Isaiah 41:22
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5066 [e]yag-gî-šūיַגִּ֙ישׁוּ֙[them] Let them bring forthVerb
5046 [e]wə-yag-gî-ḏūוְיַגִּ֣ידוּand showVerb
  lā-nū,לָ֔נוּto usPrep
853 [e]’êṯאֵ֖ת - Acc
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רwhatPrt
7136 [e]tiq-re-nāh;תִּקְרֶ֑ינָהshall happenVerb
7223 [e]hā-ri-šō-nō-wṯהָרִאשֹׁנ֣וֹת ׀the former thingsAdj
4100 [e]māhמָ֣הwhatPro
2007 [e]hên-nāh,הֵ֗נָּהtheyPro
5046 [e]hag-gî-ḏūהַגִּ֜ידוּlet them showVerb
7760 [e]wə-nā-śî-māhוְנָשִׂ֤ימָהthat we may considerVerb
3820 [e]lib-bê-nūלִבֵּ֙נוּ֙that we may consider themNoun
3045 [e]wə-nê-ḏə-‘āhוְנֵדְעָ֣הand knowVerb
319 [e]’a-ḥă-rî-ṯān,אַחֲרִיתָ֔ןthe latter endNoun
176 [e]’ōwא֥וֹor usConj
935 [e]hab-bā-’ō-wṯהַבָּא֖וֹתthings for to comeVerb
8085 [e]haš-mî-‘u-nū.הַשְׁמִיעֻֽנוּ׃declareVerb
Hebrew Texts
ישעה 41:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
יַגִּ֙ישׁוּ֙ וְיַגִּ֣ידוּ לָ֔נוּ אֵ֖ת אֲשֶׁ֣ר תִּקְרֶ֑ינָה הָרִאשֹׁנֹ֣ות ׀ מָ֣ה הֵ֗נָּה הַגִּ֜ידוּ וְנָשִׂ֤ימָה לִבֵּ֙נוּ֙ וְנֵדְעָ֣ה אַחֲרִיתָ֔ן אֹ֥ו הַבָּאֹ֖ות הַשְׁמִיעֻֽנוּ׃

ישעה 41:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
יגישו ויגידו לנו את אשר תקרינה הראשנות ׀ מה הנה הגידו ונשימה לבנו ונדעה אחריתן או הבאות השמיענו׃

Links
Isaiah 41:22Isaiah 41:22 Text AnalysisIsaiah 41:22 InterlinearIsaiah 41:22 MultilingualIsaiah 41:22 TSKIsaiah 41:22 Cross ReferencesIsaiah 41:22 Bible HubIsaiah 41:22 Biblia ParalelaIsaiah 41:22 Chinese BibleIsaiah 41:22 French BibleIsaiah 41:22 German Bible

Bible Hub
Isaiah 41:21
Top of Page
Top of Page