2 Kings 20:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
935 [e]way-yā-ḇōוַיָּבֹא֙Then cameVerb
3470 [e]yə-ša‘-yā-hūיְשַֽׁעְיָ֣הוּIsaiahNoun
5030 [e]han-nā-ḇî,הַנָּבִ֔יאthe prophetNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּ֖לֶךְkingNoun
2396 [e]ḥiz-qî-yā-hū;חִזְקִיָּ֑הוּHezekiahNoun
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֨אמֶרand saidVerb
413 [e]’ê-lāwאֵלָ֜יוunto himPrep
4100 [e]māhמָ֥הWhatPro
559 [e]’ā-mə-rūאָמְר֣וּ ׀saidVerb
376 [e]hā-’ă-nā-šîmהָאֲנָשִׁ֣יםmenNoun
428 [e]hā-’êl-leh,הָאֵ֗לֶּהthesePro
370 [e]ū-mê-’a-yinוּמֵאַ֙יִן֙and from from whereAdv
935 [e]yā-ḇō-’ūיָבֹ֣אוּcameVerb
413 [e]’ê-le-ḵā,אֵלֶ֔יךָthey untoPrep
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֙אמֶר֙and saidVerb
2396 [e]ḥiz-qî-yā-hū,חִזְקִיָּ֔הוּthee? And HezekiahNoun
776 [e]mê-’e-reṣמֵאֶ֧רֶץcountryNoun
7350 [e]rə-ḥō-w-qāhרְחוֹקָ֛הfrom a farAdj
935 [e]bā-’ūבָּ֖אוּThey have comeVerb
894 [e]mib-bā-ḇel.מִבָּבֶֽל׃from BabylonNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 20:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּבֹא֙ יְשַֽׁעְיָ֣הוּ הַנָּבִ֔יא אֶל־הַמֶּ֖לֶךְ חִזְקִיָּ֑הוּ וַיֹּ֨אמֶר אֵלָ֜יו מָ֥ה אָמְר֣וּ ׀ הָאֲנָשִׁ֣ים הָאֵ֗לֶּה וּמֵאַ֙יִן֙ יָבֹ֣אוּ אֵלֶ֔יךָ וַיֹּ֙אמֶר֙ חִזְקִיָּ֔הוּ מֵאֶ֧רֶץ רְחֹוקָ֛ה בָּ֖אוּ מִבָּבֶֽל׃

מלכים ב 20:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויבא ישעיהו הנביא אל־המלך חזקיהו ויאמר אליו מה אמרו ׀ האנשים האלה ומאין יבאו אליך ויאמר חזקיהו מארץ רחוקה באו מבבל׃

Links
2 Kings 20:142 Kings 20:14 Text Analysis2 Kings 20:14 Interlinear2 Kings 20:14 Multilingual2 Kings 20:14 TSK2 Kings 20:14 Cross References2 Kings 20:14 Bible Hub2 Kings 20:14 Biblia Paralela2 Kings 20:14 Chinese Bible2 Kings 20:14 French Bible2 Kings 20:14 German Bible

Bible Hub
2 Kings 20:13
Top of Page
Top of Page