Amos 5:19
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
834 [e]ka-’ă-šerכַּאֲשֶׁ֨רAs ifPrt
5127 [e]yā-nūsיָנ֥וּסdid fleeVerb
376 [e]’îšאִישׁ֙a manNoun
6440 [e]mip-pə-nêמִפְּנֵ֣יfromNoun
738 [e]hā-’ă-rî,הָאֲרִ֔יa lionNoun
6293 [e]ū-p̄ə-ḡā-‘ōwוּפְגָע֖וֹand metVerb
1677 [e]had-dōḇ;הַדֹּ֑בa bear himNoun
935 [e]ū-ḇāוּבָ֣אor wentVerb
1004 [e]hab-ba-yiṯ,הַבַּ֔יִתinto the houseNoun
5564 [e]wə-sā-maḵוְסָמַ֤ךְand leanedVerb
3027 [e]yā-ḏōwיָדוֹ֙his handNoun
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
7023 [e]haq-qîr,הַקִּ֔ירthe wallNoun
5391 [e]ū-nə-šā-ḵōwוּנְשָׁכ֖וֹand bitVerb
5175 [e]han-nā-ḥāš.הַנָּחָֽשׁ׃a serpentNoun
Hebrew Texts
עמוס 5:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כַּאֲשֶׁ֨ר יָנ֥וּס אִישׁ֙ מִפְּנֵ֣י הָאֲרִ֔י וּפְגָעֹ֖ו הַדֹּ֑ב וּבָ֣א הַבַּ֔יִת וְסָמַ֤ךְ יָדֹו֙ עַל־הַקִּ֔יר וּנְשָׁכֹ֖ו הַנָּחָֽשׁ׃

עמוס 5:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כאשר ינוס איש מפני הארי ופגעו הדב ובא הבית וסמך ידו על־הקיר ונשכו הנחש׃

Links
Amos 5:19Amos 5:19 Text AnalysisAmos 5:19 InterlinearAmos 5:19 MultilingualAmos 5:19 TSKAmos 5:19 Cross ReferencesAmos 5:19 Bible HubAmos 5:19 Biblia ParalelaAmos 5:19 Chinese BibleAmos 5:19 French BibleAmos 5:19 German Bible

Bible Hub
Amos 5:18
Top of Page
Top of Page