Isaiah 59:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]kî-כִּֽי־ForConj
7235 [e]rab-būרַבּ֤וּabundanceVerb
6588 [e]p̄ə-šā-‘ê-nūפְשָׁעֵ֙ינוּ֙our transgressionsNoun
5048 [e]neḡ-de-ḵā,נֶגְדֶּ֔ךָbefore youSubst
2403 [e]wə-ḥaṭ-ṭō-w-ṯê-nūוְחַטֹּאותֵ֖ינוּAnd our sinsNoun
6030 [e]‘ā-nə-ṯāhעָ֣נְתָהtestifyVerb
  bā-nū;בָּ֑נוּinPrep
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
6588 [e]p̄ə-šā-‘ê-nūפְשָׁעֵ֣ינוּour transgressionsNoun
854 [e]’it-tā-nū,אִתָּ֔נוּwithPrep
5771 [e]wa-‘ă-wō-nō-ṯê-nūוַעֲוֹנֹתֵ֖ינוּand our iniquitiesNoun
3045 [e]yə-ḏa-‘ă-nūm.יְדַֽעֲנֽוּם׃we knowVerb
Hebrew Texts
ישעה 59:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּֽי־רַבּ֤וּ פְשָׁעֵ֙ינוּ֙ נֶגְדֶּ֔ךָ וְחַטֹּאותֵ֖ינוּ עָ֣נְתָה בָּ֑נוּ כִּֽי־פְשָׁעֵ֣ינוּ אִתָּ֔נוּ וַעֲוֹנֹתֵ֖ינוּ יְדַֽעֲנֽוּם׃

ישעה 59:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי־רבו פשעינו נגדך וחטאותינו ענתה בנו כי־פשעינו אתנו ועונתינו ידענום׃

Links
Isaiah 59:12Isaiah 59:12 Text AnalysisIsaiah 59:12 InterlinearIsaiah 59:12 MultilingualIsaiah 59:12 TSKIsaiah 59:12 Cross ReferencesIsaiah 59:12 Bible HubIsaiah 59:12 Biblia ParalelaIsaiah 59:12 Chinese BibleIsaiah 59:12 French BibleIsaiah 59:12 German Bible

Bible Hub
Isaiah 59:11
Top of Page
Top of Page