1 Kings 12:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hîוַיְהִ֞יAnd it came to passVerb
8085 [e]kiš-mō-a‘כִּשְׁמֹ֣עַ ׀heardVerb
3379 [e]yā-rā-ḇə-‘āmיָרָבְעָ֣םwhen JeroboamNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
5028 [e]nə-ḇāṭ,נְבָ֗טof NebatNoun
1931 [e]wə-hūוְהוּא֙and whoPro
5750 [e]‘ō-w-ḏen-nūעוֹדֶ֣נּוּwas yetSubst
4714 [e]ḇə-miṣ-ra-yim,בְמִצְרַ֔יִםin EgyptNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רforPrt
1272 [e]bā-raḥ,בָּרַ֔ח[of it] he was fledVerb
6440 [e]mip-pə-nêמִפְּנֵ֖יfrom the presenceNoun
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּ֣לֶךְof kingNoun
8010 [e]šə-lō-mōh;שְׁלֹמֹ֑הSolomonNoun
3427 [e]way-yê-šeḇוַיֵּ֥שֶׁבand dwelledVerb
3379 [e]yā-rā-ḇə-‘āmיָרָבְעָ֖םJeroboamNoun
4714 [e]bə-miṣ-rā-yim.בְּמִצְרָֽיִם׃in EgyptNoun
Hebrew Texts
מלכים א 12:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֞י כִּשְׁמֹ֣עַ ׀ יָרָבְעָ֣ם בֶּן־נְבָ֗ט וְהוּא֙ עֹודֶ֣נּוּ בְמִצְרַ֔יִם אֲשֶׁ֣ר בָּרַ֔ח מִפְּנֵ֖י הַמֶּ֣לֶךְ שְׁלֹמֹ֑ה וַיֵּ֥שֶׁב יָרָבְעָ֖ם בְּמִצְרָֽיִם׃

מלכים א 12:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי כשמע ׀ ירבעם בן־נבט והוא עודנו במצרים אשר ברח מפני המלך שלמה וישב ירבעם במצרים׃

Links
1 Kings 12:21 Kings 12:2 Text Analysis1 Kings 12:2 Interlinear1 Kings 12:2 Multilingual1 Kings 12:2 TSK1 Kings 12:2 Cross References1 Kings 12:2 Bible Hub1 Kings 12:2 Biblia Paralela1 Kings 12:2 Chinese Bible1 Kings 12:2 French Bible1 Kings 12:2 German Bible

Bible Hub
1 Kings 12:1
Top of Page
Top of Page