Isaiah 66:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
3541 [e]ḵōhכֹ֣ה ׀ThusAdv
559 [e]’ā-marאָמַ֣רsaysVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֗הthe LORDNoun
2005 [e]hin-nîהִנְנִ֣יbeholdAdv
5186 [e]nō-ṭeh-נֹטֶֽה־I will extendVerb
413 [e]’ê-le-hāאֵ֠לֶיהָunto herPrep
5104 [e]kə-nā-hārכְּנָהָ֨רlike a riverNoun
7965 [e]šā-lō-wmשָׁל֜וֹםpeaceNoun
5158 [e]ū-ḵə-na-ḥalוּכְנַ֧חַלand streamNoun
7857 [e]šō-w-ṭêp̄שׁוֹטֵ֛ףlike a flowingVerb
3519 [e]kə-ḇō-wḏכְּב֥וֹדthe gloryNoun
1471 [e]gō-w-yimגּוֹיִ֖םof the GentilesNoun
3243 [e]wî-naq-tem;וִֽינַקְתֶּ֑םthen shall you suckVerb
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
6654 [e]ṣaḏצַד֙[her] sidesNoun
5375 [e]tin-nā-śê-’ū,תִּנָּשֵׂ֔אוּyou shall be borneVerb
5921 [e]wə-‘al-וְעַל־and onPrep
1290 [e]bir-ka-yimבִּרְכַּ֖יִםon the kneesNoun
8173 [e]tə-šā-‘o-šā-‘ū.תְּשָׁעֳשָֽׁעוּ׃be dandledVerb
Hebrew Texts
ישעה 66:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּֽי־כֹ֣ה ׀ אָמַ֣ר יְהוָ֗ה הִנְנִ֣י נֹטֶֽה־אֵ֠לֶיהָ כְּנָהָ֨ר שָׁלֹ֜ום וּכְנַ֧חַל שֹׁוטֵ֛ף כְּבֹ֥וד גֹּויִ֖ם וִֽינַקְתֶּ֑ם עַל־צַד֙ תִּנָּשֵׂ֔אוּ וְעַל־בִּרְכַּ֖יִם תְּשָׁעֳשָֽׁעוּ׃

ישעה 66:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי־כה ׀ אמר יהוה הנני נטה־אליה כנהר שלום וכנחל שוטף כבוד גוים וינקתם על־צד תנשאו ועל־ברכים תשעשעו׃

Links
Isaiah 66:12Isaiah 66:12 Text AnalysisIsaiah 66:12 InterlinearIsaiah 66:12 MultilingualIsaiah 66:12 TSKIsaiah 66:12 Cross ReferencesIsaiah 66:12 Bible HubIsaiah 66:12 Biblia ParalelaIsaiah 66:12 Chinese BibleIsaiah 66:12 French BibleIsaiah 66:12 German Bible

Bible Hub
Isaiah 66:11
Top of Page
Top of Page