Isaiah 49:19
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]כִּ֤יforConj
2723 [e]ḥā-rə-ḇō-ṯa-yiḵחָרְבֹתַ֙יִךְ֙your wasteNoun
8074 [e]wə-šō-mə-mō-ṯa-yiḵ,וְשֹׁ֣מְמֹתַ֔יִךְand your desolate placesVerb
776 [e]wə-’e-reṣוְאֶ֖רֶץand the landNoun
2035 [e]hă-ri-su-ṯêḵ;הֲרִֽסֻתֵ֑יךְof your destructionNoun
3588 [e]כִּ֤יforConj
6258 [e]‘at-tāhעַתָּה֙nowAdv
3334 [e]tê-ṣə-rîתֵּצְרִ֣יbe too narrowVerb
3427 [e]mî-yō-wō-šêḇ,מִיּוֹשֵׁ֔בfor the inhabitantsVerb
7368 [e]wə-rā-ḥă-qūוְרָחֲק֖וּand shall be far awayVerb
1104 [e]mə-ḇal-lə-‘ā-yiḵ.מְבַלְּעָֽיִךְ׃they who swallowed you upVerb
Hebrew Texts
ישעה 49:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּ֤י חָרְבֹתַ֙יִךְ֙ וְשֹׁ֣מְמֹתַ֔יִךְ וְאֶ֖רֶץ הֲרִֽסֻתֵ֑יךְ כִּ֤י עַתָּה֙ תֵּצְרִ֣י מִיֹּושֵׁ֔ב וְרָחֲק֖וּ מְבַלְּעָֽיִךְ׃

ישעה 49:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי חרבתיך ושממתיך וארץ הרסתיך כי עתה תצרי מיושב ורחקו מבלעיך׃

Links
Isaiah 49:19Isaiah 49:19 Text AnalysisIsaiah 49:19 InterlinearIsaiah 49:19 MultilingualIsaiah 49:19 TSKIsaiah 49:19 Cross ReferencesIsaiah 49:19 Bible HubIsaiah 49:19 Biblia ParalelaIsaiah 49:19 Chinese BibleIsaiah 49:19 French BibleIsaiah 49:19 German Bible

Bible Hub
Isaiah 49:18
Top of Page
Top of Page