2 Kings 2:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5066 [e]way-yig-gə-šūוַיִּגְּשׁ֨וּAnd cameVerb
1121 [e]ḇə-nê-בְנֵֽי־the sonsNoun
5030 [e]han-nə-ḇî-’îmהַנְּבִיאִ֥יםof the prophetsNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־that [were]Prt
3405 [e]bî-rî-ḥōwבִּֽירִיחוֹ֮at JerichoNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
477 [e]’ĕ-lî-šā‘אֱלִישָׁע֒ElishaNoun
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּאמְר֣וּand saidVerb
413 [e]’ê-lāw,אֵלָ֔יוunto himPrep
3045 [e]hă-yā-ḏa‘-tāהֲיָדַ֕עְתָּknowVerb
3588 [e]כִּ֣יforConj
3117 [e]hay-yō-wm,הַיּ֗וֹםtodayNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֛הthe LORDNoun
3947 [e]lō-qê-aḥלֹקֵ֥חַwill take awayVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
113 [e]’ă-ḏō-ne-ḵāאֲדֹנֶ֖יךָyour masterNoun
5921 [e]mê-‘alמֵעַ֣לfrom overPrep
7218 [e]rō-še-ḵā;רֹאשֶׁ֑ךָyour headNoun
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֛אמֶרAnd he answeredVerb
1571 [e]gam-גַּם־YesAdv
589 [e]’ă-nîאֲנִ֥יI [am]Pro
3045 [e]yā-ḏa‘-tîיָדַ֖עְתִּיknow [it]Verb
2814 [e]he-ḥĕ-šū.הֶחֱשֽׁוּ׃hold you your peaceVerb
Hebrew Texts
מלכים ב 2:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּגְּשׁ֨וּ בְנֵֽי־הַנְּבִיאִ֥ים אֲשֶׁר־בִּֽירִיחֹו֮ אֶל־אֱלִישָׁע֒ וַיֹּאמְר֣וּ אֵלָ֔יו הֲיָדַ֕עְתָּ כִּ֣י הַיֹּ֗ום יְהוָ֛ה לֹקֵ֥חַ אֶת־אֲדֹנֶ֖יךָ מֵעַ֣ל רֹאשֶׁ֑ךָ וַיֹּ֛אמֶר גַּם־אֲנִ֥י יָדַ֖עְתִּי הֶחֱשֽׁוּ׃

מלכים ב 2:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויגשו בני־הנביאים אשר־ביריחו אל־אלישע ויאמרו אליו הידעת כי היום יהוה לקח את־אדניך מעל ראשך ויאמר גם־אני ידעתי החשו׃

Links
2 Kings 2:52 Kings 2:5 Text Analysis2 Kings 2:5 Interlinear2 Kings 2:5 Multilingual2 Kings 2:5 TSK2 Kings 2:5 Cross References2 Kings 2:5 Bible Hub2 Kings 2:5 Biblia Paralela2 Kings 2:5 Chinese Bible2 Kings 2:5 French Bible2 Kings 2:5 German Bible

Bible Hub
2 Kings 2:4
Top of Page
Top of Page