֲבֹ֧רְנָה הַצֹּ֛אן עַל־יְדֵ֥י מֹונֶ֖ה אָמַ֥ר יְהוָֽה׃ ס

ירמיה 33:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בערי ההר בערי השפלה ובערי הנגב ובארץ בנימן ובסביבי ירושלם ובערי יהודה עד תעברנה הצאן על־ידי מונה אמר יהוה׃ ס

Links
Jeremiah 33:13Jeremiah 33:13 Text AnalysisJeremiah 33:13 InterlinearJeremiah 33:13 MultilingualJeremiah 33:13 TSKJeremiah 33:13 Cross ReferencesJeremiah 33:13 Bible HubJeremiah 33:13 Biblia ParalelaJeremiah 33:13 Chinese BibleJeremiah 33:13 French BibleJeremiah 33:13 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 33:12
Top of Page
Top of Page