Jeremiah 11:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֤אמֶרThen saidVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙the LORDNoun
413 [e]’ê-lay,אֵלַ֔יunto mePrep
7121 [e]qə-rāקְרָ֨אProclaimVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
1697 [e]had-də-ḇā-rîmהַדְּבָרִ֤יםwordsNoun
428 [e]hā-’êl-lehהָאֵ֙לֶּה֙thesePro
5892 [e]bə-‘ā-rêבְּעָרֵ֣יin the citiesNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh,יְהוּדָ֔הof JudahNoun
2351 [e]ū-ḇə-ḥu-ṣō-wṯוּבְחֻצ֥וֹתand in the streetsNoun
3389 [e]yə-rū-šā-limיְרוּשָׁלִַ֖םof JerusalemNoun
559 [e]lê-mōr;לֵאמֹ֑רsayingVerb
8085 [e]šim-‘ū,שִׁמְע֗וּHear youVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1697 [e]diḇ-rêדִּבְרֵי֙the wordsNoun
1285 [e]hab-bə-rîṯהַבְּרִ֣יתcovenantNoun
2063 [e]haz-zōṯ,הַזֹּ֔אתof thisPro
6213 [e]wa-‘ă-śî-ṯemוַעֲשִׂיתֶ֖םand doVerb
853 [e]’ō-w-ṯām.אוֹתָֽם׃ - Acc
Hebrew Texts
ירמיה 11:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֤אמֶר יְהוָה֙ אֵלַ֔י קְרָ֨א אֶת־כָּל־הַדְּבָרִ֤ים הָאֵ֙לֶּה֙ בְּעָרֵ֣י יְהוּדָ֔ה וּבְחֻצֹ֥ות יְרוּשָׁלִַ֖ם לֵאמֹ֑ר שִׁמְע֗וּ אֶת־דִּבְרֵי֙ הַבְּרִ֣ית הַזֹּ֔את וַעֲשִׂיתֶ֖ם אֹותָֽם׃

ירמיה 11:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר יהוה אלי קרא את־כל־הדברים האלה בערי יהודה ובחצות ירושלם לאמר שמעו את־דברי הברית הזאת ועשיתם אותם׃

Links
Jeremiah 11:6Jeremiah 11:6 Text AnalysisJeremiah 11:6 InterlinearJeremiah 11:6 MultilingualJeremiah 11:6 TSKJeremiah 11:6 Cross ReferencesJeremiah 11:6 Bible HubJeremiah 11:6 Biblia ParalelaJeremiah 11:6 Chinese BibleJeremiah 11:6 French BibleJeremiah 11:6 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 11:5
Top of Page
Top of Page