1 Samuel 25:35
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3947 [e]way-yiq-qaḥוַיִּקַּ֤חso receivedVerb
1732 [e]dā-wiḏדָּוִד֙DavidNoun
3027 [e]mî-yā-ḏāh,מִיָּדָ֔הּfrom her handNoun
853 [e]’êṯאֵ֥ת - Acc
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
935 [e]hê-ḇî-’āhהֵבִ֖יאָה[that] she had broughtVerb
  lōw;ל֑וֹtoPrep
  wə-lāhוְלָ֣הּhim 
559 [e]’ā-mar,אָמַ֗רand saidVerb
5927 [e]‘ă-lîעֲלִ֤יGo upVerb
7965 [e]lə-šā-lō-wmלְשָׁלוֹם֙in peaceNoun
1004 [e]lə-ḇê-ṯêḵ,לְבֵיתֵ֔ךְto your houseNoun
7200 [e]rə-’îרְאִי֙seeVerb
8085 [e]šā-ma‘-tîשָׁמַ֣עְתִּיI have listenedVerb
6963 [e]ḇə-qō-w-lêḵ,בְקוֹלֵ֔ךְto your voiceNoun
5375 [e]wā-’eś-śāוָאֶשָּׂ֖אand have acceptedVerb
6440 [e]pā-nā-yiḵ.פָּנָֽיִךְ׃your personNoun
Hebrew Texts
שמואל א 25:35 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּקַּ֤ח דָּוִד֙ מִיָּדָ֔הּ אֵ֥ת אֲשֶׁר־הֵבִ֖יאָה לֹ֑ו וְלָ֣הּ אָמַ֗ר עֲלִ֤י לְשָׁלֹום֙ לְבֵיתֵ֔ךְ רְאִי֙ שָׁמַ֣עְתִּי בְקֹולֵ֔ךְ וָאֶשָּׂ֖א פָּנָֽיִךְ׃

שמואל א 25:35 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקח דוד מידה את אשר־הביאה לו ולה אמר עלי לשלום לביתך ראי שמעתי בקולך ואשא פניך׃

Links
1 Samuel 25:351 Samuel 25:35 Text Analysis1 Samuel 25:35 Interlinear1 Samuel 25:35 Multilingual1 Samuel 25:35 TSK1 Samuel 25:35 Cross References1 Samuel 25:35 Bible Hub1 Samuel 25:35 Biblia Paralela1 Samuel 25:35 Chinese Bible1 Samuel 25:35 French Bible1 Samuel 25:35 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 25:34
Top of Page
Top of Page