1 Kings 8:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3808 [e]wə-lō-וְלֹֽא־and notAdv
3201 [e]yā-ḵə-lūיָכְל֧וּdo couldVerb
3548 [e]hak-kō-hă-nîmהַכֹּהֲנִ֛יםSo that the priestsNoun
5975 [e]la-‘ă-mōḏלַעֲמֹ֥דnot standVerb
8334 [e]lə-šā-rêṯלְשָׁרֵ֖תto ministerVerb
6440 [e]mip-pə-nêמִפְּנֵ֥יbecauseNoun
6051 [e]he-‘ā-nān;הֶֽעָנָ֑ןof the cloudNoun
3588 [e]kî-כִּי־forConj
4390 [e]mā-lêמָלֵ֥אhad filledVerb
3519 [e]ḵə-ḇō-wḏ-כְבוֹד־for the gloryNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הof the LORDNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1004 [e]bêṯבֵּ֥יתthe houseNoun
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃of the LORDNoun
  פ -  
Hebrew Texts
מלכים א 8:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלֹֽא־יָכְל֧וּ הַכֹּהֲנִ֛ים לַעֲמֹ֥ד לְשָׁרֵ֖ת מִפְּנֵ֥י הֶֽעָנָ֑ן כִּי־מָלֵ֥א כְבֹוד־יְהוָ֖ה אֶת־בֵּ֥ית יְהוָֽה׃ פ

מלכים א 8:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולא־יכלו הכהנים לעמד לשרת מפני הענן כי־מלא כבוד־יהוה את־בית יהוה׃ פ

Links
1 Kings 8:111 Kings 8:11 Text Analysis1 Kings 8:11 Interlinear1 Kings 8:11 Multilingual1 Kings 8:11 TSK1 Kings 8:11 Cross References1 Kings 8:11 Bible Hub1 Kings 8:11 Biblia Paralela1 Kings 8:11 Chinese Bible1 Kings 8:11 French Bible1 Kings 8:11 German Bible

Bible Hub
1 Kings 8:10
Top of Page
Top of Page