2 Chronicles 5:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3808 [e]wə-lō-וְלֹא־and notAdv
3201 [e]yā-ḵə-lūיָֽכְל֧וּdo couldVerb
3548 [e]hak-kō-hă-nîmהַכֹּהֲנִ֛יםSo that the priestsNoun
5975 [e]la-‘ă-mō-wḏלַעֲמ֥וֹדnot standVerb
8334 [e]lə-šā-rêṯלְשָׁרֵ֖תto ministerVerb
6440 [e]mip-pə-nêמִפְּנֵ֣יby reason ofNoun
6051 [e]he-‘ā-nān;הֶעָנָ֑ןof the cloudNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
4390 [e]mā-lêמָלֵ֥אhad filledVerb
3519 [e]ḵə-ḇō-wḏ-כְבוֹד־for the gloryNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הof the LORDNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1004 [e]bêṯבֵּ֥יתthe houseNoun
430 [e]hā-’ĕ-lō-hîm.הָאֱלֹהִֽים׃of GodNoun
  פ -  
Hebrew Texts
דברי הימים ב 5:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלֹא־יָֽכְל֧וּ הַכֹּהֲנִ֛ים לַעֲמֹ֥וד לְשָׁרֵ֖ת מִפְּנֵ֣י הֶעָנָ֑ן כִּֽי־מָלֵ֥א כְבֹוד־יְהוָ֖ה אֶת־בֵּ֥ית הָאֱלֹהִֽים׃ פ

דברי הימים ב 5:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולא־יכלו הכהנים לעמוד לשרת מפני הענן כי־מלא כבוד־יהוה את־בית האלהים׃ פ

Links
2 Chronicles 5:142 Chronicles 5:14 Text Analysis2 Chronicles 5:14 Interlinear2 Chronicles 5:14 Multilingual2 Chronicles 5:14 TSK2 Chronicles 5:14 Cross References2 Chronicles 5:14 Bible Hub2 Chronicles 5:14 Biblia Paralela2 Chronicles 5:14 Chinese Bible2 Chronicles 5:14 French Bible2 Chronicles 5:14 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 5:13
Top of Page
Top of Page