2 Kings 2:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7200 [e]way-yir-’u-hūוַיִּרְאֻ֨הוּwhen sawVerb
1121 [e]ḇə-nê-בְנֵֽי־the sonsNoun
5030 [e]han-nə-ḇî-’îmהַנְּבִיאִ֤יםof the prophetsNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־that [were]Prt
3405 [e]bî-rî-ḥōwבִּֽירִיחוֹ֙at JerichoNoun
5048 [e]min-ne-ḡeḏ,מִנֶּ֔גֶדto view himSubst
559 [e]way-yō-mə-rū,וַיֹּ֣אמְר֔וּthey saidVerb
5117 [e]nā-ḥāhנָ֛חָהdoes restVerb
7307 [e]rū-aḥר֥וּחַThe spiritNoun
452 [e]’ê-lî-yā-hūאֵלִיָּ֖הוּof ElijahNoun
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
477 [e]’ĕ-lî-šā‘;אֱלִישָׁ֑עElishaNoun
935 [e]way-yā-ḇō-’ūוַיָּבֹ֙אוּ֙And they cameVerb
7125 [e]liq-rā-ṯōw,לִקְרָאת֔וֹto meet himNoun
7812 [e]way-yiš-ta-ḥă-wū-וַיִּשְׁתַּחֲווּ־and bowedVerb
  lōwל֖וֹtoPrep
776 [e]’ā-rə-ṣāh.אָֽרְצָה׃the groundNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 2:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּרְאֻ֨הוּ בְנֵֽי־הַנְּבִיאִ֤ים אֲשֶׁר־בִּֽירִיחֹו֙ מִנֶּ֔גֶד וַיֹּ֣אמְר֔וּ נָ֛חָה ר֥וּחַ אֵלִיָּ֖הוּ עַל־אֱלִישָׁ֑ע וַיָּבֹ֙אוּ֙ לִקְרָאתֹ֔ו וַיִּשְׁתַּחֲווּ־לֹ֖ו אָֽרְצָה׃

מלכים ב 2:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויראהו בני־הנביאים אשר־ביריחו מנגד ויאמרו נחה רוח אליהו על־אלישע ויבאו לקראתו וישתחוו־לו ארצה׃

Links
2 Kings 2:152 Kings 2:15 Text Analysis2 Kings 2:15 Interlinear2 Kings 2:15 Multilingual2 Kings 2:15 TSK2 Kings 2:15 Cross References2 Kings 2:15 Bible Hub2 Kings 2:15 Biblia Paralela2 Kings 2:15 Chinese Bible2 Kings 2:15 French Bible2 Kings 2:15 German Bible

Bible Hub
2 Kings 2:14
Top of Page
Top of Page